Darcovský program Epoch Collection

Darcovský program Epoch Collection

Vedeli ste, že kúpou produktov Epoch Force for Good Collection robíte rozdiel v životoch mnohých Malawijčanov? Táto mimoriadna kolekcia obsahuje 6 z najlepšie predávaných produktov z línie Epoch, ktoré sú umiestnené v znova použiteľnej krabičke s africkým motívom. 

 

Produkty Epoch založené na rastlinných zložkách predstavujú výborný spôsob, akým sa paralelne môžete starať o vašu pokožku i svet okolo vás. V skutočnosti za každý zakúpený výrobok z produktovej línie Epoch je darovaných 0,25 USD nadácii Nu Skin Force for Good Foundation. Okrem toho z každého predaja kolekcie Epoch Collection, spoločnosť Nu Skin Europe venuje 4 EUR Škole poľnohospodárstva pre nezávislosť rodín (SAFI).

 

SAFI sa zameriava na pomoc ľuďom žijúcim v Malawi lepšie si osvojiť poľnohospodárske techniky pre seba, aby takto prispievali k svojim rodinám. Malawi je jedným z najchudobnejších krajín na svete, kde je každý tretí Malawijčan ohrozený hladom každý deň. Väčšina ľudí pôsobí ako farmár a žije z menej ako 1 eura na deň.

 

V roku 2007 nadácia Nu Skin Force for Good Foundation v spolupráci s miestnymi neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami postavila súčasnú dedinu Mtalimanja. V dedine sú ubytovaní farmári a ich rodiny v prvom roku štúdií, počas ktorého sa vzdelávajú v oblasti zavlažovania, udržateľného poľnohospodárstva, ochrany lesa, chovu zvierat a ďalších. Po úspešnom dokončení prvého roka štúdií sa vrátia do svojich pôvodných dedín a budú učiť tieto nové schopnosti, čím zaistia, že myšlienka sebestačnosti pretrvá celé generácie.

Do dnešného dňa sme pomocou produktov v kolekcii Epoch Force for Good Collection pomohli dedine Mtalimanja poskytnutím finančného príspevku na podporu realizácie nasledujúcich projektov:

 

  • Poskytli sme možnosť vzdelávania 50 farmárom za dva roky (2009-2011). Spoločnosť Nu Skin poskytla finančný príspevok na podporu zabezpečenia kníh a školských potrieb farmárom zúčastňujúcich sa výučby v rámci SAFI.
  • V roku 2010 sme uskutočnili nákup 50 hektárov pôdy v záujme zabezpečenia väčšej plochy vyhradenej pre poľnohospodárske práce. 
  • V roku 2012 sme poskytli finančnú podporu na postavenie nového domu v záujme privítania nových učiteľov.

 

Pomôžte nám rozšíriť zvesti o našej práci a projekte Force for Good v Malawi. Aj malý dar môže znamenať veľký rozdiel v živote ľudí v Malawi.