Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Tri tipy na vybudovanie plodných obchodných vzťahov

Learn Simple Techniques to Expand any Business

Business Relationships

Vzťahy... Sú základom našej duševnej rovnováhy a úspechov v živote. Naše vzťahy definujú našu osobnosť. Motivujú nás k pozitívnym stránkam života a nútia nás konať láskavé činy. Na naše osobné vzťahy sa spoliehame v čase núdze, smútku, radosti a príležitostí.

 

To isté platí pre obchodné vzťahy. Vhodná sieť kontakov a umenie budovať obchodné vzťahy založené na dôvere sú tým, čo odlišuje úspešných jedincov a úspešné spoločnosti od neúspešných a tých, ktorí majú neustále problémy. Je to naozaj tak, že vhodné kontakty a umenie budovať vzťahy sú podstatou podnikania

 

V minulosti útočili kritici nášho odvetvia na spôsob, akým niektorí distribútori pristupovali k obchodu. Často poukazovali na to, že niektorí ľudia zneužívajú svoje osobné vzťahy na presadzovanie svojich obchodných cieľov. To nie je prekvapivé, pretože vzťahy medzi ľuďmi patria medzi najprísnejšie chránené hodnoty nás ľudí a pocit zneužitia dôvery vo vzťahu je často príčinou silnej emocionálnej reakcie.

 

Nemôžeme síce cez noc zmeniť názor pochybovačov a odmietačov, možno však môžeme zlepšiť spôsob, akým budujeme a udržiavame svoje vzťahy. Predkladáme vám tri rady, ktoré vám pomôžu zlepšiť vaše vzťahy a vašu schopnosť podeliť sa o inovatívnu obchodnú príležitosť a exkluzívne produkty ponúkané spoločnosťou Nu Skin. 

 

Žite čestne.

 

Najprv si pre seba stanovte vysoké štandardy. Správajte sa eticky a čestne – nielen pri obchodovaní, ale vo všetkom, čo robíte. Ľudia si všimnú, že žijete podľa hodnôt, ktoré vyznávate. 

 

Ľudia si všímajú, ako sa obliekame, hovoríme a dokonca či poctivo pracujeme. Správajte sa tak, aby sa sami opýtali, prečo ste tak šťastní? Správajte sa tak, aby sa opýtali, čo je vaším tajomstvom a prečo nevyzeráte na svoj vek? Ukazujte každý deň, čím sa líšite, a vytvoríte si plodné vzťahy.

 

Najprv sa zamerajte na priateľstvo.

 

Potrebujeme, aby sa ľudia mimo rodiny Nu Skin stali našimi priateľmi a neskôr našimi potenciálnymi obchodnými partnermi. Vo vzťahoch neexistuje okamžité uspokojenie. Skutočné a zmysluplné vzťahy sa budujú dlho a ich rozvoj vyžaduje neustále zdokonaľovanie sa.

 

Tento prístup použite pri pestovaní a nadväzovaní obchodných vzťahov. Iste musíte byť trpezliví, pretože budovanie vzťahov vyžaduje čas. Úspešné obchodné partnerstvá nevznikajú na jednej schôdzke. Distribútori s titulom Team Elite nevybudovali svoje silné organizácie za týždeň. Všetko vyžaduje čas, pochopenie, láskavosť, vytrvalosť a odhodlanie. Postavte priateľstvo s potenciálnymi obchodnými partnermi na prvé miesto a váš vzťah s nimi potrvá celý život.

  

Existuje nepísané pravidlo, že priatelia najprv obchodujú s priateľmi, nie s cudzími ľuďmi. Táto pravda neplatí nikde tak, ako práve v priamom predaji. Veľa úspešných distribučných sietí začína tým, že priatelia a členovia rodiny sa zapoja do podnikania. Ak sa však váš priateľ alebo rodinný príslušník o obchodný vzťah teraz nezaujíma, určite s ním udržiavajte svoj neobchodný vzťah. Možno ešte nenastal ich čas. Možno sú ďalšie okolnosti alebo prekážky, ktoré im bránia zapojiť sa. Nech už ide o čokoľvek, sú vaše osobné vzťahy oveľa cennejšie ako akékoľvek obchodné vzťahy.

 

Buďte vytrvalí a dostupní.

 

Už ste niekedy boli u lekára v čase, keď ho navštívil zástupca farmaceutickej firmy alebo poisťovne? Čo robili? Najprv priniesli všetkým v ordinácii obed, pretože pri jedle je väčšina pracovníkov ochotná počúvať. Pri jedle hovorí zástupca neformálne o drobnostiach a snaží sa spoznať ľudí z osobnej stránky. Vedia pracovníci v ordinácii, čím to skončí? Samozrejme, ale v danej chvíli sú zaneprázdnení jedlom a skvelou konverzáciou. Nakoniec zástupca rýchlo otočí a vysvetlí, prečo sú jeho produkty lepšie. Potom zástupca položí niekoľko otázok, rozdá bezplatné vzorky a opýta sa, či niekto nemá otázky alebo záujem o produkty. Na to pracovníci ordinácie najčastejšie zareagujú tým, že chcú vyskúšať vzorky, preštudovať si produkt a potom sa skontaktovať o niekoľko týždňov. V mnohých prípadoch pracujú predajcovia mesiace či roky, aby nadviazali vzťahy bez toho, aby urobili obchod. Avšak len čo je obchod uzavretý, veľa ordinácií zostane verných danému obchodnému zástupcovi natrvalo.

 

Postupujete podobne ako zástupca farmaceutickej firmy? Dávate najavo svoje zámery a čo zastupujete, alebo máte pocit, že musíte na vyvolanie záujmu zakrývať pravdu?  Sú vaši klienti znudení, alebo sa zaujímajú o to, čo hovoríte? Poskytnete im dostatok času, aby si preštudovali vašu obchodnú ponuku a produkty? Snažíte sa zodpovedať ich otázky a rozptýliť ich obavy? Ak nie, možno by ste mali prehodnotiť postup svojho podnikania. Pamätajte, že na vybudovanie oddaného tímu a dosiahnutie trvalých úspechov budete potrebovať čas a odhodlanie.

 

Najlepším ukazovateľom vašej úspešnosti ako distribútora Nu Skin je nakoniec kvalita vašich vzťahov. Budovanie vzťahov je nevyhnutným predpokladom úspechu a šťastného života. Ak venujete čas budovaniu silnejších a trvalejších vzťahov, dosiahnete skvelé výsledky v práci.