Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Politika vzťahujúca sa na Cookie webových stránok spoločnosti Nu Skin

Spoločnosť Nu Skin používa cookies v určitých častiach našej webovej stránky.

 

Cookies sú súbory nachádzajúce sa na hard disku alebo vo vašom prehliadači, ktoré vám pomáhajú personalizovať vaše aktivity na webe. Napríklad cookies obsahujú informácie ako jazykové preferencie užívateľa, čiže pri opätovnej návšteve tej istej webovej stránky nebude potrebné zadať tieto informácie ešte raz. Niektoré cookies zabezpečia, aby sa grafika na webovej stránke objavila správne, kým sa iné postarajú o to, aby aplikácia webovej stránky fungovala dobre.

 

Nižšie nájdete časť, ktorá poskytuje podrobný popis kategórií cookies, ktoré používame na našej webovej stránke, dôvody, prečo ich používame a spôsob, akým môžete zmeniť svoje preferencie. Cookies spoločnosti Nu Skin neobsahujú osobné údaje. Informácie získané pomocou cookies nespájame s inými osobnými údajmi, aby sme vedeli, kto ste alebo aká je vaša e-mailová adresa.

 

Spoločnosť Nu Skin používa nasledujúce typy cookies:

Názov Cookie Funkcia
ADRUM Používa sa pre Java aplikácie pre spravovanie informácií prostredníctvom aplikácie
__atuvc; __utma; __utmc; __utmz; _qa;

Google Analytics Cookies

Tieto cookies umožňujú funkciu aplikácie Google Analytics. Tento softvér nám pomôže získať a analyzovať informácie o návštevníkoch, napr. čo sa týka používania vyhľadávača, počtu návštevníkov, odpovedí na marketingové aktivity a času, ktorý návštevník strávil na webovej stránke.  Táto informácia nám pomôže zdokonaľovať našu webovú stránku a vaše skúsenosti, ako aj dosiahnuť, aby naša marketingová kampaň bola relevantná.

loqolink Používa sa agentúrou  US better business agency v záujme ukázania súčasného stavu spoločnosti 
nuskin.account.dashboardUrl Používa sa pre aplikáciu Back Office Application (neužívateľské dáta)
nuskin.account.data Užívateľské dáta na základe autentifikácie. Umožňuje stránke, aby si zapamätala triviálne údaje, ako napríklad meno prihlásenej osoby, čiže nie je potrebné ho vyhľadať pri každom načítaní stránky.
s_pers; s_sess; s_vi_aahak; s_vi_bx78hx7Fx7Eybnfx23nbx60; s_vi_cxxx7Efdcx20jabola; s_vi_felbxxghx7Fybi; s_vi_irtl666; s_vi_irtl667; s_vi_irtl67x3F; s_vi_irtl700; s_vi_irtl731; s_vi_irtl7x3F1; s_vi_irtl7x3F3; s_vi_jix60ncji; s_vi_x7Fdbzxxx7Fx3Cvx7Dx7Espx7Dx3Cutq;

Adobe Site Catalyst Cookies

Používame aplikáciu Adobe (predtým Omniture) SiteCatalyst, aby ste dostali prehľad o počte návštevníkov našej webovej stránky a o jej využívaní. Cookies nám pomáhajú lepšie odhadnúť  počet jednotlivých anonymných návštevníkov našej webovej stránky.

signupApp Používa sa v rámci aplikácie Weblogic Application Server v záujme zachovania relácií.
návštevník Sleduje mieru využívania webovej stránky (neužívateľské dáta)
NSC_cdbdpo.iuuq Cookie, ktoré sleduje rýchlosť reakcie od prehliadača (prehliadač-server).
SessionPersistence-publish Je to cookie, ktoré je zodpovedné za informácie o profile Adobe CQ pre užívateľa. V súčasnosti sa to nepoužíva a platí len pre predvolené anonymné užívateľské dáta.
cadata521D0E2E84D447AAA5826F9D97FCDF34 Session cookie pre Microsoft Exchange Server
informácie o účte Používa sa v rámci aplikácie na registráciu Distribútorov v záujme uloženia zadaných informácií a vytvorenie distribútorského účtu sa uskutoční len po vyplnení zmluvy o nákupe. Všetky informácie v tomto cookie sú zašifrované.
nuskin.account Tento cookie obsahuje osobné údaje prihláseného užívateľa. Tieto údaje zahŕňajú užívateľské meno, e-mailovú adresu, id exekutíva, zašifrované prihlasovacie id, typ účtu a kód kvalifikácie.
nuskin.shop Tento cookie obsahuje nákupný košík a údaje kupujúceho. Údaje kupujúceho sú kópiou osobných údajov prihlásených užívateľov s dodatočnou informáciou o tom, kam budú produkty zaslané. Táto informácia o doručení zahŕňa meno, telefónne čísla, adresu, e-mailovú adresu a pokyny k doručeniu. Košík obsahuje produkty, ktoré si kupujúci zakúpi. K produktom patria produktové kódy (SKU), informácie o cenách, množstvo zakúpených produktov a popis produktov.
nuskin.site  Tento cookie obsahuje všeobecné preferencie na stránke trhu. Zahŕňa to URL adresu pre počiatočnú a aktuálnu stránku, ako aj pre kód krajiny. Je možné, že v budúcnosti pridáme ďalšie preferencie.

Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby prijal všetky cookies, odmietol všetky cookies alebo, aby ste dostali oznámenie o tom, keď dostanete cookie. Všetky prehliadače sú odlišné, kliknite preto na možnosť "Nápovede" v rámci vášho prehliadača a zistite, ako môžete zmeniť vaše preferencie týkajúce sa cookie. Napríklad v programe Microsoft Internet Explorer môžete zablokovať či vymazať cookies kliknutím na "Nástroje/Možnosti internetu" a skontrolovaním nastavenia súkromia alebo kliknutím na "vymazať cookies".

 

Prosím, berte na vedomie, že naša webová stránka je vytvorená tak, aby používala cookies a ich zablokovanie môže ovplyvniť vašu aktivitu na našej webovej stránke a môže spôsobiť aj to, že ju nebudete môcť úplne využívať.