Poradňa pre súlad s distribúciou

Poradňa pre súlad s distribúciou

PRESNÉ A PRAVDIVÉ TVRDENIE O PRODUKTOCH A PRÍLEŽITOSTI = DOBRÉ PODNIKANIE

 

V spoločnosti Nu Skin sa vždy usilujeme o to, aby sme vám poskytli služby tým najetickejším a najčestnejším spôsobom. Zachovanie integrity našich marketingových tvrdení o produktoch a príležitosti je nevyhnutné pre našu povesť a podporu stabilne rastúceho obchodu.

 

Z tohto hľadiska je mimoriadne dôležité, aby všetci Brand Affiliates chápali príslušné tvrdenia, ako aj to, akým spôsobom by mali propagovať naše produkty a obchodnú činnosť.

 

Dokumenty uvedené v tejto sekcii obsahujú informácie o tom, čo je možné urobiť a čo nie, ak ide o tvrdenie týkajúce sa našich produktov a príležitosti. Vyzývame všetkých našich Brand Affiliates, aby si uvedené dokumenty starostlivo prečítali. V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať naše právne alebo marketingové oddelenie.

 

 


OBCHODNÉ ODPORÚČANIA

 

Z času na čas vydá spoločnosť dôležité informácie alebo odporúčania, ktoré by mohli významne ovplyvniť podnikanie Brand Affiliate a dobré meno spoločnosti. Preto Brand Affiliates odporúčame, aby si obchodné odporúčania často študovali, pretože sa môžu a aj sa budú pravidelne meniť. Upozorňujeme, že nedodržanie odporúčaní uvedených nižšie môže mať za následok disciplinárne opatrenia. Spôsob kontaktovania spoločnosti v prípade otázok alebo nahlásenia porušenia zásad nájdete v časti Kontaktujte nás.
 

Vzhľadom na nedávne prepuknutie choroby COVID-19 chce spoločnosť zdôrazniť viaceré dôležité princípy, aby sa zabezpečilo, že Brand Affiliates primerane propagujú naše produkty a obchodné príležitosti.
 

  • Ako všetci vieme, spoločnosť Nu Skin a jej Brand Affiliates majú zakázané uvádzať tvrdenia alebo vyhlásenia, že naše produkty môžu hojiť alebo liečiť ochorenie alebo zdravotný problém alebo mu predchádzať. Tento zákaz zahŕňa všetky tvrdenia o tom, že naše produkty akýmkoľvek spôsobom bránia riziku ochorenia COVID-19 alebo toto riziko minimalizujú.
  • Brand Affiliates by pri rozhovoroch o našich produktoch nemali priamo ani nepriamo spomínať ochorenie COVID-19. Môže ísť o výrazy ako „vzhľadom na prepuknutie vírusu“, „za súčasných okolností“ alebo „v období, ako je toto“. Takéto zmienky by totiž mohli naznačovať určité nevhodné tvrdenia spomínané vyššie.
  • Brand Affiliates by nemali používať ochorenie COVID-19 ani ekonomické dôsledky pandémie vo svojich marketingových materiáloch ani na propagáciu obchodných príležitostí.
  • Brand Affiliates by nemali uvádzať ani propagovať, že naše produkty boli označené ako „zásadne dôležité“. Hoci spoločnosť Nu Skin na svojich produktoch usilovne pracuje a považuje ich za významné, akákoľvek propagácia v tomto duchu by mohla nesprávne naznačovať, že sme dostali potvrdenie alebo schválenie od štátu, že ide o „zásadne dôležitú produkciu“.
  • Brand Affiliates nesmú používať názov ani produkty Nu Skin na vyžadovanie ani sprostredkúvanie vecných darov pre iné organizácie (zdravotnícki pracovníci, nemocnice, charity a podobne). Brand Affiliates však môžu podporovať dary, príspevky a iné pomocné činnosti, ktoré realizuje spoločnosť Nu Skin a o ktorých sa informuje na oficiálnych webových lokalitách spoločnosti a na stránkach v sociálnych médiách.
     

Bez ohľadu na skutočnosti uvedené vyššie spoločnosť Nu Skin vyzýva všetkých Brand Affiliates, aby naďalej propagovali produkty aj obchodné príležitosti v súlade s platnými zásadami, ako aj s pokynmi na predstavenie príležitostí a pokynmi na predstavenie produktov. Budeme naďalej silným prvkom konajúcim dobro tým, že posilníme a povzbudíme ostatných prostredníctvom našich produktov a príležitostí.


Reputation Videos