Ste stále tu?

POKRAČOVAŤ

Vyhlásenie spoločnosti Nu Skin o prístupe na jej web stránku

Vyhlásenie spoločnosti Nu Skin o prístupe na jej web stránku

Spoločnosť Nu Skin sa zaväzuje udržiavať prístupnosť a používateľnosť svojej webovej stránky www.nuskin.com pre každého.  Zároveň bude Nu Skin konať v súlade so všetkými platnými nariadeniami vrátane smerníc World Wide Web Consortium's Web Content Accessibility Guidelines 2.0 až do úrovne AA (WCAG 2.0 AA).  Nu Skin je výsledkom našich krokov, ktoré sú buď už dokončené, alebo stále aktívne, s cieľom zabezpečiť prístup na stránku pre každého.

 

Ak spozorujete akékoľvek problémy pri vstupe na ktorúkoľvek časť stránky, neváhajte a kontaktujte nás, aby sme vám v spolupráci s vami poskytli všetky informácie, položky alebo transakcie, ktoré hľadáte, prostredníctvom alternatívneho spôsobu komunikácie, ktorá je možná a je v súlade so zákonom (napríklad prostredníctvom telefonickej podpory).

 

Navštívte našu stránku s kontaktnými informáciami a pozrite si všetky možné spôsoby kontaktu a pracovný čas.