Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

 

Luând parte la Programul Recompensele Livrărilor Automate (”Programul ADR”), sunt total de acord și mă angajez să respect termenii și condițiile prezentate mai jos.

 

Acest Acord al Programului Recompensele Livrării Automate (ADR) (“Acord ADR ”) este între dumneavoastră, ca și client ADR, (“Eu” sau “mine” sau “dumneavoastră” sau “al dumneavoastră”) și Nu Skin Enterprises SRL, Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1., România, cu Număr de Înregistrare Fiscală RO18119706 (“Compania”).

 

Prin prezenta sunt de acord după cum urmează:

 

1. Program ADR

Ca și client ADR, înţeleg că programul ADR este un program opţional ce îmi permite să plasez o comandă permanentă la Companie, comandă ce îmi va fi expediată în fiecare lună şi a cărei valoare va fi debitată de pe cardul meu de credit sau din contul meu bancar, în fiecare lună (dacă nu am selectat opţiunea de livrare o dată la două luni). În plus, înțeleg că pentru a lua parte la Programul ADR nu este necesară o comandă minimă de produse, dar pentru a vă bucura de beneficiile descrise în secțiunea 2.1 este necesar un volum minim.

 

2. Beneficii și puncte de produse ADR

2.1. Beneficii

În cazul în care comanda mea ADR lunară totalizează sau depășește 50 Volum de Vânzare (SV) după reducere, voi avea dreptul la puncte de produse care pot fi folosite pentru a răscumpăra produse suplimentare. Punctele de produse pot varia şi reprezintă de le 20% până la 30% din valoarea SV a comenzii lunare ADR. Pentru comenzile ADR cu livrare la două luni, punctele de produse câștigate reprezintă 10% din SV-ul ADR-ului indiferent de numărul de luni procesate. Înțeleg că pentru comenzile ADR lunare voi câștiga 20% din valoarea SV-ul comenzii ADR în primele doisprezece (12) luni ale comenzii ADR lunare și 30% începând cu luna a treisprezecea (a 13-a)  a comenzii lunare ADR. În cazul în care trec de la comenzi bilunare la comenzi lunare va trebui să contactezServiciul meu local de Relații cu Clienții (cfr. secțiunii 11 de mai jos) pentru a primi 30% începând cu cea de-a treisprezecea lună (a 13-a) a comenzii lunare ADR. Pot câștiga maxim 75 de puncte de produse pe lună, per piaţă.

 

2.2. Ștergere și/sau anulare

Înţeleg şi sunt de acord că punctele de produse câştigate, dacă nu sunt folosite, vor expira în mod automat în prima zi din cea de-a 13a lună după ce acestea au fost câştigate (“Ştergere”). Înţeleg şi sunt de acord cu faptul că în cazul în care notific Compania în termen de treizeci (30) de zile de la Ştergere şi solicit reinstalarea punctelor de produse şterse, atunci punctele de produse şterse vor fi reinstalate. În cazul în care îmi anulez ADR-ul voi pierde imediat toate punctele de produse.

 

2.3. Returnări

Nu sunt permise returnări pentru produsele achiziţionate cu puncte de produse ADR şi nu se va genera SV sau Volum de Vânzări Comisionabile (“CSV”) pentru produsele achiziţionate cu puncte de produse. Toate returnările sunt guvernate fie de Politici și Proceduri (pentru Brand Affiliates) fie de Condițiile Generale pentru Vânzări Nu Skin® (pentru Membrii și clienți Retail).

 

3. Plata

3.1. Informații pentru plată

Am specificat în comanda mea ADR cantitatea fiecărui produs pe care doresc să o primesc în fiecare lună sau la fiecare două luni şi am pus la dispoziţia Companiei informațiile unui card de credit valid  sau ale unui card de debit valid, împreună cu data expirării cardului, precum şi alte informaţii necesare pentru a configura opțiunea debitului direct din contul meu personal de economii sau din contul curent. Înțeleg că ADR-ul nu va fi livrat până când compania nu va primi plata aferentă.  

 

3.2. Autorizație de plată

Selectând ca metodă de plată ”card de credit” sau ”card de debit”, autorizez Compania sau companiile afiliate acesteia să îmi debiteze cardul de credit sau cardul de debit, după caz, în fiecare lună sau la fiecare două luni pentru produsele menţionate mai sus în comanda mea ADR și să reîncerce debitarea cardului în cazul unei încercări eșuate. Compania poate decide să anuleze o comandă ADR dacă plata nu a reușit după cinci (5) zile lucrătoare de la ADR.

 

4. Mărirea Prețurilor

Compania poate modifica preţul produselor selectate de mine. Dacă preţul unui anumit produs este mărit, atunci Compania mă va notifica în scris sau va publica informația pe site-ul Nu Skin (www.nuskin.com) cu cel puțin treizeci (30) de zile înainte de mărirea preţului, şi în cazul în care nu solicit altceva, va continua să îmi trimită produsele selectate la preţ mărit.

 

5. Modificarea adresei

Dacă nu îmi modific online adresa (www.nuskin.com) cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înaintea datei de procesare alese, produsele selectate îmi vor fi trimise în fiecare lună/bilunar la adresa înregistrată iniţial.

 

6. Modificări ale comenzii

Dacă nu îmi modific online comanda (www.nuskin.com) cu cel puţin cinci (5) zile lucrătoare înaintea datei de procesare alese, produsele selectate îmi vor fi trimise în fiecare lună/bilunar la adresa înregistrată.

 

7. Produse întrerupte

Vânzarea produselor selectate de mine este posibil să fie întreruptă de către Companie. În cazul întreruperii vânzării, Compania mă va notifica în scris cu cel puţin treizeci (30) de zile înaintea întreruperii vânzării produselor şi va continua să îmi trimită produsele rămase, pe care le-am ales în Acordul meu ADR.

Pot alege alte produse pentru a înlocui produsele a căror comercializare este întreruptă. Dacă fac acest lucru voi notifica Compania prin e-mail, telefon sau online de tipul și cantitatea produselor alese cu cel puțin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data de procesare a ADR-ului. Preţurile de achiziţie şi taxele de expediere vor fi modificate automat pentru a reflecta modificările comenzii mele.

 

8. Termen, reziliere și modificări

A.      Acest Acord ADR va intra în vigoare începând cu ziua în care v-ați înregistrat și ați plasat prima dumneavoastră comandă ADR online sau, dacă aceasta a fost creată prin telefon, din data la care ați efectuat prima dumneavoastră plată. Acest acord va avea o durată nelimitată de timp, dacă nu este reziliat de niciuna dintre părți, în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.

B.      Compania poate termina programul ADR prin trimiterea cu paisprezece (14) zile în prealabil a unei notificări scrise. Compania poate, de asemenea, termina cu efect imediat dreptul meu de a participa în programul ADR şi acest Acord ADR şi mă va notifica în legătură cu această terminare dacă (i) cardul de credit, cardul de debit sau autorizaţia bancară oferite Companiei expiră, sunt anulate sau terminate în alt fel, (ii) încalc termenii şi condiţiile acestui Acord ADR; sau (iii) în cazul în care sunt Brand Affiliate, dacă încalc termenii şi condiţiile Acordului Brand Affiliate-ului.

C.      Îmi pot anula comanda ADR și pot rezilia Acordul ADR online (www.nuskin.com) oricând. Compania va procesa anularea și rezilierea comenzii mele și a Acordului ADR în termen de paisprezece (14) zile.

D.      Cu o notificare prealabilă scrisă de treizeci (30) de zile, Compania poate modifica, la propria discreţie, termenii şi condiţiile acestui Acord ADR, inclusiv, dar fără a se limita la, expirarea punctelor de produse.

E.       Dacă doresc să pun în așteptare comanda mea lunară ADR, pot face acest lucru de maxim trei (3) ori într-un an calendaristic fără a avea Acordul ADR anulat,  contactând Serviciul de Relații cu Clienții Nu Skin (cfr. secțiunii 11 de mai jos) cu cel puțin cinci (5) zile lucrătoare înainte de data de procesare aleasă.. În cazul în care pun în aşteptare mai mult de trei (3) comenzi într-un an calendaristic, Compania îşi rezervă dreptul de a rezilia imediat dreptul meu de a participa în programul ADR precum şi Acordul ADR.

 

9. Nicio Modificare a Acordului Brand Affiliate sau /de Membru

Termenii și Condițiile conţinute în acest Acord ADR nu înlocuiesc sau modifică în niciun fel Termenii şi Condiţiile din Acordul meu de Brand Affiliate sau  Acordul de Membru, după caz.

 

10       Date Personale

Înțeleg că datele mele personale vor fi procesate conform procesului menționat în notificarea de confidențialitate a Nu Skin.

 

11. Diverse

Întrebările pot fi adresate Serviciului local de Relații cu Clienții ale cărui date de contact sunt disponibile accesând link-ul următor https://www.nuskin.com/content/nuskin/ro_RO/info/customer-service.html .