Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Przyczyny widocznych oznak starzenia

Przyczyny widocznych oznak starzenia

Naukowcy już dawno opisali ludzki genom, ale rewolucyjna technologia firmy Nu Skin® pozwala zinterpretować tę wiedzę w kontekście opracowywania produktów do pielęgnacji przeciwstarzeniowej. Ostatnie odkrycia dokonane w laboratoriach Nu Skin® we współpracy z ekspertami w dziedzinie genetyki zidentyfikowały kluczowe grupy genów biorące udział w procesie starzenia się skóry określone mianem „skupisk genów młodości”. Firma Nu Skin® uważa, że wykrycie i określenie tych konfiguracji genów ma podstawowe znaczenie w zwalczaniu przyczyn procesu starzenia się skóry. 

 

Wyniki testów klinicznych, analiz genomicznych oraz udokumentowanych badań pozwoliły Nu Skin® zidentyfikować geny odpowiedzialne za młody wygląd. Poziom ich aktywności wpływa na występowanie
i intensywność oznak starzenia się skóry.