Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Formularz gwarancji zwrotu pieniędzy w związku ze skanerem

Urządzenie Pharmanex BioPhotonic Scanner umożliwia błyskawiczny wgląd w poziom karotenoidów oraz zaobserwowanie możliwej do zmierzenia różnicy. Jeżeli Twoja skala poziomu karotenoidów nie zwiększy się po 90 dniach przyjmowania jednego z produktów wskazanych poniżej w określonej dawce, zwrócimy Ci pieniądze zapłacone za dany produkt.

Uznaje się, że wnioskodawcy korzystający z tej oferty zaakceptowali regulamin podany poniżej i podlegają jego postanowieniom. Nu Skin zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem całkowicie według własnego uznania.

 

Uznaje się, że wnioskodawcy korzystający z tej oferty zaakceptowali regulamin podany poniżej i podlegają jego postanowieniom. Nu Skin zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń niezgodnych z niniejszym regulaminem całkowicie według własnego uznania. 

 

Niniejsza oferta obowiązuje dodatkowo do Twoich praw ustawowych i nie zastępuje ani nie ogranicza tych praw.

 

Aby potwierdzić swoje zgłoszenie, musisz wypełnić Formularz wniosku o skorzystanie z Gwarancji zwrotu pieniędzy. Możesz skorzystać z tej możliwości w ciągu 90 dni od daty ponownego skanowania. Oryginalne rachunki muszą wyraźnie wskazywać zakupione Produkty oraz datę zakupu.

 

W niniejszym regulaminie: 

 

 • Subskrypcja ADR oznacza: subskrypcję ADR, której opis można znaleźć na stronie Co to jest Subskrypcja ADR. Subskrypcja ADR może być nowa lub już istniejąca.
 • Produkt oznacza: LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty lub Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Skala poziomu karotenoidów.
 • Karta skanowania: fizyczna lub cyfrowa karta wielokrotnego użytku, która zostanie wykorzystana zarówno podczas początkowego skanowania, jak i kolejnych. Kod kreskowy, czyli numer karty skanowania umieszczony na karcie, umożliwia monitorowanie, jeżeli numer karty skanowania jest powiązany z aktywną subskrypcją ADR.
 • Operator skanera: autoryzowany Brand Affiliate Nu Skin na podstawie umowy Brand Affiliate Agreement.
 • Kolejne miesiące: zamawianie produktów z miesiąca na miesiąc, najpóźniej tego samego dnia każdego miesiąca, by zapewnić ich codzienne przyjmowanie.

REGULAMIN:

 

Kryteria kwalifikacji:

 • Gwarancja zwrotu pieniędzy jest dostępna dla wszystkich klientów w wieku od 18 lat zarejestrowanych jako Brand Affiliate lub Konsumenci Nu Skin, którzy posiadają ważny numer Nu Skin ID oraz legalnie zamieszkują na terenie otwartych rynków Nu Skin w regionie Europy i Afryki, na których można swobodnie sprzedawać produkty.
 • Gwarancja zwrotu pieniędzy dotyczy wyłącznie osób, które nie przyjmowały produktów wskazanych powyżej przez co najmniej 3 miesiące przed pierwszym skanowaniem.
 • Na mocy niniejszej Gwarancji zwrotu pieniędzy każdy klient może otrzymać tylko jeden zwrot.

 

Jak złożyć wniosek:

 • Poproś o przeprowadzenie początkowego skanu przy użyciu S3 BioPhotonic Scanner, aby sprawdzić swoją skalę poziomu karotenoidów przed rozpoczęciem przyjmowania produktów. Twoja pierwsza skala poziomu karotenoidów powinna zostać zarejestrowana na karcie skanowania powiązanej z Twoimi zamówieniami w ramach subskrypcji ADR.
 • Zamawiaj dowolne produkty poprzez program subskrypcji ADR przez trzy kolejne miesiące i przyjmuj je w dawkach wskazanych poniżej. Zamówienie należy złożyć i opłacić w terminie maksymalnie 7 dni po przeprowadzeniu pierwszego skanu.
 • Aby odnotować wzrost na swojej skali poziomu karotenoidów, przyjmuj odpowiednią ilość składników odżywczych nieprzerwanie przez co najmniej 90 dni.
 • Twoje ponowne skanowanie w związku z gwarancją musi zostać wykonane przy użyciu tej samej karty skanowania, którą wykorzystano przy pierwszym skanowaniu, w terminie 90–100 dni od pierwszego skanu.

 

W przypadku JVi można to osiągnąć poprzez przyjmowanie 60 ml produktu dwa razy dziennie. Dla uzyskania optymalnych rezultatów rekomendujemy, aby przyjmować co najmniej 60 ml produktu dwa razy dziennie, ale możesz złożyć wniosek o skorzystanie z Gwarancji zwrotu pieniędzy Nu Skin nawet w przypadku przyjmowania 50 ml dziennie przez 3 kolejne miesiące.

W przypadku Lifepak+ można to osiągnąć poprzez przyjmowanie 1 saszetki (4 tabletek) dziennie, tj. 2 opakowań LifePak+ przez 3 kolejne miesiące.

W przypadku Beauty Focus Collagen+ można to osiągnąć poprzez przyjmowanie 1 saszetki dziennie, tj. 1 opakowania miesięcznie przez 3 kolejne miesiące.

W przypadku Beauty Focus MultiBeauty można to osiągnąć poprzez przyjmowanie 1 kapsułki dziennie, tj. 1 opakowania miesięcznie przez 3 kolejne miesiące.

 

 

Otrzymasz zwrot pieniędzy w ciągu 2–4 tygodni od otrzymania wniosku.

*
*
Użyj międzynarodowego formatu numeru telefonu (na początku + i kod kraju)
*
Informacje wymagane do zakwalifikowania się do Gwarancji zwrotu pieniędzy
*
*

Pierwszy skan (nie później niż 7 dni przed zakupem produktów)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Beauty Focus Collagen+
 Beauty Focus MultiBeauty

Skanowanie gwarancyjne (w ciągu 90–100 dni od daty pierwszego skanowania)

 

 

 

*
*

 

Kwestie ogólne:

 

 • Jeżeli przyjmujesz co najmniej 2 z 5 produktów w tym samym czasie, tj. LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty i/lub Beauty Focus Collagen+ przez 3 kolejne miesiące, a Twoja skala poziomu karotenoidów nie wzrosła, Nu Skin zwróci Ci wyłącznie cenę jednego z tych produktów. Możesz wybrać, za które produkty chcesz otrzymać zwrot pieniędzy.
 • Jeżeli skorzystasz z Gwarancji zwrotu pieniędzy po złożeniu zamówienia na dowolny pakiet w subskrypcji ADR obejmujący dany produkt w cenie promocyjnej, zwrot pieniędzy zostanie dokonany według promocyjnej ceny produktu.
 • Zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu 2–4 tygodni od otrzymania Twojego wniosku.
 • Środki zostaną zwrócone na kartę kredytową wykorzystaną przy zakupie produktu. Jeżeli przy zakupie produktu skorzystano z innej metody płatności niż karta kredytowa, zwrot zostanie przekazany na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy w formie elektronicznego przelewu środków.

 

Pozostałe informacje:

Spółka zastrzega sobie prawo do poproszenia Cię o ponowne skanowanie na jej koszt.
Wszelkie manipulacje – stwierdzone wyłącznie według uznania Nu Skin – które dotyczą Regulaminu niniejszej Gwarancji zwrotu pieniędzy, unieważnią wszelkie wnioski o zwrot pieniędzy.
Nu Skin zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub wycofania Gwarancji zwrotu pieniędzy. W przypadku wycofania Gwarancji zwrotu pieniędzy spółka rozpatrzy wnioski złożone przed tą datą i dokona zwrotu pieniędzy, jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie.

 

Oświadczenie: 

Spółka, jej spółka nadrzędna, a także jej podmioty powiązane i zależne („Nu Skin” lub „Pharmanex”) mają świadomość i odpowiadają na Twoje wątpliwości dotyczące sposobów zbierania, wykorzystywania i udostępniania informacji na Twój temat w wyniku udziału w programie Gwarancji zwrotu pieniędzy. Nu Skin szanuje Twoją prywatność i zobowiązuje się chronić prywatność konsumentów korzystających z produktów i usług Nu Skin. Nu Skin zbiera i przechowuje określone dane osobowe, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe lub nie, w celu realizacji zadań administracyjnych i ewidencyjnych.

 

Wysyłając to zgłoszenie z tytułu Gwarancji zwrotu pieniędzy, wyraźnie zgadzasz się na to, by wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje były przechowywane przez firmę Nu Skin w głównej siedzibie firmy w Stanach Zjednoczonych, głównych siedzibach regionalnych i/lub w lokalnych spółkach powiązanych w Twoim kraju zamieszkania. Ponadto wyraźnie zgadzasz się na wykorzystywanie Twoich danych przez Pharmanex w celu przetwarzania informacji poza UE oraz w zagregowanej bazie danych w celach badawczych, które nie ujawnią Twojej tożsamości innym odbiorcom.

 

Przyjmujesz do wiadomości, że Pharmanex udostępni Ci wyniki skanu poziomu karotenoidów na stronie internetowej Pharmanex (będzie dostępna tylko dla Ciebie po zalogowaniu się). Przyjmujesz do wiadomości, że tylko Ty będziesz mieć dostęp do informacji, które pozwalają na identyfikację Twojej tożsamości. Masz prawo do uzyskiwania dostępu oraz poprawiania swoich danych osobowych przechowywanych przez Nu Skin poprzez kontakt z obsługą klienta w Twoim kraju zamieszkania. Jeżeli prawo obowiązkowo nie wymaga inaczej, wszelkie dane będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne.

 

Przesyłając niniejszy formularz, proszę o rozpatrzenie wniosku o zwrot pieniędzy z tytułu Gwarancji zwrotu pieniędzy oferowanej przez spółkę w związku z wybranymi produktami wskazanymi powyżej.