Wyjątkowe rozwiązanie globalnego problemu

Wyjątkowe rozwiązanie globalnego problemu

Wyzwanie

 

Według Światowego Programu Żywieniowego:

 

  • Powodem prawie połowy (45%) przypadków śmierci dzieci poniżej piątego roku życia jest niedożywienie – 3,1 milionów dzieci każdego roku.
  • 66 milionów dzieci uczęszcza głodne na zajęcia szkolne, w tym 23 miliony w samej Afryce.

 

Oczywistym jest, że obecne wysiłki humanitarne są niewystarczające w celu rozwiązania globalnego problemu niedożywienia, jeżeli każdego roku jest ono skutkiem śmierci milionów dzieci.

Co zatem należy zrobić?

 

Inicjatywa Nourish the Children® to pomysł firmy Nu Skin® na regularne niesienie pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom poprzez przekazywanie im pełnowartościowych, odżywczych posiłków. Pozwala to liderom sprzedaży NuSkin ' oraz klientom na udział w krytycznych działaniach humanitarnych. Stworzenie zrównoważonego programu jest możliwe poprzez opracowanie zasad sprzedaży oraz umożliwienie kupna VitaMeal.  Wiele akcji pomocy udzielanych jest jednorazowo lub na podstawie umów na czas określony, podczas gdy inicjatywa Nourish the Children zapewnia utrzymanie stałego dostarczania żywności w sposób zrównoważony od 2002 roku.

Innowacje humanitarne

Jak działa Nourish the Children

KROK 1

Wysoko odżywcze posiłki VitaMeal są produkowane przez zakontraktowane obiekty w Malawi, Chinach oraz Stanach Zjednoczonych.

KROK 2

Liderzy sprzedaży oraz klienci mogą zakupić VitaMeal.

KROK 3

Klienci indywidualni mogą zadecydować o zatrzymaniu bądź podarowaniu VitaMeal. Firma Nu Skin wykorzystuje darowizny na rzecz zewnętrznych organizacji charytatywnych.

KROK 4

Za dostarczenie zgromadzonych darowizn VitaMeal do najbardziej potrzebujących i niedożywionych dzieci odpowiadają zewnętrze organizacje charytatywne.

WYNIK: PONAD 130 000 DZIECI OTRZYMUJE JEDZENIE KAŻDEGO DNIA, UCIEKAJĄC Z ZAKLĘTEGO KRĘGU NIEDOŻYWIENIA KU PRAWIDŁOWEMU ROZWOJOWI.

Partnerstwo z organizacjami charytatywnymi

 

Maksymalne wykorzystanie Waszej pomocy w programie VitaMeal ma bardzo duże znaczenie dla poprawy życia dzieci, jednak te dotacje to coś więcej, coś co wpływa na życie wielu innych osób. Sposób realizacji darowizn wspiera rozwój szkolnictwa, stymuluje rynek pracy i stwarza warunki niezbędne do budowania samowystarczalności.

 

Rekrutacja dzieci do szkół

Posiłki VitaMeal są przekazywane w ramach programów szkolnych, gdyż żyjący w ubóstwie rodzice często wolą wysłać swoje dzieci do szkoły, gdzie mają możliwość otrzymania darmowego posiłku, zamiast szukać im pracy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku dziewcząt: Bank Światowy utrzymuje, że „edukacja dziewcząt to najskuteczniejsza inwestycja w ich rozwój”.

 

Zapewnienie regularności dotacji

Nourish the Children®, jako społeczny inicjator biznesowy, pomaga w zapewnieniu regularnych, coraz liczniejszych dostaw żywności, poprzez proponowanie zachęt do kupowana, przekazywania oraz promocji posiłków VitaMeal. Prowizja jest wliczona w cenę żywności, co umożliwia Brand Affiliates wykorzystanie swojego czasu oraz zasobów do zachęcenia innych do partycypacji w programie walki z niedożywieniem. Firma Nu Skin® wspomaga Wasze darowizny, pomnażając liczbę wykupionych opakowań VitaMeal.

 

Stwarzanie możliwości ekonomicznych

Zakłady VitaMeal w Malawi i Chinach kontynentalnych redukują koszty transportu oraz pozwalają rozwijać lokalne gospodarki.

 

Zapewnianie samowystarczalności

Część wpływów pochodzących ze sprzedaży każdego opakowania kaszki VitaMeal przekazywana jest Nu Skin Force for Good Foundation® na finansowanie edukacji rolniczej w malawijskiej wiosce Mtalimanja. Wzrost produkcji rolnej może kiedyś zmniejszyć zapotrzebowanie na pomoc żywnościową w Malawi.