Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

P: Jakich wskazwek należy przestrzegać, promując udział w programie Nourish the Children®?
O: Kwestie, które należy zawrzeć i zaakcentować w każdej prezentacji na temat Nourish the Children® to:

Nourish the Children® (NTC) NIE jest organizacją charytatywną

  • NTC to inicjatywa zorientowana na zysk
  • NTC to inicjatywa firmy Nu Skin Enterprises
  • NTC umożliwia Dystrybutorom przekazywanie produktów, w tym produktu VitaMeal, organizacjom charytatywnym

 

NTC współpracuje z organizacjami charytatywnymi

  • Partnerami projektu są zarejestrowane organizacje dobroczynne
  • Nie należy przedstawiać NTC w kontekście organizacji charytatywnej bezpośrednio ani pośrednio
  • Partnerstwo z organizacjami charytatywnymi powinno być podkreślane w każdej prezentacji

 

NTC jest inicjatywą Nu Skin Enterprises

  • NTC nie stanowi niezalenależnego podmiotu gospodarczego
    NTC stanowi jeden z wielu aspektów działalności i kultury Nu Skin Enterprises i powinno znaleźć się w każdej kompleksowej prezentacji na temat firmy

 

Wszelkie zabieganie o dodatkowe wsparcie jest zabronione
NTC, Nu Skin Enterprises oraz Dystrybutorzy nie są uprawnieni do pozyskiwania donacji pieniężnych na rzecz programu, założenie polega na zachęcaniu swoich partnerów i klientów do realizacji                darowizn.
Można poinformować słuchaczy o współudziale Nu Skin Enterprises w realizacji darowizn oraz pośrednictwie firmy w przekazywaniu darów bezpośrednio organizacjom dobroczynnym
     

 

P: Czy osoby, które zdecydują się ofiarować posiłek VitaMeal za pośrednictwem inicjatywy Nourish the Children® będą mogły odpisać darowiznę od podatku? 

O: Dystrybutorzy przekazują dary rzeczowe w postaci produktów VitaMeal za pośrednictwem inicjatywy Nourish the Children®. W Stanach Zjednoczonych ofiarodawcy otrzymują potwierdzenie dokonania darowizny od Feed the Children, zarejestrowanej organizacji charytatywnej (501c3). Aby upewnić się, czy darowizna tego typu może stanowic podstawę do redukcji podatku, proszę skonsultować się z doradcą podatkowym przed dokonaniem darowizny. W przypadku innych krajów proszę skontaktować się ze swoim lokalnym biurem firmy lub jednostką organu podatkowego.