Partnerzy charytatywni

Partnerzy charytatywni

Feed the Children

 

Nourish the Children® współpracuje z wieloma organizacjami dobroczynnymi na całym świecie, ale naszym głównym partnerem jest Feed the Children. Feed the Children to międzynarodowa, chrześcijańska organizacja non-profit, której siedziba główna znajduje się w mieście Oklahoma (OK). Organizacja zajmuje się dostarczaniem żywności, leków, ubrań i innych podstawowych produktów ofiarom głodu, wojny, ubóstwa
lub klęsk żywiołowych. Od 1979 r. organizacja Feed the Children rozbudowała jeden z największych systemów wspierania głodujących na świecie. Feed the Children niezmiennie plasuje się w pierwszej dziesiątce największych, międzynarodowych, niezależnych organizacji pozarządowych w Stanach Zjednoczonych. Tylko w 2007 r. Feed the Children rozprowadziła blisko 70 milionów kilogramów żywności i innych niezbędnych produktów wśród dzieci i rodzin mieszkających na terenie 50 stanów oraz poza granicami USA, zapewniając 800 000 posiłków każdego dnia. Od momentu powstania organizacja niesie pomoc w 118 krajach na całym świecie.

Wprowadzona w 2002 r. inicjatywa Nourish the Children® korzysta z pośrednictwa Feed the Children
w realizacji dostaw kaszki VitaMeal w najbardziej potrzebujących regionach. Organizacja wykazuje się niezwykłą skutecznością we wdrażaniu swoich projektów. Przeznaczając 83% swoich zasobów na programy pomocy, 13% na rzecz zbierania funduszy, a zaledwie 4% na pokrycie kosztów administracyjnych (rozliczenia 2007 r.), Feed the Children może rozprowadzić miliony opakowań VitaMeal bez dodatkowych opłat ze strony Nourish the Children®. W chwili obecnej Feed the Children spełnia wszelkie standardy Better Business Bureau ustalone dla organizacji typu Charitable Solicitations (www.give.org).

Feed the Children jest idealnym partnerem Nourish the Children®, ponieważ należy do niewielu organizacji humanitarnych, które rozprowadzają dary rzeczowe, a nie dotacje finansowe. Organizacja potrafi spotęgować wartość zgromadzonych środków pieniężnych, dostarczając ogromne ilości darów i dóbr, w tym VitaMeal, ludziom w potrzebie. Nourish the Children® wyraża wdzięczność Feed the Children za bezpłatną możliwość przekazywania tysięcy opakowań VitaMeal niedożywionym dzieciom w najdalszych zakątkach świata.