Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Słowniczek terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem

nu-skin-glossary-page-banner-image

Słowniczek terminów związanych ze zrównoważonym rozwojem

Wiele mówi się na temat zrównoważonego rozwoju, lecz mimo to wiele kwestii pozostaje niewyjaśnionych. Chcemy ułatwić zrozumienie tego tematu, dlatego przedstawiamy niniejszy słowniczek terminów istotnych dla działalności Nu Skin w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Mimo iż dostępność składników, opakowań lub produktów może się różnić w zależności od rynku, przedstawiona poniżej lista terminów pomoże zrozumieć znaczenie niektórych wyrażeń stosowanych w naszych wiadomościach. Lepsza wiedza pozwoli nam lepiej zadbać o naszą planetę.

 

#ForceForGreen

 


Biopolietylen lub biożywica

Biożywica i biopolietylen są innowacyjnymi i przyjaznymi dla środowiska materiałami wytwarzanymi przy użyciu zasobów odnawialnych, bez wykorzystywania paliw kopalnych. Biożywica stosowana w tubkach Eco-Pac powstaje z trzciny cukrowej, co sprawia, że proces jej produkcji jest znacznie bardziej zrównoważony niż w przypadku tradycyjnego plastiku, jako że pozwala uniknąć spalania paliw kopalnych. Trzcina cukrowa jest bardzo wodooszczędna i można ją z łatwością zasadzić na nowo bez zakłócania naturalnych cyklów ekologicznych. Jest przetwarzana w energooszczędnym procesie produkcyjnym, w którym wszystkie odpady są przekształcane w energię używaną do zasilania farmy, a czasem nawet okolicznych miast.


Ten materiał występuje w produktach: Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yang Mask, Firewalker, IceDancer, Sole Solution oraz wszystkich szamponach i odżywkach Epoch Ava Puhi Moni*.
Wybór opakowań z biożywicy pozwala znacząco obniżyć emisję dwutlenku węgla – o 79–95% na każdą wyprodukowaną tubkę*.


Skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów, aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialnego recyklingu tych produktów.


CEA

Uprawa w środowisku kontrolowanym (controlled environment agriculture, CEA) stanowi podejście do rolnictwa oparte na technologii. Składniki CEA rosną w zamkniętym środowisku, dzięki czemu są zrównoważone i możliwe do zidentyfikowania – od nasion aż do końcowego produktu. (zobacz Groviv)


Opakowanie Eco-Pac

Eco-Pac to pierwsze tego typu rozwiązanie w przemyśle kosmetycznym, w którym wyeliminowano główkę i górne brzegi (tzn. zatyczkę stosowaną w tradycyjnych tubkach). Usunięcie główki i górnych brzegów z tubek Eco-Pac miało pozytywny wpływ na środowisko dzięki redukcji zużycia plastiku. W oparciu o globalną sprzedaż produktów Epoch w 2020 r. wprowadzenie opakowań Eco-Pac pozwoli firmie Nu Skin zaoszczędzić około 67 ton pierwotnego plastiku rocznie (zobacz bio-pe). Ta wartość procentowa została obliczona w oparciu o porównanie procesów produkcji opakowań przy założeniu takiego samego standardowego transportu z Szanghaju do Los Angeles (na podstawie globalnej sprzedaży produktów Epoch w 2020 r.).

Ponadto tubki Eco-Pac są wykonane w 100% z biożywicy (biopolietylenu) z trzciny cukrowej. To lekkie opakowanie powstaje z surowców roślinnych, dzięki czemu nie zawiera żadnych składników na bazie paliw kopalnych, co pozwala ograniczyć emisję CO2 (zobacz bio-resin).

Opakowania Eco-Pac stosowane są w produktach Epoch Glacial Marine Mud, Baobab Body Butter, Yin and Yang Mask, Firewalker, IceDancer, Sole Solution oraz wszystkich szamponach i odżywkach Epoch Ava Puhi Moni*.

Skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów, aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialnego recyklingu tych produktów.


FSC (etykieta)

Logo FSC oznacza, że wybierając ten produkt, pomagasz chronić lasy Ziemi. Forest Stewardship Council (FSC) jest organizacją non-profit zajmującą się promowaniem odpowiedzialnej gospodarki leśnej na całym świecie, która wspiera zarządzanie lasami na świecie w sposób odpowiedni dla środowiska, korzystny społecznie i opłacalny gospodarczo. FSC certyfikuje lasy na całym świecie, aby zapewnić, że są one zgodne z jej standardami środowiskowymi i społecznymi. Skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów, aby dowiedzieć się więcej na temat odpowiedzialnego recyklingu tych produktów.


Szkło

Szkło jest jednym z materiałów, które są najłatwiejsze w recyklingu. Należy jednak skontaktować się z lokalnym zakładem recyklingu, aby upewnić się, ze przyjmuje odpady ze szkła. Nie należy mieszać przezroczystego i kolorowego szkła.


Groviv

Groviv to innowacyjna inicjatywa Nu Skin polegająca na pozyskiwaniu składników ze środowiska kontrolowanego – jest to podejście do rolnictwa i uprawiania składników w oparciu o technologię. Składniki z certyfikatem Groviv rosną w uprawach o zamkniętej strukturze przy wsparciu technologii, które zapewniają optymalne warunki – od nasion aż do końcowego produktu. Znak Groviv umieszczony na opakowaniu produktu Nu Skin oznacza, że produkt zawiera co najmniej jeden składnik pochodzący z upraw w środowisku kontrolowanym.


PCF

[Zobacz Papier (karton) pochodzący z recyklingu]


Plastik

Plastik jest nieodzownym elementem naszego życia i ma wiele zastosowań – między w opakowaniach produktów, które tak lubimy. Intensywnie dążymy do redukcji plastiku jednorazowego użytku w ramach naszego „celu 5 R”, (5 R Goals) lecz do tego potrzebujemy Twojej pomocy. Pracujemy nad wdrożeniem odpowiedzialnej produkcji, toteż potrzebujemy, aby opakowania były prawidłowo utylizowane.

Możliwości recyklingu mogą różnić się w zależności od kraju. Skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów, aby dowiedzieć się, jak postępować z opakowaniami.


PCR 4

Żywica pokonsumencka (post-consumer resin, PCR) to termin określający tworzywo, któremu nadano już drugie (lub trzecie, piąte, a nawet siódme!) życie. Odnosi się do tworzyw, które poddano już recyklingowi, a następnie ponownie wykorzystano do produkcji opakowania produktu, który trzymasz w ręce. Zwiększenie udziału PCR w naszych produktach pozwala ograniczyć produkcję nowego plastiku, co prowadzi do redukcji śladu węglowego. Podany odsetek mówi, jak wiele ponownie wykorzystanego materiału znajduje się w opakowaniu. Możliwości recyklingu mogą różnić się w zależności od kraju. Skontaktuj się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów, aby dowiedzieć się, jak postępować z opakowaniami.


Zdatne do Recyklingu (5 R)

Tak, jak mówi nazwa – są to materiały, które można poddać recyklingowi.


Pochodzące z Recyklingu (5 R)

Według definicji Nu Skin produkt „pochodzi z recyklingu”, jeśli został wytworzony z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak żywica pokonsumencka (zobacz PCR).


WielokRotnego użycia (5 R)

Produkty, które można napełnić, aby można było je wykorzystać więcej niż raz, tj. takie, dla których istnieją systemy zbiórki i napełniania oryginalnego opakowania. Poddane Redukcji (5 R) Nu Skin definiuje produkty poddane redukcji jako takie, których waga lub objętość uległy zmniejszeniu w porównaniu do wcześniejszej wersji, dzięki czemu produkt generuje mniej odpadów.


ŹRódła odnawialne (5 R)

W firmie Nu Skin termin „odnawialny” odnosi się do odnawialności materiału źródłowego, z którego wykonane jest opakowanie (tj. trzciny cukrowej).


Papier (karton) pochodzący z recyklingu

Papier (karton) pochodzący z recyklingu, czyli włókna/kartony pokonsumenckie (post-consumer fiber, PCF), to papier, któremu nadano drugie życie – oznacza to, że został już poddany recyklingowi i ponownie wykorzystany do produkcji opakowania, które trzymasz w ręce. Zwiększenie udziału PCF w naszych produktach pozwala zmniejszyć ilość papieru pierwotnego, czyli nowego, stosowanego w naszych produktach. Podany odsetek mówi, jak wiele ponownie wykorzystanego materiału znajduje się w opakowaniu.


Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)

Olej palmowy jest jednym najczęściej stosowanych i wydajnych olejów, lecz jego niezrównoważona produkcja prowadzi do wylesiania, utraty różnorodności biologicznej, erozji gleby i zanieczyszczenia wód. Nasze zobowiązanie do stosowania w kolejnych liniach produktów certyfikowanego oleju palmowego, który jest pozyskiwany w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ma na celu zapewnienie pozytywnego wpływu na środowisko.


Logo zrównoważonego rozwoju

Logo zrównoważonego rozwoju na opakowaniu dodatkowym (np. kartonie) nowego lub niedawno wprowadzonego produktu Nu Skin odzwierciedla nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Naklejka chroniąca przed manipulacją

Naklejka chroniąca przed manipulacją to przezroczysta naklejka, która pieczętuje i zabezpiecza karton przed otwarciem. Naklejki chroniące przed manipulacją stosowane przez Nu Skin w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) są wykonane w 100% z materiałów drewnopochodnych.


Zero-Waste

Firma Nu Skin postępuje zgodnie z wytycznymi Zero Waste International Alliance (ZWIA), które mówią, że dla każdego terminu zawierającego wyrażenie „zero” odpady powinny w co najmniej 90% trafiać w miejsca inne niż składowiska odpadów, piece i środowisko naturalne.


Cele 5 R

Podjęliśmy zobowiązanie, by do 2030 roku wszystkie nasze produkty były zgodne z zasadą „5 R”: powinny być zdatne do recyklingu (Recyclable), pochodzić z recyklingu (Recycled), wielokrotnego użycia (Reusable), odnowione (Renewed) lub pochodzić z odnawialnych źródeł (Renewable).


Lista wszystkich zarejestrowanych znaków towarowych jest podana w glosariuszu znaków towarowych na stronie www.nuskin.com

 

 

 

 

Przyjmujesz wyzwanie recyklingu?

Udostępnij na Instagramie swój sposób recyklingu produktów i opakowań Nu Skin, aby zainspirować innych, używając znacznika #ForceForGreen w celu śledzenia tej inicjatywy!

 


Udostępnij na Instagramie


 

 

*Produkty Epoch w nowym opakowaniu będą wprowadzane w różnym czasie na różnych rynkach, a w niektórych przypadkach także w różnym czasie na tym samym rynku.