Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

cookie_law

Polityka strony internetowej Nu Skin odnośnie plików cookie

Nu Skin wykorzystuje pliki cookie w pewnych obszarach swojej strony internetowej.

 

Cookie to pliki przechowywane na dysku twardym użytkownika lub w przeglądarce pozwalające spersonalizować odwiedzanie witryn internetowych. Przykładowo pliki cookie zawierają takie informacje jak ustawieni językowe użytkownika; nie ma więc potrzeby ponownego podawania tych informacji przy kolejnych odwiedzinach strony. Niektóre pliki cookies odpowiadają za prawidłowe wyświetlanie grafiki na stronie, inne sprawiają, że aplikacje na stronie działają prawidłowo.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis rodzajów plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową, oraz powodów dla którego ich używamy, oraz informacje na temat zmiany ustawień plików cookie we właściwościach przeglądarki. Pliki cookie wykorzystywane przez Nu Skin nie służą do gromadzenia danych osobowych, firma nie wykorzystuje informacji uzyskanych za ich pośrednictwem ani do identyfikacji konkretnych osób, ani do uzyskiwania adresów poczty elektronicznej.

 

Nu Skin wykorzystuje następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie Funkcja
ADRUM Wykorzystywany przez aplikację Java do zarządzania przepływem informacji w aplikacji
__atuvc; __utma; __utmc; __utmz; _qa;

Pliki cookie w Google Analytics

tego rodzaju cookie włączają funkcję Google Analytics. Oprogramowanie to umożliwia nam otrzymywanie i analizowanie różnych informacji o odwiedzjących stronę dotyczących najczęściej używanych przeglądarek, liczby nowych odwiedzających, odpowiedzi na działania marketingowe oraz czasu spędzonego na naszej stronie.  Informacje te pomagają nam na usprawnianie działania strony tak, aby była dla Państwa jeszcze przydatniejsza, a nasze działania marketingowe odpowiadały Państwa potrzebom.

loqolink Wykorzystywany przez  amerykańską organizację Better Business Bureau do wyświetlenia bieżącego statusu naszej firmy 
nuskin.account.dashboardUrl Wykorzystywany a naszej aplikacji administracyjnej (dane niedotyczące użytkowników)
nuskin.account.data Dane użytkownika z  autoryzacji. Dzięki tej opcji strona może zapamiętać podstawowe dane takie, jak nazwa użytkownika przy logowaniu, po to aby nie trzeba jej było ponownie wpisywać przy każdym załadowaniu strony.
s_pers; s_sess; s_vi_aahak; s_vi_bx78hx7Fx7Eybnfx23nbx60; s_vi_cxxx7Efdcx20jabola; s_vi_felbxxghx7Fybi; s_vi_irtl666; s_vi_irtl667; s_vi_irtl67x3F; s_vi_irtl700; s_vi_irtl731; s_vi_irtl7x3F1; s_vi_irtl7x3F3; s_vi_jix60ncji; s_vi_x7Fdbzxxx7Fx3Cvx7Dx7Espx7Dx3Cutq;

Pliki cookie w Adobe SiteCatalyst

Wykorzystujemy program Adobe (wcześniej Omniture) SiteCatalyst do sprawdzania liczby osób odwiedzających naszą stronę, oraz śledzenia aktywności użytkowników. Pliki cookie tego typu służą do lepszego oszacowania  liczby osób anonimowo odwiedzających stronę.

signupApp Plik wykorzystywany przez serwer Weblogic Application do utrzymania sesji
odwiedzający Wykorzystanie Tracks Web Site (dane niedotyczące użytkowników)
NSC_cdbdpo.iuuq Plik cookie, który sprawdza czas reakcji użytkownika (przeglądarka a serwer).
SessionPersistence-publish Plik cookie, który przechowuje informacje profilu Adobe CQ użytkownika. Obecnie plik ten nie jest używany i ustawiony jest domyślnie tylko dla anonimowych gości.
cadata521D0E2E84D447AAA5826F9D97FCDF34 Plik cookie dla sesji serwera Microsoft Exchange
account-detail Wykorzystywany przez aplikację rejestrująca dystrybutorów do przechowywania wprowadzonych informacji a następnie utworzenia konta dystrybutorskiego po tym, jak zawarta zostanie umowa zakupu. Wszelkie informacje w tym pliku cookie są kodowane.
nuskin.account Ten plik cookie zawiera dane osobowe zalogowanych użytkowników. Wśród tych informacji znajdują się nazwy użytkowników, adresy e-mail, id kierowników, zaszyfrowane loginy, informacje o rodzaju konta, informacje o rodzaju klientów, rodzajach autentykacji oraz zakwalifikowanych kodach.
nuskin.shop Ten plik cookie zawiera informacje o koszyku i o nabywcy. Informacje o nabywcy to zduplikowane informacje zalogowanego użytkownika plus informacja o tym, dokąd następuje wysyłka produktów. Informacje o wysyłce obejmują imię i nazwisko nabywcy, jego numery telefonów, adres, e-mail oraz wskazówki dotyczące wysyłki. Koszyk zawiera produkty kupowane przez nabywcę. Produkty zawierają SKU, informajce o cenach, ilości nabytych produktów oraz opis produktów.
nuskin.site  Ten plik cookie zawiera informacje o ogólnych ustawieniach strony marketingowej. Informacje te obejmują adres URL strony startowej i bieżącej strony oraz kod kraju. W przyszłości możemy dodać tutaj informacje o dodatkowych ustawieniach.

Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę internetową tak, aby obsługiwała wszystkie pliki cookie, odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała o plikach cookie. Każda przeglądarka jest nieco inna, warto więc wybrać opcję "Pomoc" z menu używanej przez Państwa przeglądarki, aby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia obsługiwania plików cookie. Przykładowo w programie Internet Explorer, można wyłączyć lub usunąć pliki cookie wybierając menu "Narzędzia/Opcje internetowe" i ustalając ustawienia prywatności lub wybierając opcję "Usuń cookie".

 

Przypominamy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie a ich wyłączenie może wpływać na korzystanie z naszej witryny i blokować pełne korzyści jakie mamy do zaoferowania.