Prawa Podmiotów Danych

Twoje prawa wynikające z RODO

Nu Skin bardzo poważnie traktuje prywatność i ochronę danych osobowych. Jako podmiot danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym, masz prawo do żądania, uzyskania dostępu, poprawiania, usunięcia, sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzanych Danych Osobowych oraz do przenoszenia tych danych. 

 

Twoje prawa wynikające z RODO to między innymi możliwość do:

 

  • sprawdzania swoich Danych Osobowych, które przechowujemy w naszych systemach,
  • poprawiania swoich Danych Osobowych,
  • uzyskania informacji na temat tego, kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych,
  • żądania usunięcia Twoich Danych Osobowych,
  • ograniczenia sposobu przetwarzania Twoich Danych Osobowych,
  • sprzeciwu odnośnie do sposobu przetwarzania danych;
  • wnoszenia o wysłanie Ci lub innej organizacji kopii Twoich Danych Osobowych.

 

Odpowiemy na wszelkie zapytania dotyczące praw podmiotu danych w ciągu 30 dni. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego okresu do 60 dni w przypadkach koniecznych, biorąc pod uwagę złożoność i ilość otrzymywanych wniosków.  

 

Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych opierało się na takiej zgodzie.

 

 

 

Wyślij mi moje dane

Jeśli chcesz, abyśmy wysłali Ci kopię Twoich Danych Osobowych


Usuń moje dane

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje Dane Osobowe


Wyślij inne zgłoszenie

Jeśli chcesz korzystać ze swoich innych praw

Zweryfikuj moje dane

Jeśli chcesz przejrzeć Dane Osobowe, które mamy w naszych systemach informacyjnych i komunikacyjnych, 

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Praw Podmiotów Danych, prosimy o skontaktowanie się z naszym punktem ds. prywatności na:

 

Organizacja

Inspektor Ochrony Danych

Nu Skin International, Inc.

75 West Center Street
Provo, Utah 84601
STANY ZJEDNOCZONE
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street

Provo, Utah 84601

STANY ZJEDNOCZONE

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1935 Zaventem

Belgia

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com