Dział zgodności

Dział zgodności

PRECYZYJNE I PRAWDZIWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW I MOŻLIWOŚCI = DOBRY BIZNES

 

W Nu Skin zawsze staramy się zachowywać najwyższe standardy etycznego i uczciwego zachowania. Zachowywanie integralności twierdzeń marketingowych na temat produktów i możliwości jest niezbędne dla naszej renomy i promowania zdrowego rozwoju biznesu.

 

W związku z tym niezwykle ważne jest, aby wszyscy Brand Affiliates rozumieli odpowiednie treści i wiedzieli, w jaki sposób dokładnie i zgodnie z prawdą promować nasze produkty i biznes.

 

Znajdujące się w niniejszym dziale dokumenty zawierają ważne informacje na temat zalecanych i zabronionych działań w związku z twierdzeniami na temat naszych produktów i możliwości biznesowych. Prosimy wszystkich Brand Affiliates o dokładne zapoznanie się z ich treścią. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem prawnym lub marketingowym w celu uzyskania dalszych szczegółów.

 

 


WAŻNE POWIADOMIENIA BIZNESOWE

 

Od czasu do czasu firma będzie publikować ważne informacje i powiadomienia, które mogą mieć znaczący wpływ na działalność Brand Affiliate oraz reputację firmy. Prosimy Brand Affiliates o regularne sprawdzanie informacji, ponieważ powiadomienia biznesowe mogą i będą się regularnie zmieniać. Naruszenie któregokolwiek z poniższych ważnych powiadomień może skutkować działaniami dyscyplinarnymi. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z firmą w celu zadawania pytań lub zgłaszania naruszeń, należy zapoznać się z sekcją „Skontaktuj się z nami”.
 

Z uwagi na pandemię COVID-19 firma pragnie zwrócić uwagę na kilka ważnych zasad, aby upewnić się, że Brand Affiliates promują nasze produkty i możliwość biznesową w odpowiedni sposób.
 

  • Jak wszyscy wiemy, firma Nu Skin i Brand Affiliates nie mogą twierdzić, że nasze produkty leczą lub zapobiegają jakimkolwiek chorobom lub schorzeniom. W związku z tym zakazem firma Nu Skin i Brand Affiliates nie mogą twierdzić, że nasze produkty w jakikolwiek sposób zapobiegną lub zminimalizują ryzyko związane z COVID-19.
  • Mówiąc o naszych produktach, Brand Affiliates nie powinni w sposób bezpośredni ani pośredni odnosić się do COVID-19. Takie odniesienia sugerują niestosowne stwierdzenia, o których mowa powyżej i mogą należeć do nich zwroty, takie jak: „Z uwagi na pandemię”, „W obecnych okolicznościach” czy „W obecnych czasach”.
  • Brand Affiliates nie powinni wykorzystywać COVID-19 ani skutków ekonomicznych pandemii w swoich materiałach reklamowych do promocji możliwości biznesowej.
  • W swoich działaniach marketingowych i promocyjnych Brand Affiliates nie powinni twierdzić, że nasze produkty zostały określone jako „niezbędne”. Nu Skin wkłada dużo wysiłku, aby traktować je w ten sposób, ale tego typu promocja może błędnie sugerować, że otrzymaliśmy poparcie lub zgodę rządu.
  • Brand Affiliates nie mogą wykorzystywać nazwy ani produktów Nu Skin do pozyskiwania lub ułatwiania przekazywania darowizn rzeczowych na rzecz organizacji zewnętrznych (pracowników służby zdrowia, szpitali, organizacji charytatywnych itp.). Brand Affiliates mogą jednak promować darowizny i działania pomocowe podejmowane przez Nu Skin, zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnych stronach firmy i stronach w mediach społecznościowych.
     

Niezależnie od powyższego Nu Skin zachęca Brand Affiliates do kontynuowania promocji produktów i możliwości biznesowej w sposób zgodny z polityką oraz Wytycznymi dotyczącymi oświadczeń o możliwościach i Wytycznymi dotyczącymi rekomendacji produktowych. W dalszym ciągu będziemy czynić dobro, umacniając i podnosząc na duchu inne osoby dzięki naszym produktom i naszej możliwości.

 


Reputation Videos