Dział zgodności

Dział zgodności

PRECYZYJNE I PRAWDZIWE INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTÓW I MOŻLIWOŚCI = DOBRY BIZNES

 

W Nu Skin zawsze staramy się zachowywać najwyższe standardy etycznego i uczciwego zachowania. Zachowywanie integralności twierdzeń marketingowych na temat produktów i możliwości jest niezbędne dla naszej renomy i promowania zdrowego rozwoju biznesu.

 

W związku z tym niezwykle ważne jest, aby wszyscy Brand Affiliates rozumieli odpowiednie treści i wiedzieli, w jaki sposób dokładnie i zgodnie z prawdą promować nasze produkty i biznes.

 

Znajdujące się w niniejszym dziale dokumenty zawierają ważne informacje na temat zalecanych i zabronionych działań w związku z twierdzeniami na temat naszych produktów i możliwości biznesowych. Prosimy wszystkich Brand Affiliates o dokładne zapoznanie się z ich treścią. W razie pytań prosimy o kontakt z naszym działem prawnym lub marketingowym w celu uzyskania dalszych szczegółów.