Jesteś tam jeszcze?

KONTYNUUJ

Polityka Zwrotów

Zdajemy sobie sprawę, że wszystko może się zmienić. Tak jak klienci mogą zdecydować, że nie chcą już więcej korzystać z danego produktu po dokonaniu pierwszego zakupu, tak samo osoby rejestrujące się jako Brand Affiliate Nu Skin mogą zdecydować, że ta możliwość biznesowa nie jest dla nich. Podstawowym celem Nu Skin Enterprises International, Inc. (Nu Skin) i jej Brand Affiliates jest sprzedaż wysokiej jakości produktów klientom. Jeżeli klient lub Brand Affiliate chce zwrócić produkt Nu Skin, wówczas w odniesieniu do Klientów detalicznych, Członków i Brand Affiliates zastosowanie ma następująca polityka zwrotu pieniędzy:

 

 

Klienci I Członkowie

 

Nu Skin dokona zwrotu pieniędzy na rzecz Klienta detalicznego lub Członka Brand Affiliate w następujący sposób:

 

(a) Sto procent (100%) ceny zakupu i podatku od produktu sprzedanego przez Nu Skin Członkowi lub Klientowi plus początkowe koszty dostawy (nie obejmuje dodatkowych kosztów dostawy ekspresowej), jeżeli zwrócony produkt nie został otwarty i nadaje się do ponownej sprzedaży oraz został zwrócony na koszt własny Klienta lub Członka w ciągu 14 dni od daty dostawy.

 

(b) Sto procent (100%) ceny zakupu i podatku od produktu sprzedanego przez Nu Skin Członkowi lub Klientowi, jeżeli zwrócony produkt nie został otwarty i nadaje się do ponownej sprzedaży oraz został zwrócony na koszt własny Klienta lub Członka w ciągu 90 dni od daty zakupu.

 

 

Brand Affiliates

 

Nu Skin dokona zwrotu pieniędzy na rzecz Brand Affiliate w następujący sposób:

 

(a) Sto procent (100%) ceny zakupu i podatku od produktu sprzedanego przez Nu Skin Brand Affiliate plus początkowe koszty dostawy (nie obejmuje dodatkowych kosztów za dostawę ekspresową), jeżeli zwrócony produkt nie został otwarty i nadaje się do ponownej sprzedaży oraz został zwrócony na koszt własny Brand Affiliate w ciągu 14 dni od daty dostawy.

 

(b) Sto procent (100%) ceny zakupu i podatku od produktu sprzedanego przez Nu Skin Brand Affiliate, jeżeli zwrócony produkt jest nieotwarty i nadaje się do ponownej sprzedaży oraz został zwrócony na koszt własny Brand Affiliate po upływie 1 miesiąca (30 dni) od daty dostawy.

 

(c) Dziewięćdziesiąt procent (90%) ceny zakupu i podatku od produktu sprzedanego przez Nu Skin Brand Affiliate, jeżeli zwrócony produkt jest nieotwarty i nadaje się do ponownej sprzedaży oraz zostanie zwrócony na koszt własny Brand Affiliate w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty zakupu.

 

 

Dodatkowe Informacje

 

Można również oddzielnie zwrócić wszelkie produkty nadające się do ponownej sprzedaży, sprzedawane jako część Zestawu biznesowego. Produkty zostaną zwrócone po odpowiednio obniżonej cenie.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących polityki Nu Skin w zakresie zwrotów i zwrotu pieniędzy prosimy o zapoznanie się z Zasadami i Procedurami w Rozdziale 2, Sekcjach 5 i 6.