Betingelser og vilkår:

Betingelser og vilkår:

Denne Automatic Delivery Rewards (ADR)-avtalen er mellom deg, som en uavhengig distributør (“jeg” eller “meg” eller “du” eller “din”) og Nu Skin Enterprises Product Inc., Delaware corporation, 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, VAT-nummer: NL8039.25.372.B.01 (“Selskapet”).

Du kan registrere deg for ADR-programmet via telefon, på Internett eller ved å signere en papirkopi av ADR-avtalen og sende den til selskapet. Hvis du registrerer deg via telefon, må du fremdeles sende inn en papirkopi av ADR-avtalen til selskapet eller akseptere vilkårene og betingelsene via Internett. Hvis ikke, vil ADR-kontoen din bli avsluttet.

Vær oppmerksom på at Internettutgaven av ADR-avtalen inneholder alle vilkårene og betingelsene for din avtale med selskapet. Alle vilkårene og betingelsene ville ikke få plass på baksiden av papirkopien av ADR-avtalen uten å anvende en skrifttype som det ville være vanskelig å lese. Papirkopien av ADR-avtalen henviser derfor til nettsiden hvor vilkårene og betingelsene er beskrevet.

Både vilkårene og betingelsene på baksiden av papirkopien av ADR-avtalen samt denne nettsiden utgjør hele avtalen med selskapet. Klikk her for å se vilkårene og betingelsene som står på baksiden av denne ADR-avtalen. Følgende vilkår og betingelser som det refereres til i seksjon 3 av vilkårene og betingelsene på baksiden av denne ADR-avtalen, er en del av ADR-avtalen, og sammen utgjør de avtalen din med selskapet.

1. Registreringsprosedyrer
Jeg kan registrere denne ADR-avtalen via Internett, via faks, post eller ved å levere en undertegnet papirkopi til selskapets Concept Store.

2. Ekstra fordeler
Som distributør eller kunde er jeg innforstått med at det ikke finnes en minimumsgrense for produktkjøp i dette ADR-programmet. Hvis min ADR-ordre er på 50 PSV (personlig salgsvolum) eller mer etter rabatt får man dog følgende fordeler:

(a) Jeg får 5 % rabatt på distributørpriser og PSV på produktene i ADR-ordren min, ekskl. produkter og kit som ikke er berettiget til ADR-rabatten på 5 % (for eks. kits, tilbudspakker, VitaMeal, etc.);
(b) Rabattert frakt* på opp til 50 % av de totale fraktkostnadene; og

(b) Jeg opptjener produktpoeng som kan innløses i ytterligere produkter.

Hvis jeg administrerer ADR-kontoen via faks, e-post, post eller via en Concept Store, vil det påløpe et ekspedisjonsgebyr som er nøyaktig det samme beløpet som ADR-rabatten på fraktkostnaden.

*Visse markeder/spesifikke regioner eller øyer er ikke med i denne rabattordningen (Island, Kanariøyene og franske kolonier).

3. ADR produktpoeng – kjøp, sletting og returer

A. Jeg kan opptjene produktpoeng via min månedlige ADR-ordre som kan innløses i produkter. Produktpoengene varierer og tjenes inn ved 20 til 30 % av ADR-ordrens verdi før avgifter. Jeg kan tjene maksimalt 75 produktpoeng hver måned. Hvis jeg legger en ordre med kun innløste produktpoeng eller kombinerer den med en vanlig produktordre på under 50 PSV, så tilkommer standardfrakt. Hvis jeg legger en ordre på 50 PSV etter rabatt eller mer i tillegg til mine innløste produktpoeng på en eksisterende ADR får jeg frakten til redusert pris. Fraktkostnadene kan finnes i prislisten eller ved å ta kontakt med kundeservice.

B. Jeg forstår og aksepterer at produktpoengene jeg tjener, hvis de ikke brukes, automatisk utløper den første dagen den 13. måneden etter at de ble tjent (“sletting”). Jeg er innforstått med at dersom jeg meddeler selskapet innen tretti (30) dager etter slettingen og ber om å få tilbakeført de slettede produktpoengene, vil de slettede produktpoengene bli tilbakeført.

C. Ingen returer tillates for produkter som er kjøpt med ADR-produktpoeng, og ingen PSV eller gruppesalgsvolum (GSV) kan tjenes på produkter som er kjøpt med ADR-produktpoeng.

D. Returer
Med unntak av produkter som er kjøpt med produktpoeng, kan alle produkter som bestilles gjennom ADR-programmet returneres til selskapet i henhold til selskapets retningslinjer for returer (se paragraf 7 i EUs retningslinjer og prosedyrer). Merk at opptjente produktpoeng vil blir fjernet fra kontoen for refundering av relaterte produkter.

E. Pengene tilbake-garanti

Selskapet garanterer at hvis (a) jeg velger Life Pak+® eller JVi®* som mitt/mine månedlig(e) produkt(er) i ADR-programmet i minst tre måneder, (b) og dersom min Skin Carotenoid Score ikke forbedres etter at jeg har tatt Life Pak+® eller JVi®* i 90 dager, vil selskapet tilbakebetale pengene jeg har betalt.

* For informasjon om produkters tilgjengelighet på ditt marked, se gjeldende prisliste i biblioteket i Office.

4. Betaling

A. I denne ADR-avtalen har jeg spesifisert antallet produkter jeg ønsker å motta hver måned. Jeg har også gitt selskapet fullstendige kredittkortopplysninger for Visa eller MasterCard samt annen nødvendig informasjon for oppsett av automatisk trekk fra min personlige konto. Alle produkter jeg bestiller må være betalt i sin helhet før produktene sendes.

B. Hvis jeg har valgt kredittkort som betalingsmetode, gir jeg herved min godkjennelse til at selskapet eller tilknyttede selskaper kan belaste kredittkortet mitt hver måned for kjøpene som er spesifisert ovenfor.

5. Adresseendring
Hvis jeg ikke varsler selskapet skriftlig via post, faks eller Internett om adresseendring minst 14 dager innen angitt behandlingsdato, vil produktene jeg har valgt bli tilsendt adressen jeg har oppgitt hver måned. Selskapet vil foreta adresseendringen innen 14 dager etter at de har blitt underrettet om slik endring. Produktene skal leveres til adressen du har angitt i boksen med overskriften registreringsinformasjon og leveringsadresse.

6. Endre bestilling
Hvis jeg ikke varsler selskapet skriftlig via post, faks eller Internett om endring av bestillingen minst fire (4) dager innen angitt behandlingsdato, vil produktene jeg har valgt bli tilsendt adressen jeg har oppgitt hver måned. Selskapet vil foreta endringer av bestillingen som spesifisert innen fire (4) virkedager før behandlingsdato etter at de har mottatt skriftlig varsel om slik endring. Ved direkte debitering må du kontakte kundeservice for mer informasjon om betalingsmetoder og forfallsdatoer.

7. Utgåtte produkter
De spesifikke produktene jeg har valgt kan utgå fra selskapet. Hvis produktene utgår, skal selskapet varsle meg skriftlig minst 30 dager før de opphører, og selskapet skal fortsette å sende meg de gjenværende produktene i henhold til min ADR-avtale. Jeg kan velge andre produkter for å erstatte de utgåtte produktene. Jeg gir selskapet skriftlig beskjed om hvilke og hvor mange produkter jeg vil ha senest 30 dager før ordren skal effektueres. Innkjøpspris og fraktkostander vil automatisk endres i henhold til den nye bestillingen.

8. Restnotering

A. Det er selskapet som avgjør hvilke produkter som kan restnoteres for en distributør. I de fleste tilfeller vil produktene som er tilgjengelige for restordre være bestselgende produkter som forventes å være på lager igjen innen 14 dager. Restnoterte produkter sendes til distributøren eller kunden så fort de er tilgjengelige fra det lokale lagret.

B. Når en distributør eller kunde ber om at restnoterte produkter skal legges til i ordren, samtykker de i å forskuddsbetale og motta produktene senere.

C. Etter gjennomført bestilling, inkludert restnoterte produkter med betaling, vil hele ordrens personlige volum, inkludert restnoterte produkter, medberegnes i provisjonen for måneden.

D. Kunden eller distributøren kan når som helst før de restnoterte produktene sendes ut be om, og få innvilget, 100 % tilbakebetaling for de restnoterte produktene. Gjeldende retningslinjer for returer gjelder for resten av bestillingen.

E. Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere og refundere (100 %) for ikke leverte restnoterte produkter, uten forutgående varsling til kunden eller distributøren. Selskapet kan også forlenge datoen for når produktene forventes å være tilgjengelige.

9. Prisøkning
Selskapet kan endre prisene for produktene jeg har valgt. Hvis prisen for et spesifikt produkt økes, skal selskapet varsle meg skriftlig minst 30 dager innen prisøkningen trer i kraft. De vil fortsette å sende meg de valgte produktene til den høyere prisen med mindre jeg informerer dem om annet.

10. Oppsigelse av ADR-programmet eller ordrer

A. Selskapet kan si opp ADR-programmet med 14 dagers skriftlig varsel. Selskapet kan også umiddelbart avslutte min rett til å delta i ADR-programmet og denne ADR-avtalen samt varsle meg om opphør dersom (i) kredittkort eller bankautorisering i henhold til denne ADR-avtalen utløper, kanselleres eller på annen måte opphører, (ii) jeg bryter vilkårene og betingelsene i denne ADR-avtalen, eller (iii) om jeg som distributør bryter vilkårene og betingelsene i distributøravtalen.

B. Jeg kan når som helst si opp min ADR skriftlig. Selskapet vil avslutte min ADR-avtale innen 14 dager etter at de har mottatt skriftlig varsel.

C. Selskapet kan med 14 dagers varsel endre vilkårene og betingelsene i dette ADR-programmet, inkludert med ikke begrenset til opphør av produktpoeng for distributører.

11. Ingen endring av distributøravtalen
Betingelsene og vilkårene i denne ADR-avtalen erstatter eller endrer ikke på noen måte vilkårene og betingelsene i min distributøravtale.

12. Innsamling av personlig informasjon
Informasjonen du oppgir vil bli behandlet uavhengig av Nu Skrin International Inc. (‘selskapet’ eller “vi”) for å håndtere dine bestillinger og generelle formål som administrasjon, markedsføring, statistikk og forvaltning. For å gjøre dette kan vi sende opplysningene dine til agenter og tredjeparter som handler på vegne av oss, hvorav noen de holde til utenfor Storbritannia og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Du kan be om informasjon om disse agentene og tredje partene ved å kontakte selskapet på adressen øverst i dette skjemaet. Du har godtatt at selskapet kan formidle dine opplysninger til en alternativ distributør dersom din nåværende distributør opphører å være en Nu Skin-distributør. Du kan be selskapet om å få en kopi av informasjonen vi har om deg, som er underlagt Data Protection Act 1998 (noe vi kan ta et mindre gebyr for) og kontakte selskapet på adressen øverst på dette skjemaet for å korrigere eventuelle feil i opplysningene vi har om deg. Vi kan kontakte deg med informasjon om tjenester, muligheter og produkter vi tilbyr, invitere deg til arrangementer eller kontakte deg for å få tilbakemelding om våre tjenester og produkter.

Bli med Nu Skin My Account