Identifisere kilden

Identifisere kilden

Det vitenskapelige miljøet har åpen tilgang til det menneskelige genom, men med Nu Skins vitenskapelige gjennombrudd, ageLOC®,  har vi mulighet til å tolke det på en betydningsfull måte. I en nylig oppdagelse identifiserte Nu Skin®, sammen med eksperter innen antialdring og genetikk, hovedgrupper av gener som kalles ungdomsgen-klynger (Youth Gene Clusters). Nu Skin® mener at det å finne og identifisere disse funksjonelle gruppene av gener er essensielt for å kunne fokusere på selve kilden til aldring. 

 

Med utgangspunkt i resultater fra kliniske studier, genomiske analyser og dokumentert forskning har forskere fra Nu Skin® identifisert gener som deler egenskaper som assosieres med ungdommelighet. Disse genene uttrykk er ansvarlig for hudens aldringstegn.