Er du fortsatt der?

FORTSETT

Kilder til aldring

Kilder til aldring

Nu Skin og Kilder til aldring

 

Nu Skin® tar antialdringsvitenskapen til det neste nivået ved å studere det menneskelige genom. I

samarbeid med ledende forskere har Nu Skin® identifisert noe som kalles aldersrelaterte supermarkører eller

arSuperMarkers. Disse arSuperMarkers (arNOX, gener og andre hudmarkører) er bestanddeler i

kroppens kjemi som påvirker hvordan vi eldes. De er  de grunnleggende aldringskildene og forbinder visse gener til hudens sunnhet. Nu Skins eksklusive ageLOC-vitenskap fokuserer spesifikt på disse kildene.