Er du fortsatt der?

FORTSETT

Romana Von Puttkamer

romana-von-puttkamer

Vi ble introdusert for Nu Skin i forbindelse med produktene. Etter en stund ble det naturlig for oss å dele denne flotte oppdagelsen med familie og venner.


Teamet har vokst gjennom årene, og i dag er livet forandret for oss alle. Det er godt å vite at vi kan stole på et førsteklasses selskap med en sterk etikk og som jobber for folks velvære og videreutvikling.

Vi setter enormt pris på å ha muligheten til å styre tiden selv og møte så mange nye mennesker. I dag kan vi stolt si at vi skaper vår egen fremtid.

Økonomisk fleksibilitet og det å være i stand til å styre vår egen handlingsplan, utformer det som gir oss kontroll i livet: vi kan stole på oss selv og potensialet til å oppnå reelle mål og resultater.

Ved å følge råd fra sponsoren og alle de som har oppnådd suksess før oss, har vi overvunnet den innledende usikkerheten og brukt riktig tenkemåte.

Basert på erfaring og oppnådde resultater er vi nå klare for å oppmuntre de som ønsker å følge denne nye livsstilen. Med Nu Skin kan alle kan bli en gründer i sitt eget liv.

I samarbeid med Nu Skin har vi lært at det er viktig å planlegge tiden godt og sette i gang målrettede planer. Vi har lært oss å fokusere med stø og trygg kurs.

I arbeidet med mennesker har vi har lært å lytte og å forbedre potensial. Det var svært viktig å lære å stole på gruppen, å lytte til nye ideer og stole på andres kreativitet.

Mange mener det er vanskelig å jobbe sammen med familie, men vi har klart å involvere de fleste av våre familiemedlemmer og venner i tillegg til å dele muligheten med mange andre mennesker. I tillegg er det utrolig hyggelig å jobbe i team sammen med mange andre positive personer som har fått et nytt syn på livet. Det er en god kilde til dynamikk. Det er utrolig spennende å være sammen med dem.

Økonomisk fleksibilitet og tid til å reise og møte nye mennesker: det er de endringene vi ønsket i livet. Men i dag har vi et langsiktig mål om å spre videreutvikling, velvære og glede. Med Nu Skin kan vi få til dette.