Er du fortsatt der?

FORTSETT

Skjerma for garanti om pengene tilbake på scanner

Bruk Pharmanex BioPhotonic Scanner og få umiddelbart bevis på nivået av Karotenoider og se den målbare forskjellen. Hvis SCS ikke øker etter 90-dagers bruk med inntak av riktig dose av en av produktene nevnt under, tilbakebetaler vi beløpet du betalte for produktet.

Når søkere benytter seg av dette tilbudet, regner vi med at de har akseptert og følger vilkår og betingelser under. Nu Skin forbeholder seg all rett, og helt etter eget skjønn, til å motsette seg krav som ikke samsvarer med disse vilkår og betingelser.

 

Når søkere benytter seg av dette tilbudet, regner vi med at de har akseptert og følger vilkår og betingelser under. Nu Skin forbeholder seg all rett, og helt etter eget skjønn, til å motsette seg krav som ikke samsvarer med disse vilkår og betingelser. 

 

Tilbudet gjelder i tillegg til, og fungerer ikke som en erstatning for eller begrensning på lovbestemte rettigheter.

 

Du må fylle ut Nu Skins skjema for garantien om pengene tilbake for å gjøre kravet gyldig. Du kan bare gjøre krav på tilbudet innen 90 dager fra datoen du ble scannet på nytt. De originale kvitteringene skal vise tydelig hvilke produkter som ble kjøpt og hvilken dato de ble kjøpt.

 

På disse vilkår og betingelser: 

 

 • ADR-abonnement betyr: Automatic Delivery Rewards Subscription. For mer info går du til siden Hva er ADR-abonnement. ADR-abonnement er enten nytt eller et eksisterende.
 • Produkt betyr: LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty eller Beauty Focus Collagen+.
 • SCS: Karotenoid score.
 • Scannekort: Er enten fysisk eller digitalt, og må gjerne brukes flere ganger, både for første scan og når du scanner senere. Strekkoden, kortets Scan Card-nummer, gir deg en livslang oversikt over om kortet er linket til et aktivt ADR-abonnement.
 • Scanneroperatør: Er en Brand Affiliate, godkjent av Nu Skin til å handle i samsvar med en Brand Affiliate-avtale.
 • Påfølgende måneder: Når et eller flere produkter bestilles måned etter måned, og ikke senere enn samme dag i hver måned for å sikre at daglig inntak er garantert.

VILKÅR OG BETINGELSER:

 

Tilgjengelighet:

 • Garantien om pengene tilbake er åpen for alle kunder over 18 år, registrert som Nu Skin Brand Affiliate eller forbrukere med et gyldig Nu Skin ID-nummer som har oppholdstillatelse i Nu Skins åpne markeder i Europa og Afrika hvor produktene selges fritt.
 • Garantien om pengene tilbake gjelder bare for alle som ikke har tatt ovennevnte produkte i minst tre måneder før deres første skanning.
 • Enhver kunde har bare rett til å motta en tilbakebetaling i følge denne garantien om pengene tilbake.

 

Slik får du pengene tilbake:

 • Be om en første skanning med S3 BioPhotonic Scanner for å finne din egen SCS før du begynner å bruke produktene. Personlig SCS skal registreres på et Scan Card, linket til egne bestillinger via ADR-abonnement.
 • Bestill hvilken som helst av produktene gjennom ordningen med ADR-abonnement i tre påfølgende måneder og følg instruksjoner under for riktig dosering. Bestillingen skal registreres og betales senest innen syv dager etter din første skanning.
 • Forbruk et optimalt næringsinntak i minst 90 dager etter hverandre for å sikre økning av din egen SCS.
 • Når du scanner på nytt under garantien, må du bruke scannekortet du benyttet første gang du scannet, fra 90–100 dager fra første scan.

 

For JVi, dette oppnår du hvis du tar 60 ml av produktet to ganger daglig. Selv om vi anbefaler at du for optimalt resultat tar minst 60 ml av produktet to ganger daglig, kan du kreve Nu Skins pengene tilbake-garanti selv om du tar 50 ml daglig i tre påfølgende måneder.

For Lifepak+, dette oppnår du ved å ta én pose (fire tabletter) daglig, det vil si to poser med LifePak+ i tre påfølgende måneder.

For Beauty Focus Collagen+, dette oppnår du hvis du tar én pose daglig, det vil si én pakke hver måned i tre påfølgende måneder.

For Beauty Focus MultiBeauty, dette oppnår du hvis du tar én kapsel daglig, det vi si én pakke hver måned i tre påfølgende måneder.

 

 

Pengene betales tilbake til deg innen to til fire uker fra vi får forespørselen.

*
*
Bruk det internasjonale telefonnummeret (som begynner med + og landskoden)
*
Obligatorisk informasjon for å kvalifisere seg til pengene tilbake-garantien
*
*

Første scan (ikke senere enn syv dager etter kjøp av produkter)

*
*
*
*
 LifePak+
 JVi
 Beauty Focus Collagen+
 Beauty Focus MultiBeauty

Garanti for scan på nytt (mellom 90 til 100 dager fra datoen for første scan)

 

 

 

*
*

 

Generelt:

 

 • Forbruker du minst to av fem produkter samtidig, og det gjelder da LifePak+, JVi, Beauty Focus MultiBeauty og/eller Beauty Focus Collagen+ i tre påfølgende måneder, refunderes du av Nu Skin for prisen på ett av disse produktene, hvis din SCS ikke økte. Du velger selv hvilket av disse produktene du vil at vi skal refundere.
 • Bestilte du en pakkeløsning for ADR-abonnement som inneholder et produkt til kampanjepris, og du søker på garantien om pengene tilbake, bør du notere deg at tilbakebetalingens beløp tilsvarer produktets kampanjepris.
 • Pengene returneres til innen 2–4 uker fra vi mottar kravet ditt.
 • Tilbakebetaling går inn på kredittkortet du brukte da du kjøpte produktet. Brukte du en annen betalingsmetode for å kjøpe produktet, betaler vi beløpet via bankoverføring inn på den oppgitte bankkontoen.

 

Annet:

Selskapet forbeholder seg retten til å be om at du scanner produktet på nytt, og da at selskapet tar kostnaden.
Enhver manipulasjon, som er vurdert etter Nu Skins eget skjønn, av vilkår og betingelser for garantien om pengene tilbake, gjør ethvert krav på pengene tilbake helt ugyldig.
Nu Skin forbeholder seg retten til å gjøre endringer på og avslutte pengene tilbake-garantien. Hvis Nu Skin avslutter pengene tilbake-garantien, vil selskapet likevel behandle krav sent inn før den datoen og gjøre tilbakebetalinger hvis kravene aksepteres.

 

Ansvarsfraskrivelse: 

Selskapet, det gjelder båder morselskapet, tilknyttede selskaper og datterselskaper («Nu Skin» eller «Pharmanex») er klar over og responsive når det gjelder problemstillinger fra deg om hvordan opplysninger samles inn, brukes og deles som et resultat av at du er med på ordningen for pengene tilbake-garantien. Nu Skin respekterer ditt personvern, og vi satser for fullt på å verne om personvernet til forbrukere av Nu Skins produkter og tjenester. Nu Skin samler inn visse personopplysninger fra deg og bevarer disse. Disse personopplysningene regnes gjerne, eller ikke som sensitive opplysninger for å utføre oppgaver, enten administrative eller knyttet til arkiv.

 

Når du sender inn kravet om pengene tilbake, uttrykker du i det at du sier ja til at alle opplysninger du sender inn må gjerne oppbevares av Nu Skin på selskapets hovedkvarter i USA, på regionale hovedkontorer og/eller tilknyttede selskaper lokalt i det landet der du bor. Du uttrykker også at du sier ja til at Pharmanex gjerne får behandle opplysninger fra deg i en aggregert database utenfor EU til forskningsformål som ikke identifiserer deg for andre som har synlig tilgang.

 

Du er innforstått med at resultatene av din skanning for å registrere karotenoider gjøres tilgjengelig av Pharmanex på nettsiden (de er bare tilgjengelige for deg og bare når du logger deg på). Du er også innforstått med at kun du har tilgang til opplysninger som identifiserer deg. Du har rett til fullt innsyn i personopplysninger om deg, og rett til å korrigere alle personopplysninger om deg som oppbevares av Nu Skin. Ta kontakt med kundeservice i landet der du bor for å gjøre dette. Opplysningene oppbevares bare så lenge som nødvendig, såfremt annet ikke er påkrevet ved lov.

 

Når jeg sender inn dette skjemaet, ber jeg om at min søknad om tilbakebetaling skjer i samsvar med garantien fra selskapet om pengene tilbake for utvalgt produkt som beskrevet over.