Seeds of Hope

Seeds of Hope

Alle som har hørt om ® Baobab Body Butter, har sannsynligvis også hørt om Malawi Seeds of Hope-prosjektet. For hvert salg av Epoch® Baobab Body Butter donerer Nu Skin Enterprises US$0,25 til Nu Skin Force for Good Foundation® og Malawi Seeds of Hope-prosjektet. Pengene blir brukt til å kjøpe og plante forskjellige viktige og nyttige trær for menneskene i Malawi, blant annet baobab og frukttrær. Malawi har et av verdens høyeste tall for avskoging, så behovet for å gjenopprette og beskytte de viktige naturressursene er akutt.

I mai 2015 hadde mer enn 550 000 trær blitt donert til landsbyer i Malawi, takket være selskapets distributører og kunder som har kjøpt Epoch® Baobab Body Butter.


Å plante trær som en fornybar ressurs vil komme menneskene i Malawi til gode på mange måter. På kort sikt gir trærne mat og råmaterialer. Langsiktige fordeler er lagring, skygge og beriket jord. For eksempel kan baobab-blader spises som en grønnsak, og høstes allerede ett år etter at frøene er plantet. Innen fem år bærer trærne frukt, som kan spises eller selges. Barken kan høstes for å lage sterke og holdbare fibre som kan brukes til å lage hyssing, tau eller andre bygningsmaterialer. Barken gror tilbake og kan høstes igjen etter to til fem år.

I det subtropiske klimaet i Malawi er kondens fra vann og oksygen som trærne slipper ut i atmosfæren viktige for regnet, som beskytter folket og jorda mot hungersnød og tørke. I tillegg hjelper trærnes røtter med å beskytte mot jorddegradering og erosjon, mens trærne gir skygge og beskyttelse for både mennesker og dyr.

Seeds of Hope-prosjektet, som er komplementært til Nu Skin Force for Good Foundation®, har allerede gitt menneskene i Malawi muligheten til å produsere mat og forhindre ødeleggende sultkatastrofer. Gjennom dette skogplantingsprosjektet bidrar vi til å fornye verdifulle ressurser samt å bevare og forbedre miljøet.