Seacology-organisasjon

Seacology-organisasjon

Seacology er verdens ledende miljøorganisasjon uten fortjeneste, med formål om å bevare det biologiske mangfoldet på verdens øyer.

Urbefolkninger står ofte i et dilemma om å velge mellom å beskytte sine egne naturressurser og økonomisk utvikling. Seacology leter etter vinn-vinn-situasjoner der det lokale miljøet beskyttes og øya får fortjeneste på å bevare naturen. Bevaring av øykultur, korallrev og natur støttes gjennom å bygge skoler, sykehus, barnehager, offentlige toaletter osv.

For eksempel i Falealupo, Samoa har Seacology bygget en etterlengtet skole i bytte for at 30 000 mål skog blir bevart. I Vuna Village, Fiji bygger Seacology en barnehage og til gjengjeld blir 4752 mål med skog bevart og to havområder på totalt 3010 mål beskyttet.

171 prosjekter i 41 land over hele verden har så langt blitt realisert av Seacology på denne måten.

Seacologys styreformann, Dr. Paul Alan Cox*, støtter Nu Skin Enterprises ved å utvikle Epoch-serien.

*Dr. Paul Alan Cox er en botaniker, og hans vitenskapelige forskning legger vekt på samspillet mellom øyas planter, og etnobotanikken av øyas innbyggere.