Mtalimanja Village

Mtalimanja Village

mtalimanja_2013

I 2007 feiret Nu Skin Force for Good Foundation® innvielsen av landsbyen Mtalimanja. Mtalimanja betyr "lange hender som gir" og ble navngitt av lokalbefolkningen i Malawi.

 

"Build a Village"-prosjektet fokuserer på å hjelpe folk i Malawi i Afrika, et av verdens fattigste land, hvor størsteparten av befolkningen er bønder og lever av under $1 (US) om dagen. En av tre personer i Malawi er truet av sult.

 

I samarbeid med lokale non-profit-organisasjoner og borgergrupper bygget stiftelsen en landsby i Mtalimanja hvor 30-40 bønder og familiene deres bor mens de utdannes i fiskeoppdrett, dryppvanning, bærekraftig landbruk, skogvern, utvinning av tømmer, husdyrhold, ernæring og andre emner. Menn og kvinner deltar i undervisningen sammen, mens barna går på skolen.

 

Familier som deltar i SAFI tilbringer det andre året hjemme, hvor de fortsatt mottar undervisning via et utvidet program. Her bruker de sine nye ferdigheter og lærer prinsippene videre til andre, inkludert barna sine, for å sikre at selvforsyningsidealene vil vare i generasjoner.

 

I mai 2009 hold landsbyen sin første eksamensfest. Begivenheten ble til en feiring hvor avgangselevene danset på scenen mens de mottok diplomene sine. De var det første som ble ferdigutdannet fra School of Agriculture and Family Independence (SAFI) i landsbyen Mtalimanja. Landsbyen har blomstret de to siste årene. Innbyggerne har lært om jordbruk og irrigasjonsteknikker som de vil bruke fra nå av, mens de underviser i sine egne landsbyer. Som Steve Lund, administrerende direktør i Nourish the Children® sa i den innledende talen: "Dere trodde dere kom hit for å bli studenter, men i virkeligheten kom dere for å bli lærere".

 

Fra oppstarten og til og med 2012 har mer enn 180 malawiske familier lært selvforsyning gjennom deltakelsen på SAFI. Avlingene har økt med så mye som 700 prosent etter at teknikkene lært på SAFI ble implementert. Disse bøndene kan bli Malawis håp om en nasjon uten sult.

 

"Gi en mann en fisk, og han har mat den dagen. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.”