Å gi

Å gi

Nu Skin Force for Good Foundation støttes av sjenerøse donasjoner fra distributører, aksjonærer og ansatte, en prosentandel av salget av Epoch-produkter samt en velgjørenhetsmiddag og -auksjon som avholdes annet hvert år på Nu Skins globale convention. Sammen skaper vi en bedre verden for barn.

 

Økonomiske avgjørelser på vegne av stiftelsen treffes av en komité sammensatt av et utvalg av Nu Skin Enterprises ledelse og ansatte. Hvert prosjekt blir nøye undersøkt, og behovene til samfunnet og barna som vil påvirkes av prosjektet, vurderes.

 

Du har også mulighet for å gjøre en forskjell i barns liv over hele verden.