Er du fortsatt der?

FORTSETT

Ingen flere utsettelser!

destroy_procrastination

 

 

Det å utsette ting er noe vi alle kjenner til en viss grad. Det kan komme av en redsel for å mislykkes, en følelse av at et prosjekt er for overveldende til å kunne realiseres, eller bare at man blir distrahert. Uansett hva grunnen er vil utsettelser sinke handlingene dine og hindre suksess. Under finner du fire forslag til hvordan du unngår å utsette ting:

 

 

 

1. Ikke nøy deg med lite Mangel på entusiasme for en jobb eller en oppgave kan føre til somling og utsettelse. Når du nøyer deg med lite, kan alt komme til å føles mindre viktig. Finn glede og mening i jobben din - se etter det som er bra og tilfredstillende i alt du foretar deg. Entusiasme for selv den kjedeligste og mest pirkete oppgaven kan gi deg solid motivasjon til å yte ditt beste - til å handle og nå målene dine.

 

2. Lag klare målsettinger eller handlingsplaner– Uten en tydelig plan har man en tendens til å somle og utsette ting. Bestem deg for hva det er du ønsker å oppnå og sett konkrete mål om hvordan du vil klare det. Del hovedmålene dine opp i mindre og lettere oppnåelige delmål, slik at du kan måle fremskrittene dine underveis. Husk å ta ett skritt av gangen.

 

3. Sørg for å ha et støtteapparat Mange prøver å gjøre alt selv, uten støtte fra andre. Hvis du er en av dem, har du nok prøvd hvordan det er å føle at du bærer hele verden på skuldrene. Men du kan bestemme deg for å ikke ville bære alle byrdene selv. Du kan utvikle et støtteapparat. En mentor, rollemodell eller støttegruppe kan effektivt hjelpe, veilede og støtte deg. Det styrker motivasjonen å omgi seg med likesinnede mennesker som bryr seg om og inspirerer hverandre.

 

4. Fastslå hva prioriteringene dine er – Noen ganger blir listen over det som skal gjøres så overveldende at vi ikke engang vet hvor vi skal begynne. Prioriter målene og oppgavene i en rekkefølge du syns er riktig. Sørg for å inkludere det viktigste eller nærest forestående målet på toppen av listen. En daglig liste over gjøremål kan være en god måte å holde fokus på.

Utsettelser og somling kan hindre oss i å oppnå suksess, men med entusiasme, enkle planleggningsteknikker og støtte fra andre kan det overkommes. Ingen flere utsettelser!