Er du fortsatt der?

FORTSETT

Personvern

Personvern

 

Siden er oversatt fra engelsk. Hvis det er uoverensstemmelser mellom den norske og den engelske versjonen, skal den engelske versjonen gjelde. Ta gjerne kontakt på privacy@nuskin.com hvis du har noen spørsmål.

 

 

1. Innholdsfortegnelse

1. Innholdsfortegnelse
2. Oversikt
3. Hvem vi er og hvordan du kontakter oss
4. Personopplysningene vi innhenter
a. Kategorier av personopplysninger
b. Personopplysningene vi innhenter fra deg og hvorfor vi gjør dette
c. Dine forpliktelser
d. Personopplysninger vi innhenter fra tredjeparter
e. Barn
5. Slik bruke
vi personopplysningene dine
6. Deling og overføring av personopplysningene dine
a. Deling av personopplysninger
b. Overføring av personopplysninger
c. EU-US Privacy Shield og Switzerland-US Privacy Shield
7. Slik beskytter vi personopplysningene dine
8. Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine
9. Rettighetene dine når det gjelder personopplysningene dine
10. Markedsføringsvalgene dine
11. Endringer i retningslinjene for personvern
Vedlegg 1 – liste over Nu Skin-enheter som er ansvarlige for behandling av personopplysningene dine
Vedlegg 2 – Slik bruker vi personopplysningene dine

 

2.    Oversikt

Nu Skin forplikter seg til å respektere og ivareta personvernet ditt. Vi overholder kravene i personvern- og databeskyttelseslovgivningen i landene vi opererer i.

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan vi samler inn, bruker og deler personopplysninger om for kundene våre, Brand Affiliates, arbeidssøkere og kontor- og nettstedsbesøkende (samlet kalt «deg»/«du» og «dine»). De forklarer også hvilke rettigheter du har med hensyn til personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at enkelte av avsnittene kanskje ikke er relevante eller gjeldende for deg avhengig av omstendighetene. Hvis du f.eks. besøker et av kontorene våre, gjelder sannsynligvis ikke avsnitt 10 «Dine markedsføringsvalg» for deg, ettersom vi ikke sender direkte markedsføringsmeldinger til personer som har besøkt kontorene våre.

Påse at du leser disse retningslinjene for personvern nøye før du bruker nettstedet vårt, appene våre og/eller sender inn personopplysningene dine til oss.

3.    Hvem vi er og hvordan du kontakter oss

Nu Skin Enterprises Inc. og deres undergrupper og datterselskaper («Nu Skin», «vi», «oss» og «vår») er en internasjonal selskapsgruppe som tilbyr hygieneprodukter, kosttilskudd, enheter og andre varer og tjenester via (i) Nu Skin-nettstedene (lokalt og internasjonalt) (alle kalt et «nettsted»), (ii) Nu Skin-apper og -verktøy («appene») og (iii) et nettverk av uavhengige distributører («Brand Affiliates»).

Avhengig av hvem du er, behandles personopplysningene dine av forskjellige enheter i Nu Skin og/eller for forskjellige formål. Du kan finne en liste over Nu Skin-enhetene som fungerer som behandlingsansvarlige for personopplysningene dine her. Ta kontakt med personvernteamet eller personvernombudet vårt [DPOoffice@nuskin.com] hvis du har spørsmål eller bekymringer, ønsker å oppdatere personopplysningene dine eller vil utøve rettighetene dine som beskrevet nedenfor.

4.    Personopplysningene vi innhenter

Personopplysninger er all informasjon som er direkte eller indirekte tilknyttet en identifisert eller identifiserbar levende person eller, hvis aktuelt, juridisk enhet. Personopplysninger kan inkludere navn, e-postadresse eller fysisk adresse, telefonnummer, IP-adresse, kredittkortinformasjon, innstillinger, alder, kjønn, jobb osv.

Personopplysningene vi samler inn, og hvordan vi samler dem inn, er avhengig av hvordan du bruker tjenestene våre. Hvis du er en av kundene våre, samler vi kanskje inn andre typer data enn hvis du er en Brand Affiliate. Nedenfor finner du en grunnleggende gjennomgang av aktivitetene våre tilknyttet innsamling og behandling av personopplysninger. Hvis du ønsker å se interaksjonsspesifikke aktiviteter for databehandling og behandlingsformål, kan du se «Slik bruker vi personopplysningene dine»-listen som er tilgjengelig her. Denne listen inkluderer informasjon om behandlingsaktivitetene for hver kategori av registrerte.

a.      Kategorier av personopplysninger

Følgende er generelle kategorier av personopplysninger som vi innhenter:

-          Kontaktinformasjon: f.eks. navn, tittel, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

-          Biografisk informasjon: f.eks. kjønn, fødselsdato, nasjonalitet, bilder eller videoer av deg, stilling og informasjon om familieliv (ekskludert spesielle datakategorier) herunder familie, barn, hobbyer og interesser.

-          Identifikasjonsinformasjon: f.eks. passnummer, ID-nummer for permanent oppholdstillatelse, personnummer og andre identifikasjonsdetaljer og -dokumenter (samt kopier av de ovennevnte identifikasjonsdokumentene), i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

-          Registreringsinformasjon: f.eks. forespørsler om nyhetsbrev, registreringer for arrangementer/insentivreiser, abonnementer, nedlastinger og brukernavn/passord, data forespurt under registrering eller på registreringsskjemaer og relatert informasjon som tilbakemeldinger og svar på undersøkelser.

-          Faktureringsinformasjon og økonomisk informasjon: f.eks. bankkontoinformasjon, betalingskortopplysninger, kopier av bankkontoutskrifter og eventuell informasjon eller data som er nødvendig for å bekrefte og/eller behandle betalingstransaksjoner

-          Produktinformasjon: f.eks. kjøpshistorikken din, informasjon om produkter vi har solgt deg, produktreturer og foretrukne produkter

-          Spesialkategorier av personopplysninger: i begrensede tilfeller kan vi samle inn spesialkategorier av personopplysninger, f.eks. informasjon om rase, etnisk bakgrunn eller helsen din.

-          CCTV-opptak som lar oss identifisere deg når du besøker kontorene våre.

-          Detaljer angående bruken din av Nu Skin IT-systemer og -utstyr når du er Brand Affiliate.

-          Andre data: andre personopplysninger du frivillig deler med oss. For eksempel når du velger å dele personopplysningene til familiemedlemmer med oss under utfylling av skjemaer på nettet som inneholder et eget felt for dette formålet, eller når du tar kontakt med kundeservice.

b.      Personopplysningene vi innhenter fra deg og hvorfor vi gjør dette

Vi innhenter personopplysninger direkte fra deg i følgende tilfeller:

                                 I.            Som kunde:

-          Når du oppretter en Nu Skin-konto, innhenter vi, eller ber deg om å oppgi, kontaktinformasjonen din, bestemt biografisk informasjon og annen relevant informasjon, samt kommunikasjonsinnstillingene dine

-          Når du kjøper Nu Skin-produkter eller -tjenester, eller returnerer produkter, innhenter vi, eller ber deg om å oppgi, kontaktinformasjon, fakturerings- og finansinformasjon og annen relevant informasjon.

-          Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt og/eller på en av nettjenestene våre, innhenter vi, eller ber deg om å oppgi, kontaktinformasjonen din og annen relevant informasjon, herunder registreringsinformasjon, samt kommunikasjonsinnstillingene dine.

-          Når du har andre interaksjoner med Nu Skin, for eksempel når du kontakter kundeservice. I slike tilfeller innhenter vi personopplysningene du gir oss frivillig og eventuelle personopplysninger som er nødvendige for å løse forespørselen din. Hvis du ringer kundeservicesentrene våre, blir samtalen tatt opp.

                               II.            Som Brand Affiliate:

-          Når du registrerer deg som Nu Skin Brand Affiliate, innhenter vi, eller ber deg om å sende inn, finans- og bedriftsinformasjon og annen relevant informasjon som kan inkludere identifikasjonsinformasjon og annen biografisk informasjon.

-          Når du kjøper Nu Skin-produkter eller -tjenester, eller returnerer produkter, innhenter vi, eller ber deg om å oppgi, kontaktinformasjon, fakturerings- og finansinformasjon og annen relevant informasjon

-          Når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt og/eller på en av nettjenestene våre, innhenter vi, eller ber deg om å oppgi, kontaktinformasjonen din og annen relevant informasjon, herunder registreringsinformasjon, samt kommunikasjonsinnstillingene dine.

-          Når du registrerer deg for å delta på et av arrangementene/en av insentivreisene våre, innhenter vi, eller ber deg om å oppgi både din og gjestenes kontakt- og identifikasjonsinformasjon, samt annen relevant informasjon som biografisk informasjon, registreringsdata, faktureringsinformasjon og finansiell informasjon.

-          Når du bruker enkelte av appene våre pålogget som Brand Affiliate, ber vi deg også om å oppgi informasjon som er relevant for appen, og dette kan inkludere informasjon om etnisitet og helseopplysninger, hvis slik informasjon er nødvendig for å tilby funksjonaliteten du ber om via appen.

-          Når du rapporterer bivirkninger, innhenter vi, eller ber deg om å oppgi, kontaktinformasjon, samt informasjon om bivirkningen du har hatt, og dette kan inkludere helseopplysninger

-          Når du bruker våre IT-systemer eller vårt utstyr, kan vi samle inn data relatert til din bruk av slikt utstyr.

-          Under annen interaksjon med Nu Skin, f.eks. hvis du tar kontakt via diverse kommunikasjonskanaler. I slike tilfeller innhenter vi personopplysningene du gir oss frivillig og eventuelle personopplysninger som er nødvendige for å løse forespørselen. Hvis du ringer kundeservicesentrene våre, blir samtalen tatt opp.

                             III.            Som arbeidssøker:

-          Når du søker om jobb hos oss, ber vi deg om å oppgi relevant informasjon for søknaden din, f.eks. navnet ditt, kontaktinformasjonen din, informasjon om tidligere ansettelser og utdanningen din. Vi kan be deg om å søke via rekrutteringssystemet vårt, der spesifikke retningslinjer for personvern er tilgjengelig.

-          Under annen interaksjon med Nu Skin, f.eks. hvis du tar kontakt via diverse kommunikasjonskanaler. I slike tilfeller innhenter vi personopplysningene du gir oss frivillig og eventuelle personopplysninger som er nødvendige for å løse forespørselen. Hvis du ringer kundeservicesentrene våre, blir samtalen tatt opp.

                            IV.            Som gjest på kontorene våre:

-          Når du besøker en av bygningene våre, kan vi innhente informasjonen vi trenger for å identifisere deg og utføre nødvendige sikkerhetskontroller, f.eks. navnet ditt og navnet på bedriften din. Vi kan også innhente CCTV-opptak som lar oss identifisere deg.

                              V.            Som besøkende på nettstedet vårt:

-          Når du besøker nettstedet vårt eller bruker appene våre, samler vi automatisk inn, lagrer og bruker teknisk informasjon om utstyret ditt og bruken din av nettstedet og appene våre («generell informasjon»). Denne generelle informasjonen sendes fra datamaskinen eller enheten din til oss via forskjellige informasjonskapsler og andre teknologiske løsninger. Enkelte nettlesere sender «ikke spor»-signaler til nettsteder som nettleseren kommuniserer med.  Nettstedene våre lytter ikke til disse «ikke spor»-signalene for øyeblikket.

Klikk her for mer informasjon om bruk av informasjonskapsler og hvordan du deaktiverer dem.

Du er ikke pålagt å dele personopplysningene dine med oss. Imidlertid kan vi kanskje ikke utføre de ovennevnte formålene hvis du velger å ikke dele personopplysningene dine med oss.

c.      Dine forpliktelser

Vi forventer at du bare deler dine egne personopplysninger med oss. Hvis du sender oss personopplysninger for andre personer, må du påse at du overholder eventuelle juridiske krav som kan være gjeldende for din innsending av informasjonen til oss, og du må tillate at vi, der det er nødvendig, bruker, behandler og overfører disse opplysningene. Hvis du bruker et kredittkort som ikke er utstedt til deg, og dette er tillatt i henhold til lokal lovgivning, må du spesifikt bekrefte at kortinnehaveren har gitt samtykke til bruken av vedkommendes kredittkort i tilknytning til kjøpet ditt, og har godtatt at Nu Skin kan innhente, bruke og dele vedkommendes personopplysninger med det formål å behandle kjøpet ditt.

Vi forventer også at personopplysningene du sender oss er korrekte, og at du informerer oss uten forsinkelse hvis personopplysningene dine må oppdateres.

d.      Personopplysninger vi innhenter fra tredjeparter

De fleste personopplysningene vi innhenter om deg, er informasjon som du sender oss direkte. I enkelte tilfeller kan vi også motta personopplysninger om deg fra:

-          Brand Affiliates

-          enkeltpersoner som deler personopplysningene dine med oss (f.eks. familiemedlemmene dine)

-          reguleringsmyndigheter

-          andre selskaper som leverer tjenester til oss

Enkelte av disse tredjepartskildene kan inkludere offentlig tilgjengelige informasjonskilder.

e.             Barn

Nu Skin retter ikke salg av produktene eller tjenestene sine til barn, og tillater ikke at Brand Affiliates er mindreårige (under 22 år i fastlands-Kina).

Nu Skins produkter for barn kan bare kjøpes av voksne. Hvis du er mindreårig, kan du bare bruke nettstedet sammen med en voksen eller verge.

Vi innhenter ikke og behandler ikke personopplysninger om barn under 13 år med overlegg, og retter ikke tjenestene våre, nettstedet vårt eller appene våre til barn under 16 år. Hvis du tror at et barn du er ansvarlig for har sendt personopplysninger til oss, anbefaler vi at du umiddelbart kontakter oss, slik at vi kan samarbeide for å finne en løsning for å rette opp i dette.

Vi oppfordrer deg til å delta i barnets aktiviteter på Internett og gjennomgå viktige sikkerhetstips med hvert barn før vedkommende utforsker nettet.

Hvis du registrerer barnet ditt for et Nu Skin-arrangement eller en Nu Skin-insentivreise, behandler vi barnets personopplysninger for det formål å delta på arrangementet eller insentivreisen. Hvis arrangementet krever behandling av spesialkategori-opplysningene til barnet ditt, ber vi deg eksplisitt om samtykke til dette.

5.    Slik bruker vi personopplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine basert på følgende juridiske grunnlag, i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning: (i) for å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene våre overfor deg, eller utføre trinn før vi inngår en kontrakt med deg, (ii) for å overholde en juridisk forpliktelse, (iii) når det er av legitim forretningsmessig interesse for oss å bruke personopplysningene dine eller (iv) basert på ditt samtykke. Våre legitime interesser inkluderer drift, evaluering og forbedring av organisasjonen vår, forhindring av og beskyttelse av oss og andre mot svindel, uautoriserte transaksjoner, krav og annet erstatningsansvar; og overholdelse av samsvar med selskapspolicyer og bransjestandarder. For globale selskaper som Nu Skin er behandling av personopplysningene dine for interne, administrative formål også ansett som en legitim, forretningsmessig interesse. I henhold til gjeldende lovgivning har vi nøye vurdert våre legitime, forretningsmessige interesser mot din rett til databeskyttelse. Ta kontakt med personvernteamet hvis du vil ha mer informasjon om denne vurderingen.

Bruken vår av personopplysningene dine er avhengig av hvem du er og hvilke interaksjoner du har med oss. Klikk her for å se en liste over måtene vi bruker personopplysningene dine på, samt årsakene til bruken.

Spesialkategorier av personopplysninger (f.eks. rase eller etnisitet, helserelatert informasjon) behandles kun i eksepsjonelle tilfeller og hvis vi har juridisk grunnlag for dette (f.eks. ditt eksplisitte samtykke).

Ta kontakt med personvernteamet hvis du har spørsmål om hvordan vi samler inn og bruker personopplysningene dine.

6.    Deling og overføring av personopplysningene dine

a.      Deling av personopplysninger

Vi kan dele personopplysningene dine med:

-          andre Nu Skin-enheter, herunder styremedlemmer, ansatte, agenter og representanter for disse, for drifts-, ledelses-, administrasjons-, tilsyns-, vurderings- og utdanningsmessige formål. Listen over Nu Skin-enheter som kan motta dataene dine, er tilgjengelig her, og en liste over databehandlingsformålene og -kategoriene er tilgjengelig her og i avsnitt 4 og 5 ovenfor.

-          advokater, revisorer, finansrådgivere og andre leverandører av tredjepartstjenester i tilknytning til tjenestene de leverer til Nu Skin.

-          leverandører og tjenesteleverandører, inkludert, men ikke begrenset til, leverandører av frakt- og leveringstjenester, leverandører av telekommunikasjonstjenester, leverandører av betalingstjenester, arrangører av arrangementer og forsikringsselskaper.

-          en tredjepart hvis Nu Skin selger alle eller deler av sine aktiva til den aktuelle tredjeparten eller slås sammen med eller kjøpes opp av tredjeparten.

-          eventuelle gjeldende tilsynsmyndigheter eller lovbestemte, statlige eller andre relevante myndigheter, byråer eller organer samt bransjeregulerende organer, og andre personer som Nu Skin er tvunget, påkrevd eller tillatt å gjøre dette til i henhold til lovgivning, regler, bestemmelser, juridiske prosesser eller rettssaker.

-          enhver person som følge av en rettskjennelse fra en domstol med gjeldende jurisdiksjon eller en tilsvarende juridisk prosess.

Hvis du er Brand Affiliate eller en kunde, kan vi i tillegg overføre personopplysningene dine til overordnede merkevarepartnere og/eller sponsorer hvis vi anser at dette er viktig for å gi formålstjenlig støtte eller for utdanningsmessige formål tilknyttet Brand Affiliates.

I slike tilfeller skal vi utføre formålstjenlige undersøkelser for å påse at eventuelle tredjepartsmottakere har implementert passende sikkerhetsmekanismer for å beskytte personopplysningene dine.

Vi deler ikke personopplysningene dine med tredjeparter for bruk i direkte markedsføring fra den aktuelle tredjeparten.

b.      Overføring av personopplysninger

Vi overfører personopplysninger til andre jurisdiksjoner når det er nødvendig for formålene beskrevet i disse retningslinjene for personvern, herunder til jurisdiksjoner som ikke tilbyr samme nivå av databeskyttelse som jurisdiksjonen der personopplysningene dine opprinnelig ble innhentet. For eksempel kan vi overføre personopplysningene dine til USA fordi moderselskapene våre er der.

Når vi overfører personopplysningene dine til andre land, beskytter vi dataene som beskrevet i disse retningslinjene for personvern og i henhold til gjeldende lovgivning. Der det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning inngår vi en bindende kontrakt med datamottakeren for å sikre rettighetene dine til databeskyttelse. I tilfeller der det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning skal vi i tillegg informere tilsynsmyndighetene om dataoverføring og/eller dataoverføringsmekanismer.

Når det gjelder overføringer fra Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») til USA og andre jurisdiksjoner utenfor EØS, implementerer vi standard kontraktsvilkår godkjent av EU-kommisjonen og andre passende løsninger for håndtering av internasjonal overføring som påkrevd eller tillatt i henhold til artikkel 46 og 49 i EUs personvernforordning.  Ta kontakt med personvernteamet hvis du har spørsmål angående sikkerhetstiltakene vi har innført for å beskytte personopplysningene dine under overføringen (inkludert informasjon om hvordan du innhenter eller får tilgang til disse sikkerhetstiltakene).

 

c.      EU-US Privacy Shield og Switzerland-US Privacy Shield

 

Nu Skin International Inc. (Nu Skin) benytter seg av rammeverkene til EU-US Privacy Shield og Switzerland-US Privacy Shield, og har sertifisert samsvar her. Vi er forplikter oss til at alle personopplysninger vi mottar gjennom medlemslandene i EU og Sveits behandles i henhold til prinsippene i Privacy Shield. Hvis du vil finne ut mer om rammeverkene til Privacy Shield og se sertifiseringen til Nu Skin, går du til handelsdepartementet i USA for å se oppføringene i Privacy Shield.

 

Nu Skin er ansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til rammeverkene til Privacy Shield og for videre overføringer til tredjeparter, som er agenter på vegne ordningen. Nu Skin følger Privacy Shields prinsipper for alle videreoverføringer av personopplysninger fra EU og Sveits, inkludert ansvarsbestemmelser for videreoverføringer.
Med hensyn til personopplysninger som mottas eller overføres i henhold til rammeverkene i Privacy Shield, er Nu Skin underlagt de forskriftsmessige bestemmelsene til Federal Trade Commission i USA. I visse situasjoner kan vi være forpliktet til utlevering av personopplysninger gjennom lovmessige forespørsler fra offentlige myndigheter. Det gjelder oppfyllelse av krav til nasjonal sikkerhet eller håndhevelser i henhold til lovverket.

 

Hvis du har en uløst problemstilling knyttet til personvern eller bruk av opplysninger, som vi ikke har tatt opp på en tilfredsstillende måte, kan du sende en gratis forespørsel til Nu Skins USA-baserte tredjepartsleverandør av tvisteløsninger på feedback-form.truste.com.

 

Hvis andre metoder for tvisteløsning ikke har fungert, kan du har rett til å ta i bruk bindende voldgift. Dette gjelder i henhold til visse betingelser som er mer grundig utredet på nettstedet til Privacy Shield.

 

TRUSTe

 

7.    Slik beskytter vi personopplysningene dine

Vi beskytter personopplysningene dine og implementerer fysiske (f.eks. sikre arkivskap), tekniske og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dem mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade.

Spesifikt har vi datanettverk som er beskyttet av brannmurer og passordbeskyttelse i henhold til bransjestandarden. Vi bruker også TLS («transport layer security») for å beskytte overføringen av personopplysningene dine. Tilgang til denne informasjonen blir kun gitt til autoriserte personer for legitime forretningsformål.

I tillegg er tilgang til personopplysningene dine begrenset til ansatte og tjenesteleverandører på en behovsbasert basis.

Vi gjør vårt beste for alltid å beskytte systemene våre, anleggene våre, driften vår og informasjonen vår mot uautorisert tilgang, bruk, endring og deling, men som en følge av at Internett er et åpent og globalt kommunikasjonsvirkemiddel og andre risikofaktorer, kan vi ikke garantere at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen under overføring eller lagring på systemene våre.

Ta kontakt med personvernteamet hvis du har spørsmål om hvordan vi beskytter personopplysningene dine.

8.    Hvor lenge vi lagrer personopplysningene dine

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for behandlingsformålene som er oppført under «Personopplysningene vi innhenter fra deg og hvorfor vi gjør dette». F.eks. betyr dette at vi ikke lenger lagrer personopplysningene dine når det kontraktsmessige forholdet vårt med deg avsluttes, med mindre videre lagring er tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning.

9.    Rettighetene dine når det gjelder personopplysningene dine

Du har bestemte rettigheter angående vår bruk og lagring av personopplysningene dine. Disse er som følger:

-          Korrigering. Du har rett til å kreve at vi korrigerer eventuelt ufullstendige eller feilaktige personopplysninger vi behandler for deg.

-          Sletting. Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene vi behandler for deg i bestemte tilfeller.

-          Oppheving av samtykke. Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du rett til å oppheve samtykket ditt når som helst. Dette påvirker ikke lovligheten av behandlingen som var basert på samtykket ditt før du opphevet dette. Dette inkluderer tilfeller der du ønsker å avslutte abonnementet på markedsføringsmeldinger du mottar fra oss.

-          Tilgang. Med bestemte unntak har du rett til å få tilgang til og be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg. Du vil få kopien i elektronisk format og/eller skriftlig, eller muntlig der det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Der det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning kan vi kreve et rimelig gebyr for denne tilgangsforespørselen.

Hvis du befinner deg i EØS har du i tillegg følgende rettigheter:

-          Begrensning. Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine under bestemte omstendigheter (dette er også gjeldende hvis du befinner deg i Macao).

-          Overførbarhet. Du har rett til å be oss om å overføre personopplysningene vi har lagret om deg til deg eller til en annen databehandler i bestemte tilfeller.

-          Innsigelse. Der den juridiske begrunnelsen for behandlingen av personopplysningene dine er våre legitime interesser, har du rett til å komme med en innsigelse mot slik behandling relatert til din spesifikke situasjon.  Vi etterkommer forespørselen din med mindre vi har overbevisende, legitimt grunnlag for behandlingen som overstyrer dine interesser og rettigheter, eller hvis vi trenger å fortsette behandlingen av dataene for etablering av, utførelse av eller forsvar mot et rettskrav.

I tilfeller der vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål, herunder for profileringsformål i den grad det er tilknyttet direkte markedsføring, har du rett til å klage på slik behandling. Hvis du kommer med en innsigelse mot behandling for direkte markedsføringsformål, vil vi ikke lenger behandle personopplysningene dine for slike formål.

Der det er aktuelt kan du utøve de ovennevnte rettighetene ved å kontakte personvernteamet eller ved å bruke det nettbaserte verktøyet vårt i markedene der dette verktøyet er tilgjengelig. Innbyggere i California kan også ringe følgende gratis telefonnummer: 800-211-5200. Vi svarer på forespørslene dine angående utøvelse av de ovennevnte rettighetene innen tidsrammene som er angitt i gjeldende lovgivning. Etter eget skjønn kan vi kreve at du beviser identiteten din før vi deler informasjonen du har forespurt. Dette er for å påse at personopplysningene dine kun deles med deg. Hvis du ikke sender inn personopplysningene vi trenger for å håndtere forespørselen din, kan det føre til at vi ikke kan fullføre behandlingen av forespørselen. Hvis du ikke er fornøyd med behandlingen av forespørselen din eller ønsker å rapportere brudd på gjeldende lovgivning om databeskyttelse, kan du sende inn en klage eller et krav til en kvalifisert tilsynsmyndighet (f.eks. tilsynsmyndigheten i landet eller markedet der du er bosatt).

10.           Markedsføringsvalgene dine

Du kan kontrollere om du mottar direkte markedsføring fra oss (f.eks. markedsføring sendt via elektroniske kanaler, som markedsførings-e-post). I enkelte markeder må du gi oss samtykke før du mottar markedsføring. Vi kan f.eks. be deg om å merke av i en boks for å indikere at du vil «motta markedsførings-e-post» når du registrerer deg som ny kunde eller Brand Affiliate. I alle markeder kan du når som helst velge ikke å motta slik kommunikasjon. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføringskommunikasjon, være oppført på en e-postliste du tidligere har abonnert på eller motta andre typer markedsføringskommunikasjon, kan du klikke på lenken for å avslutte abonnementet i den relevante meldingen eller ta kontakt med personvernteamet.

11.           Endringer i retningslinjene for personvern

Disse retningslinjene for personvern kan endres fra tid til annen. Vi varsler deg om eventuelle større endringer ved å publisere endringene her eller varsle deg via andre passende kommunikasjonskanaler som brukes for å kontakte deg. Eventuelle endringer i retningslinjene for personvern anses å tre i kraft med umiddelbar virkning når endringene publiseres på dette nettstedet, med mindre annet er angitt.

Retningslinjene for personvern ble sist endret 5. februar 2019.Vedlegg 1 – liste over Nu Skin-enheter som er ansvarlige for behandling av personopplysningene dine

Tabellen nedenfor inneholder de relevante juridiske Nu Skin-enhetene som er ansvarlige for behandling av personopplysningene dine som kunde, Brand Affiliate, arbeidssøker eller kontorbesøkende for hvert land/marked (som beskrevet i våre globale retningslinjer for personvern under «Personopplysningene vi innhenter fra deg og hvorfor vi gjør dette»).

Vær oppmerksom på at felter som inneholder «/» betyr at vi ikke samler inn eller på andre måter behandler personopplysninger for denne kategorien av registrerte i et gitt land/marked.

Når et felt inneholder flere behandlingsansvarlige, betyr dette at vi har flere Nu Skin-enheter i landet/markedet, og at den behandlingsansvarlige enheten er enheten du har et forhold til (f.eks. fordi du har besøkt eller søkt om arbeid på det spesifikke Nu Skin-kontoret).

For å finne ut hvilken Nu Skin-enhet som er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine må du sjekke følgende:

 

1) Hvilken kategori av registrerte du faller inn under:

-      Kunder (kunder inkluderer mottakere av nyhetsbrev og annen markedsføringskommunikasjon)

-      Brand Affiliates (dvs. registrerte distributører)

-      Arbeidssøkere

-      Besøkende på kontorer

 

2) Landet eller markedet ditt:

o   Hvis du er en kunde, sjekker du landet/markedet der du har registrert Nu Skin-kontoen din på nettet eller som du bruker til å utføre kjøp.

o   Hvis du er Brand Affiliate, sjekker du landet/markedet der du har registrert kontoen din som Nu Skin Brand Affiliate.

o   Hvis du er arbeidssøker, sjekker du landet/markedet for Nu Skin-kontoret du har søkt om jobb på.

o   Hvis du er kontorbesøkende, sjekker du landet/markedet der Nu Skin-kontoret du har besøkt, befinner seg.

 

Den siste siden i dette vedlegg 1 inneholder kontaktinformasjon for alle enhetene som er oppført i tabellen. Ta kontakt med personvernteamet hvis du har spørsmål eller bekymringer angående dette.

Land/marked

Kunde

Brand Affiliate

Arbeidssøker

Kontorbesøkende

Argentina

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Argentina er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Argentina er felles behandlingsansvarlige

 

 

Australia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Australia, Inc er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Australia, Inc er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Belgia

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Belgium NV og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Belgium NV eller NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV eller NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. og NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd er felles behandlingsansvarlige

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Canada

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Canada

 

 

Chile

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Chile

 

 

Colombia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Colombia

 

 

Danmark

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Fastlands-Kina

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty og Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty og Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Filippinene

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Philippines, LLC er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Philippines, LLC er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Finland

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Frankrike

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Fransk Polynesia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin French Polynesia

 

 

Hong Kong/Macau

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Indonesia

Nu Skin International Inc. og PT Nusa Selaras Indonesia er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og PT Nusa Selaras Indonesia er felles behandlingsansvarlige

PT Nusa Selaras Indonesia eller PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia eller PT Nu Skin Distribution Indonesia

Irland

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Island

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Israel

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Israel Inc. er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Israel Inc. er felles behandlingsansvarlige

 

 

Italia

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Japan

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. og Nu Skin Japan er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. og Nu Skin Japan er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Luxembourg

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Malaysia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexico

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Mexico er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Mexico er felles behandlingsansvarlige

 

 

Nederland

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

New Zealand

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Norge

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Ny-Caledonia

Nu Skin International Inc. og Nu Skin New Caledonia er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin New Caledonia er felles behandlingsansvarlige

 

 

Polen

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Romania

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises SRL er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises SRL er felles behandlingsansvarlige

 

 

Singapore

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd eller NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd eller NSE Asia Products Pte Ltd

Slovakia

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Spania

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Storbritannia

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Sveits

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Sverige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Sør-Afrika

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Taiwan

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Thailand

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Tsjekkia

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Tyskland

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Ukraina

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Ungarn

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

USA

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Vietnam

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Østerrike

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BVBA er felles behandlingsansvarlige

 

 

Kontaktinformasjon

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222  Zhongshan  Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Tlf.: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tlf.: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District,  Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Tlf.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT  84601, USA

Tlf.: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tlf.: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

COLOMBIA

Tlf.: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

HUNGARY

Tlf.: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Tlf.: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Tlf.: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hong Kong

CHINA

Tlf.: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tlf.: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

PHILIPPINES

Tlf.: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Tlf.: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROMANIA

Tlf.: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Tlf.: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Ground & 1st Floor C/O Spaces, 22 Magwa Cresent, Waterfall City

Midrand, 1682

SOUTH AFRICA

Tlf.: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAILAND

Tlf.: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINE

Tlf.: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tlf.: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

GERMANY

Tlf.: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Tlf.: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Tlf.: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

THE NETHERLANDS

Tlf.: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tlf.: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI DARUSSALAM

Tlf.: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 København

DANMARK

Tlf.: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tlf.: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIA

Tlf.: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.comVedlegg 2 – Slik bruker vi personopplysningene dine

Personopplysningene og dokumentene vi har innhentet eller skal innhente fra deg, eller du har sendt inn eller skal sende inn til oss, blir behandlet (noe som inkluderer innhenting, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, bruk, deling ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenkobling eller sammenslåing, begrensning, sletting eller ødelegging av personopplysningene dine) for, blant annet, følgende formål og juridiske grunnlag der det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning:

Som 

Vi bruker personopplysningene dine til å

Vi bruker personopplysningene dine på følgende juridiske grunnlag:

Kunde   

opprette og administrere kontoen din, behandle kjøpene dine og administrere ↗ produktreturene dine og kommunisere med deg angående bestillingen din for et produkt eller en tjeneste.        

for å oppfylle kontrakten vår med deg og overholde juridiske krav og reguleringskrav, inkludert regnskap, skatter og avgifter og datavern.

tilby nyheter og informasjonstjenester, herunder informasjon og nyhetsbrev på e-post.

der vi har fått ditt samtykke og/eller du har valgt å motta slik markedsføringskommunikasjon, eller der det er i vår legitime interesse å sende deg markedsføring.

bruke sperrelister for å påse at du ikke mottar kommunikasjon hvis du sender inn en innsigelse eller opphever abonnementet ditt.

for å overholde de juridiske forpliktelsene våre.

utføre forsknings- og utviklingsarbeid basert på samlede data, inkludert, men ikke begrenset til salgsstatistikk, markedsanalyse, utvikling av produkter og tjenester, for å vedlikeholde de globale databasene våre.

for arbeid tilknyttet en legitim interesse i å forbedre kundeopplevelsen vår, forbedre produktene og tjenestene våre og generell innovasjon, og til å beskytte og promotere de økonomiske, sosiale, kommersielle og finansielle interessene våre, eller, med din tillatelse, utføre kontrakten vår med deg, eller der dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

forhindre og oppdage ulovlige aktiviteter, som kredittkortsvindel, samt håndtere tvister, for eksempel når du sender inn en klage tilknyttet bruk av produktene eller tjenestene våre.

for å overholde juridiske krav og reguleringskrav, inkludert regnskap og skatter og avgifter, og for å forfølge legitime interesser i å beskytte og markedsføre våre økonomiske, kommersielle, sosiale og finansielle interesser samt for å kommunisere med deg, eller oppfylle kontrakten vi har inngått med deg.

opprettholde sikkerheten og administrere tilgangen til systemene, nettstedene og appene våre.

for å overholde juridiske forpliktelser og/eller søke å oppnå våre legitime interesser i å vedlikeholde sikkerheten til nettstedet, appene og nettverkene, eller for å oppfylle kontrakten vi har inngått med deg.

samle inn statistikk om hvordan du bruker tjenestene våre, slik at vi kan personlig tilpasse kommunikasjonen vår med deg og forbedre nettstedet vårt og appene våre.

for å oppfylle kontrakten vi har inngått med deg i tilfeller der du har gitt samtykke til dette, eller for å søke å oppnå vår legitime interesse i å levere nettstedet vårt og appene våre på en effektiv måte.

Brand Affiliate

opprette og administrere kontoen din og til å behandle kjøpene dine, samt til å tilby pågående kundestøtte til deg og Brand Affiliate-kontoen din.

for å oppfylle kontrakten vår med deg og overholde juridiske krav og reguleringskrav, inkludert regnskap, skatter og avgifter og datavern.

behandle provisjonen din og bonusutbetalinger.

for å oppfylle kontrakten vår med deg og overholde juridiske krav og reguleringskrav, regnskap og skatter og avgifter.

levere tjenester til deg, for eksempel (i) deling av informasjon i Nu Skins Business Support Materials, (ii) invitere deg til arrangementer og sende påminnelser om arrangementsstedet, -datoen og -klokkeslettet, og (iii) organisere suksessreiser og -arrangementer.

for å oppfylle kontrakten vår med deg, eller for å søke å oppnå vår legitime interesse i å gi passende opplæring og insentiver til Brand Affiliates med ditt samtykke.

gi deg anerkjennelse som Brand Affiliate, f.eks. ved å publisere navnet ditt, salgsstatistikken din, bildet ditt, pin-tittelen din, penger du har gitt til veldedige formål osv. på Nu Skin-arrangementer, Business Support Materials, kanaler på sosiale medier, via e-post osv.

hvis du har gitt samtykke til det, eller fordi vi har en legitim interesse i å markedsføre merkevaren vår og prestasjonene til selgerne våre.

fremme merkevaren vår, f.eks. ved bruk på nettstedet vårt, i markedsføringsmateriell eller andre verktøy for markedsføring (i) uttalelser fra deg på Nu Skin-arrangementer eller (ii) registrering av din deltakelse og/eller ytelse på Nu Skins arrangement.

hvis du har gitt samtykke til det, eller fordi vi har en legitim interesse i å markedsføre merkevaren vår og prestasjonene til selgerne våre.

tilby nyheter og informasjonstjenester, herunder informasjon og nyhetsbrev på e-post.

der vi har fått ditt samtykke og/eller du har valgt å motta slik markedsføringskommunikasjon, eller hvis det er i vår legitime interesse å sende deg markedsføring.

bruke sperrelister for å påse at du ikke mottar kommunikasjon hvis du sender inn en innsigelse eller opphever abonnementet ditt.

for å overholde de juridiske forpliktelsene våre.

utføre forsknings- og utviklingsarbeid basert på samlede data, inkludert, men ikke begrenset til salgsstatistikk, markedsanalyse, utvikling av produkter og tjenester, for å vedlikeholde de globale databasene våre.

for arbeid tilknyttet en legitim interesse i å forbedre kundeopplevelsen vår, forbedre produktene og tjenestene våre og generell innovasjon, og for å forfølge en legitim interesse i å beskytte og promotere de økonomiske, sosiale, kommersielle og finansielle interessene våre, eller der dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

forhindre og oppdage ulovlige aktiviteter, som kredittkortsvindel, samt håndtere tvister, for eksempel når du sender inn en klage tilknyttet bruk av produktene eller tjenestene våre.

for å overholde juridiske krav og reguleringskrav, herunder tilknyttet regnskap og skatter og avgifter, og for å forfølge legitime interesser i å beskytte og markedsføre våre økonomiske, kommersielle, sosiale og finansielle interesser, og for å kommunisere med deg.

opprettholde sikkerheten og administrere tilgangen til systemene, nettstedene og appene våre.

for å overholde juridiske krav, og for å forfølge en legitim interesse i å opprettholde sikkerheten til nettstedet, appene og nettverkene.

samle inn statistikk om hvordan du bruker tjenestene våre, slik at vi kan personlig tilpasse kommunikasjonen vår med deg og forbedre nettstedet vårt og appene våre.

for å oppfylle kontrakten vi har inngått med deg i tilfeller du har gitt samtykke til dette, eller for å forfølge en legitim interesse i å levere nettstedet vårt og appene våre på en effektiv måte.

Arbeidssøker

vurdere enkeltpersoner for mulig fast eller midlertidig ansettelse og administrere opplæringsprosedyrer.

for klargjøringsformål før vi inngår en kontrakt med deg, for å overholde de juridiske forpliktelsene våre og/eller tilknyttet en legitim interesse i å vurdere passende kandidater for ansettelse og, der relevant, med ditt samtykke.

Kontorbesøkende

opprettholde sikkerheten og administrere adgang til kontorene våre.

der det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning, for å forfølge en legitim interesse i å opprettholde sikkerheten for bygningene, systemene og kontorressursene våre, eller med ditt samtykke der det er nødvendig i henhold til gjeldende lovgivning.