Vilkår og betingelser for brukergenerert innhold i Nu Skin

Vilkår og betingelser for brukergenerert innhold i Nu Skin

Siste oppdatering: 06/05/2020

 

Disse vilkårene og betingelsene («Vilkår og betingelser») gjelder når Nu Skin International Inc. og NSE Products Europe BV, i tillegg til deres Brand Affiliates og underordnede («Nu Skin» eller «vi», «oss» og «våre») velger ord, bilder, data, informasjon eller annet brukergenerert innhold som relaterer til Nu Skins merkevarer og produkter («innhold») som du laster opp, publiserer eller deler videre gjennom tredjeparts nettsteder og plattformer inkludert, men ikke begrenset til, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat og Twitter («plattformene»), og bruker dette innholdet på nettsiden vår, i markedsføringsrelaterte e-poster, markedsføringskanaler eller på plattformer for sosiale medier som eies av Nu Skin («Nu Skin Media»).

 

Utvalg av innhold og begrensninger

 

1.  Fra tid til annen velger vi innhold fra plattformer som vi gjerne vil bruke i Nu Skin Media.

 

2.  Vi velger hvilket innhold vi vil bruke i Nu Skin Media helt etter eget skjønn. Vi vil kunne velge eller ikke å dele informasjon om hva slags innhold vi mest sannsynlig vil velge å bruke i Nu Skin Media. Hvis vi deler slik informasjon, vil vi fremdeles kunne velge noe innhold som ikke er i henhold til denne informasjonen, når det er gitt at slikt innhold samsvarer med begrensningene oppgitt i paragraf 3 av disse Vilkår og betingelser. På samme måte er det ikke garantert at innholdet ditt vil bli valgt av oss, selv om du følger instruksjonene oppgitt i denne informasjonen. Vi har ingen forpliktelse til å bruke noe innhold i Nu Skin Media.

 

3.  Hvis du vil lage innhold, må du sørge for at:

 • ditt innhold ikke påstår eller antyder at våre produkter har bidratt til å behandle, kurere eller forhindrer enhver sykdom eller andre medisinske tilstander, eller antyder et resultat som er noe annet eller bedre enn det som står i våre godkjente markedsføringsrelaterte påstander; og
 • ditt innhold ikke er villedende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, pornografisk, voldelig, usømmelig, truende, trakasserende, hatefull eller krenkende eller på annen måte ulovlig; og
 • hvis du er en Nu Skin Brand Affiliate, at du overholder Brand Affiliate-avtalen, inkludert retningslinjer og prosedyrer i Nu Skin.

Hvis vi informeres om at innholdet ditt ikke overholder disse retningslinjene, vil vi be deg om å slette innholdet umiddelbart.

 

4.  Det er ikke en forutsetning at du kjøper noe fra Nu Skin for at innholdet ditt velges for bruk i Nu Skin Media.

 

Ditt samtykke til at vi bruker innholdet ditt

 

5.  Hvis vi ønsker å bruke innholdet ditt i Nu Skin Media, kontakter vi deg på den relevante plattformen for å be om samtykke fra deg til å bruke innholdet. Vi vil be om at du svarer oss med emneknaggen «#yesnuskin» hvis du sier deg enig i at vi kan bruke innholdet ditt på Nu Skin Media. Så snart du på denne måten har bekreftet at du samtykker, er du bundet av disse Vilkår og betingelser.

 

6.  Du må respondere direkte til oss innenfor den samme chatten, tråden eller gjennom en privat melding ved bruk av emneknaggen «#yesnuskin» for å gi oss ditt samtykke. Hvis du ikke hører fra oss innen syv dager fra den datoen vi kontaktet deg, regner vi med at du ikke samtykker til bruk av innholdet ditt, og innholdet ditt vil ikke brukes av Nu Skin Media.

 

7.  Ved å samtykke til vårt bruk av ditt innhold i henhold til paragraf 6 av disse Vilkår og betingelser, vil du;

 • bekrefte at du er mer enn 16 år gammel;
 • bekrefte at innholdet er noe du selv har skapt og/eller har klarert de nødvendige rettigheter og tillatelser fra enhver tredjepart som sitter med opphavsretten eller administrerer rettighetene for innholdet;
 • tildele Nu Skin og Brand Affiliates en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, overførbar, avgiftsfri, ugjenkallelig og evigvarende rett og lisens, uten kompensasjon, til å bruke innholdet ditt på Nu Skin Media, i henhold til disse Vilkår og betingelser;
 • gi oss din tillatelse til å gjøre om på utforming, arkivere, reprodusere, spre, vise, offentlig forestille og/eller spille på nytt og gjøre allment tilgjengelig, i tillegg til klipping, redigering, tilpassing og moderering av innholdet ditt og enhver del av det;
 • bekrefte at vår bruk av ditt innhold på Nu Skin Media ikke på noen som helst måte vil krenke eller bryte med opphavsretten, varemerke, handel, personvern eller annet åndsverk eller andre rettigheter som tilhører tredjeparter;
 • samtykke til at Nu Skin bruker fornavnet ditt, brukernavnet og profilbildet assosiert med kontoen der du la ut innholdet, landet ditt og bildet ditt fra innholdet (hvis gjeldende) med hensikt som beskrevet i paragraf 8 i disse Vilkår og betingelser.

 

8.  Med mindre vi har gjort en klar avtale med deg, vil vi kun bruke den personlige informasjonen du selv har oppgitt, som er begrenset til fornavnet ditt, brukernavnet og profilbildet assosiert med kontoen du la ut innholdet på, landet ditt og bildet ditt slik det fremsto i innholdet (hvis gjeldende) med følgende hensikter:

 • legge ut hele eller en del av innholdet på Nu Skin Media, i henhold til paragraf 7 i disse Vilkår og Betingelser; og/eller
 • kreditere deg som skaper av innholdet på Nu Skin Media.

Hvis du er en Nu Skin Brand Affiliate, vil vi kunne be deg oppgi ID-nummeret til distributørkontoen din for å sikre at du har samsvart med Brand Affiliate-avtalen, inkludert Nu Skins Retningslinjer og prosedyrer, som angitt i tredje avsnitt av disse Vilkår og Betingelser.

 

9.  Du aksepterer at du ikke vil motta en betaling, pris eller annen godtgjørelse dersom vi bruker innholdet ditt i Nu Skin Media, og at vi både kan kreditere deg og ikke kreditere deg som skaper av innholdet ved å tagge deg med brukernavn eller oppgi personlig informasjon om deg når vi bruker innholdet på Nu Skin Media.

 

Fjerning av innholdet ditt fra Nu Skin Media

 

10.  Du er innforstått med at vi vil kunne fjerne innholdet ditt fra Nu Skin Media til enhver tid, helt etter vårt eget skjønn.

 

11.  Hvis du fjerner innholdet ditt fra plattformen det opprinnelig ble lagt ut på, vil det automatisk fjernes fra Nu Skin Media dersom vi kun har delt innholdet ditt videre på den samme plattformen, underlagt rimelige forsinkelser av tekniske årsaker.

 

12.  Hvis innholdet ditt ikke automatisk fjernes fra Nu Skin Media når du fjerner det fra plattformen, og du ikke ønsker at innholdet lenger skal brukes av Nu Skin Media, tar du kontakt med infoeurope@nuskin.com for å be om at vi fjerner innholdet ditt fra Nu Skin Media. Så snart vi er informert, fjerner vi innholdet ditt innen rimelig tid.

 

13.  Du er innforstått med at det ikke alltid lar seg gjøre å fjerne innhold fra hele Nu Skin Media. Innholdet ditt vil for eksempel kunne bli benyttet i markedsføringsrelaterte e-poster som ble sendt ut før du du informerte oss om at du ønsket at innholdet ditt skal fjernes fra Nu Skin Media. Vi vil imidlertid sørge for at innholdet ditt er fjernet fra alle redigerbare og fremtidige Nu Skin Media etter at vi mottar kravet fra deg.

 

Annet

 

14.  Disse vilkårene gjelder i henhold til belgisk lov, og eventuelle tvister i forhold til dem er underlagt de belgiske domstolers eksklusive jurisdiksjon.

 

15.  Nu Skin forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene uten forhåndsvarsel ved å legge ut en revidert utgave av Vilkår og betingelser. Tilsvarende bør du se gjennom Vilkår og betingelser hver gang du gir oss tillatelse eller godkjenning til bruk av innholdet ditt.