Rettigheter som datasubjekt

Dine rettigheter med GDPR

Nu Skin er svært opptatt av personvern og datasikkerhet. Som registrert i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, har du rett til å be om, få tilgang til, korrigere, slette, begrense eller gjøre innsigelser mot hvordan vi behandler personopplysningene dine, samt rett til overføring av disse opplysningene. 

 

Med GDPR, har du rett til å:

 

  • se personopplysningene vi har om deg i informasjons- og kommunikasjonssystemene våre,
  • gjøre endringer i disse personopplysningene,
  • bli informert om hvem personopplysningene kan ha blitt delt med,
  • be om at vi sletter personopplysningene dine,
  • begrense hvordan vi behandler personopplysningene dine,
  • gjøre innsigelser mot hvordan vi behandler personopplysningene dine,
  • be om at vi sender deg eller et annet firma en kopi av personopplysningene dine.

 

Vi besvarer alle forespørsler om utøvelsen av disse rettighetene innen 30 dager. Vi forbeholder oss retten til å utvide perioden med ytterligere 60 dager hvis nødvendig; det beror på antallet forespørsler fra deg og hvor komplekse de er.  

 

Du kan også trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysningene dine, i den grad behandlingen av disse var basert på et slikt samtykke.

 

 

 

Send me my data

Hvis du vil ha en kopi av personopplysningene dine


Delete my data

Hvis du vil ha slettet personopplysningene dine


Submit Other request

Hvis du vil utøve en av dine andre rettigheter

Review my data

Hvis du vil se personopplysningene vi har om deg i informasjons- og kommunikasjonssystemene våre 

 

Hvis du har andre spørsmål om rettighetene dine, ta gjerne kontakt med vår personvernansvarlige på:

 

Organisasjon

Personvernansvarlig

Nu Skin International Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgia

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

Bli med Nu Skin My Account