Er du fortsatt der?

FORTSETT

Rettigheter som datasubjekt

Send inn en forespørsel

 

Dine rettigheter i tilknytning til dine personopplysninger:

Retting- Du har rett til å kreve at ufullstendige eller unøyaktige personopplysninger som vi behandler om deg blir rettet.

 

Sletting - Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger som vi behandler om deg, underlagt visse betingelser.

 

Tilgang og portabilitet - Underlagt visse unntak har du rett til å få tilgang til og be om en kopi av personopplysningene som vi behandler om deg. Du har rett til å be om at vi overfører personopplysningene som vi har lagret om deg til deg eller til en annen databehandler, underlagt visse betingelser.

 

Avmelding - Der vi behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål, har du rett til å når som helst nekte slik behandling, inkludert for profileringsformål i den utstrekning det er knyttet til direkte markedsføring.

 

Trekke tilbake samtykke - Der vi behandler dine personopplysninger etter ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ditt.

 

Begrensning - Du har rett til å be om at vi begrenser vår behandling av dine personopplysninger, underlagt visse betingelser. Der det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er vår legitime interesse, har du rett til å nekte slik behandling av årsaker knyttet til din situasjon.

 

Annet – Du har rett til å sende inn enhver annen type forespørsel i forbindelse med dine personopplysninger, og den vil vurderes og håndteres i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

 

*Nu Skin selger ikke dine personopplysninger, og deler heller ikke dine personopplysninger for rabatterte tjenester. Se vår globale personvernerklæring for mer informasjon.

 

Om du har ytterligere spørsmål eller bekymringer i forbindelse med dine personopplysninger, kan du ta kontakt med DPOoffice@nuskin.com eller privacy@nuskin.com.

 

Se vår globale personvernerklæring for mer kontaktinformasjon.