Er du fortsatt der?

FORTSETT

Overholdelse av retningslinjer

Overholdelse av retningslinjer

NØYAKTIGE OG SANNFERDIGE PÅSTANDER OM PRODUKTENE OG MULIGHETEN = GOD FORRETNINGSSKIKK

 

Hos Nu Skin prøver vi alltid å leve opp til de høyeste standardene for etisk og ærlig oppførsel. Å opprettholde integriteten i alle markedsføringsrelaterte påstander om produktene og muligheten, er viktig for omdømmet vårt og for å fremme en sunn forretning.

 

I den forbindelse er det ekstremt viktig at alle Brand Affiliates forstår hva som er hensiktsmessige påstander og hvordan man markedsfører produktene og forretningen på en ærlig og nøyaktig måte.

 

Dokumentene det refereres til i dette avsnittet, inneholder viktig informasjon om hva man kan og ikke kan si om produktene og muligheten. Vi oppfordrer alle Brand Affiliates våre til å lese dokumentene nøye. Ta gjerne kontakt med avdelingen for retningslinjer eller markedsføring hvis du har noen spørsmål.

 

 


FORRETNINGSVEILEDNINGER

 

Selskapet vil fra tid til annen sende ut viktige oppdateringer eller «veiledende informasjon» som kan ha en betydelig innvirkning på virksomheten til en Brand Affiliate og selskapets omdømme. Vi ber om at Brand Affiliates ser tilbake hit ofte siden veiledende informasjon kan og vil endres regelmessig. Vær oppmerksom på at brudd på veiledende informasjon nevnt under kan resultere i disiplinære forføyninger. Se gjennom avsnittet «kontakt oss» for å se hvordan du tar kontakt med selskapet angående spørsmål eller for å rapportere overtredelser.

 

Brand Affiliates må aldri bruke tragedier, naturkatastrofer og lignende for å promotere selskapets produkter eller muligheter. Som følge av det nylige utbruddet av COVID-19, vil selskapet understreke verdien av flere viktige prinsipper for å sikre at Brand Affiliates promoterer produktene våre og forretningsmuligheten på en passende måte.

 

Du kan kontakte oss for alle samsvarsspørsmål på emeacompliance@nuskin.com.

 

COVID-19:

Som følge av utbruddet av COVID-19, vil selskapet understreke verdien av flere viktige prinsipper for å sikre at Brand Affiliates på korrekt måte promoterer produktene våre og forretningsmuligheten.
 

  • Vi er alle innforstått med at påstander eller fremstillinger om at produktene våre kan kurere, behandle eller forhindre en sykdom eller medisinsk tilstand ikke er tillatt i Nu Skin og blant selskapets Brand Affiliates. Dette forbudet omfatter enhver påstand om at produktene våre på noe som helst måte vil forhindre smitte eller redusere risiko for COVID-19.
  • Brand Affiliates bør ikke, direkte eller indirekte, referere til COVID-19 når det er snakk om produktene våre. Slike henvisninger antyder de samme feilaktige påstandene som nevnt over, og kan inkludere språk eller bilder. Eksempler inkluderer «På grunn av utbruddet», «Under de rådende omstendigheter», «I tider som dette» og/eller bilder av leger eller ansiktsmasker.
  • Brand Affiliates skal ikke bruke COVID-19 eller den økonomiske effekten av pandemien i promoteringen av forretningsmuligheten eller i annen markedsføring.
  • Brand Affiliates bør ikke markedsføre eller promotere at produktene til Nu Skin er utpekt som «essensielle». Nu Skin arbeider hardt for å håndtere produktene på den måten, men enhver promotering av dette kan gi et ukorrekt inntrykk av at vi har fått en spesiell anbefaling eller godkjenning av myndighetene.
  • Brand Affiliates kan ikke bruke Nu Skin-navnet eller produktene til å be om eller legge til rette for veldedige donasjoner til tredjepartsorganisasjoner (helsearbeidere, sykehus, veldedige organisasjoner osv.). Brand Affiliates kan imidlertid promotere donasjoner og hjelpeinnsatser initiert av Nu Skin som annonsert på selskapets offisielle nettsider og sider i sosiale medier.

 

Uavhengig av det ovennevnte, oppfordrer Nu Skin til at alle Brand Affiliates fortsatt promoterer både produktene og forretningsmuligheten i henhold til retningslinjer, samt retningslinjer for anbefalinger av muligheten og retningslinjer for anbefalinger av produkter. Vi vil stadig være en «Force for Good» ved at vi styrker og løfter frem andre gjennom produktene våre og muligheten vi tilbyr.
 

AKTIVITETER FOR FORHÅNDSMARKEDSFØRING:

Som mange av dere vet, er det stor variasjon mellom lovgivningen i ulike markeder. Når distributører velger å utføre upassende forhåndsmarkedsføring, kan hele fremtiden til Nu Skins drift i det aktuelle markedet settes på spill. Derfor må alle distributører gå gjennom avsnittene 3.1(c) og 3.5 i kapittel 4 av Retningslinjer og prosedyrer før de deltar i noen form for forhåndsaktiviteter i uåpnede markeder.

 

Nu Skin ble dessverre nylig informert om upassende forhåndsmarkedsføring i Bulgaria. Vi understreker at Bulgaria ikke er vurdert som et godkjent marked, og det er for øyeblikket ingen planlagt åpningsdato. Derfor undersøker Nu Skin handlingene til personene som er involvert, og vil ta grep i henhold til det som er oppgitt i kapittel 6 av Retningslinjer og prosedyrer. Selskapets grep ved brudd kan inkludere, men er ikke begrenset til, tilbakeholdelse av provisjon, suspensjon av virksomheten og terminering.

 

På dette tidspunktet ber selskapet om ditt hele og fulle samarbeid for å unngå upassende forhåndsmarkedsføring i Bulgaria. Husk at ethvert brudd på selskapets retningslinjer for forhåndsmarkeder kan sette både selskapet og din konto i fare.

 

Nu Skin vil gjerne takke deg på forhånd for samarbeidet. Vi kan bare oppnå målene våre som et team!

 

TIKTOK:

Selskapet har nylig blitt gjort kjent med at TikTok, den populære plattformen for videodeling, har oppdatert sine retningslinjer og ikke tillater publisering eller deling av innhold som promoterer eller viser Multi Level Marketing-programmer. I tråd med vår misjon om å være en «Force for Good», og for å opprettholde selskapets omdømme, ber vi om at alle Brand Affiliates umiddelbart frastår fra enhver promotering av Nu Skin-produkter og forretningsmulighet gjennom TikTok-plattformen. Merk at Brand Affiliates fortsatt kan bruke TikTok for personlig bruk som ikke er forbundet med Nu Skin.


WHATSAPP:

WhatsApp, en velkjent, global meldingsplattform, oppdaterte nylig sine bedrifts- og handelsvilkår for sin frittstående bedriftsapplikasjon – som ikke må forveksles med den personlige WhatsApp-applikasjonen. Vilkårene, som gjelder for alle bedriftsverktøy, inkludert WhatsApp Business-appen og WhatsApp Business Solution, forhindrer bedrifter fra å handle med produkter eller tjenester som er knyttet til multi-level marketing. I henhold til disse vilkårene må alle Brand Affiliates som bruker den frittstående WhatsApp-bedriftsapplikasjonen eller verktøyene umiddelbart avslutte enhver promotering av Nu Skin-produkter og forretningsmuligheten på bedriftsplattformen.

 

Merk at Brand Affiliates fortsatt kan bruke TikTok og WhatsApp Business for personlig bruk som ikke er forbundet med Nu Skin.

 

Vi overvåker situasjonen løpende, og vil komme tilbake med ytterligere veiledning innenfor våre retningslinjer for deling i sosiale medier når det er aktuelt.

 

VENUS WILLIAMS OG COSMO:

Fordi vi vet at Brand Affiliates gleder seg til å dele den nylige Cosmopolitan-nyhetsartikkelen med Venus Williams og hennes henvisning til LumiSpa, har vi laget retningslinjer Brand Affiliates må følge for å sikre at artikkelen promoteres på riktig måte. Vi ber deg om at du kun deler eller publiserer bedriftsinnleggene som er fremhevet i retningslinjene, som du finner her.

 

 


Reputation Videos

 

 

 

 

 

 

 

Flere videoer