Overholdelse av retningslinjer

Overholdelse av retningslinjer

NØYAKTIGE OG SANNFERDIGE PÅSTANDER OM PRODUKTENE OG MULIGHETEN = GOD FORRETNINGSSKIKK

 

Hos Nu Skin prøver vi alltid å leve opp til de høyeste standardene for etisk og ærlig oppførsel. Å opprettholde integriteten i alle markedsføringsrelaterte påstander om produktene og muligheten, er viktig for omdømmet vårt og for å fremme en sunn forretning.

 

I den forbindelse er det ekstremt viktig at alle Brand Affiliates forstår hva som er hensiktsmessige påstander og hvordan man markedsfører produktene og forretningen på en ærlig og nøyaktig måte.

 

Dokumentene det refereres til i dette avsnittet, inneholder viktig informasjon om hva man kan og ikke kan si om produktene og muligheten. Vi oppfordrer alle Brand Affiliates våre til å lese dokumentene nøye. Ta gjerne kontakt med avdelingen for retningslinjer eller markedsføring hvis du har noen spørsmål.

 

 


FORRETNINGSVEILEDNINGER

 

Selskapet vil fra tid til annen sende ut viktige oppdateringer eller «veiledende informasjon» som kan ha en betydelig innvirkning på virksomheten til en Brand Affiliate og selskapets omdømme. Vi ber om at Brand Affiliates sjekker her ofte siden veiledende informasjon kan og vil endres regelmessig. Merk at brudd på veiledende informasjon, som er nevnt under, vil kunne resultere i disiplinære tiltak. Sjekk «kontakt oss» for å se hvordan du tar kontakt med selskapet angående spørsmål eller for å rapportere overtredelser.
 

Som følge av utbruddet av COVID-19, vil selskapet understreke verdien av flere viktige prinsipper for å sikre at Brand Affiliates på korrekt måte promoterer produktene våre og forretningsmuligheten.
 

  • Vi er alle innforstått med at påstander eller fremstillinger om at produktene våre kan kurere, behandle eller forhindre en sykdom eller medisinsk tilstand ikke er tillatt i Nu Skin og blant selskapets Brand Affiliates. Dette forbudet omfatter enhver påstand om at produktene våre på noe som helst måte vil forhindre smitte eller redusere risiko for COVID-19.
  • Brand Affiliates skal ikke, direkte eller indirekte, referere til COVID-19 når det er snakk om våre produkter. Slike referanser gir samme implikasjoner som de upassende påstandene nevnt ovenfor, og kan gjelde formuleringer som «på grunn av utbruddet», «under disse omstendighetene» eller «i disse spesielle tider».
  • Brand Affiliates skal ikke bruke COVID-19 eller den økonomiske effekten av pandemien i promoteringen av forretningsmuligheten eller i annen markedsføring.
  • Brand Affiliates skal ikke markedsføre eller promotere at produktene til Nu Skin er utpekt som «essensielle». Nu Skin arbeider hardt for å håndtere produktene på den måten, men enhver promotering av dette kan gi et ukorrekt inntrykk av at vi har fått en spesiell anbefaling eller godkjenning av myndighetene.
  • Brand Affiliates kan ikke kunne bruke Nu Skin-navnet eller produktene til å be om eller fasilitere veldedige donasjoner til tredjepartsorganisasjoner (helsearbeidere, sykehus, veldedige organisasjoner osv.). Brand Affiliates vil imidlertid kunne promotere donasjoner og bistand igangsatt av Nu Skin som annonsert på selskapets offisielle nettsider og i sosiale medier.
     

Uavhengig av det ovennevnte, oppfordrer Nu Skin til at alle Brand Affiliates fortsatt promoterer både produktene og forretningsmuligheten i henhold til retningslinjer, samt retningslinjer for anbefalinger av muligheten og retningslinjer for anbefalinger av produkter. Vi vil stadig være en «Force for Good» ved at vi styrker og løfter frem andre gjennom produktene våre og muligheten vi tilbyr.

 


Reputation Videos