Ben je er nog?

DOORGAAN

Rechten van betrokkenen

Een verzoek indienen

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

Rectificatie - U hebt het recht om te eisen dat alle onvolledige of onjuiste persoonsgegevens die wij over u verwerken, worden gewijzigd.

 

Verwijdering - U hebt het recht om ons te vragen de persoonsgegeven die wij over u verwerken onder bepaalde voorwaarden te verwijderen.

 

Toegang en overdraagbaarheid - - Onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen, hebt u recht op inzage in de Persoonsgegevens die wij over u verwerken, en kunt u hiervan een kopie opvragen. U hebt het recht om ons te vragen de Persoonsgegevens die wij over u bewaren naar u of naar een andere gegevensbeheerder te sturen, echter alleen onder specifieke voorwaarden.

 

Opt-out - Als we uw Persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking, inclusief voor profileringsdoeleinden, voor zover deze verband houdt met direct marketing.

 

Toestemming intrekken - Voor zover wij uw Persoonsgegevens verwerken op grond van uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.

 

Beperking - U hebt het recht om te vragen dat wij de verwerking van uw Persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden beperken. Daar waar de wettelijke grondslag voor de verwerking van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op ons legitieme belang, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking op gronden die verband houden met uw situatie.

 

Overig – U hebt het recht om elk ander type verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens in te dienen en dit zal worden beoordeeld en behandeld in overeenstemming met de wettelijke privacywetgeving.

 

*Nu Skin verkoopt uw Persoonsgegevens niet door, noch deelt Nu Skin uw Persoonsgegevens voor kortingen op diensten. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie hierover.

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over uw Persoonsgegevens, neem dan contact op met DPOoffice@nuskin.com of privacy@nuskin.com.

 

Voor overige contactinformatie, zie onze Privacyverklaring.