Anugerah Pencapaian Perniagaan oleh Jurnal Perniagaan Nutrisi

Anugerah Pencapaian Perniagaan oleh Jurnal Perniagaan Nutrisi

nutrition business journal

Anugerah Pencapaian memberi pengiktirafan kepada syarikat-syarikat yang mencapai pertumbuhan kewangan yang unggul sepanjang tahun. Nu Skin telah diiktiraf sebagai salah satu syarikat MLM yang terbaik pada tahun 2009. Pelancaran produk Nu Skin yang terbaru, ageLOC membawa kepada perkembangan syarikat sebanyak 12% menjelang akhir tahun 2009.