Menggalakkan Semula Keseimbangan

Menggalakkan Semula Keseimbangan

Setelah mengenal pasti Kelompok-kelompok Gen Keremajaan, ia adalah penting untuk menggalakkan semula mereka supaya ia dapat menganjurkan profil kulit yang lebih muda. Menggalakkan  semula Kelompok Gen Keremajaan adalah suatu proses pengimbangan yang halus, ia tidak semudah membuka dan menutup suis. Sesetengah gen dalam kelompok mungkin perlu diaktifkan manakala sesetengah pula perlu dinyah-aktifkan. Proprietari ageLOC® hak milik Nu Skin sains menggalakkan  semula Kelompok Gen keremajaan untuk menghasilkan keseimbangan keremajaan dalam setiap kelompok – mengembalikan kepada corak aktiviti keremajaan mereka.