Sudut Pematuhan

Pelanggan baru? Daftar hari ini!
Pelanggan baru? Daftar hari ini!

Sudut Pematuhan

Nu Skin mempunyai komitmen untuk memastikan syarikat dan para Pemimpin Jualannya mematuhi undang-undang dan regulasi tempatan.

 

Salah satu landasan Syarikat kami adalah nilai-nilai teras yang kami miliki. Nilai-nilai ini menentukan identiti kami dan apa yang kami ingin mencapai untuk menjadi – Inovatif, Berbelas Kasihan, Optimistik, Beretika, Jujur dan Force for Good. Nilai-nilai ini disepadukan dalam segala yang kami lakukan – bermula dari pembangunan produk kami, projek tanggungjawab sosial kami, matlamat kami, program-program kami, cara kami berhubung antara satu sama lain dan dalam cara kami menjalankan aktiviti perniagaan harian kami.

 

Untuk membantu para Pemimpin Jualan dalam usaha ini serta membantu mereka memahami tanggungjawab mereka sebagai Brand Affiliate, Nu Skin telah menggubalkan polisi dan garis panduan berikut. Apabila para Pemimpin Jualan kami menerapkan garis panduan ini dalam aktiviti perniagaan harian mereka dan memupuk prinsip-prinsip ini dalam pasukan jualan mereka, kami yakin bahawa usaha tersebut akan dapat membangunkan landasan yang penting untuk menubuhkan perniagaan Nu Skin yang berjaya.

 

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Jabatan Brand Affiliate Compliance kami (mycompliance@nuskin.com) untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.

 

Business-Advisories_BM