Dasar Privasi

Pelanggan baru? Daftar hari ini!
Pelanggan baru? Daftar hari ini!

Dasar Privasi

 

1. Isi Kandungan

1. Isi Kandungan
2. Gambaran Keseluruhan
3. Siapa kami dan cara untuk menghubungi kami
4. Data Peribadi yang kami kumpulkan
a. Kategori Data Peribadi
b. Data Peribadi yang kami kumpul daripada anda dan sebabnya
c. Kewajipan anda
d. Data Peribadi yang kami kumpul daripada pihak ketiga
e. Kanak-kanak
5. Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda
6. Berkongsi dan memindahkan Data Peribadi anda
a. Berkongsi Data Peribadi
b. Memindahkan Data Peribadi
7. Bagaimana kami melindungi Data Peribadi anda
8. Tempoh masa kami menyimpan Data Peribadi anda
9. Apa hak anda berkaitan Data Peribadi anda
10. Pilihan pemasaran anda
11. Perubahan kepada Notis Privasi
Lampiran 1 – Senarai entiti Nu Skin yang bertanggungjawab memproses Data Peribadi anda
Lampiran 2 - Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda

 

2.    Gambaran Keseluruhan

Nu Skin komited untuk menghormati dan melindungi privasi anda. Kami bertindak selaras dengan keperluan pelbagai undang-undang privasi dan perlindungan data yang diguna pakai di negara-negara atau pasaran dimana kami beroperasi.

Notis Privasi ini menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Peribadi yang berkaitan dengan pelanggan, Brand Affiliates, pemohon kerja serta pelawat pejabat dan Laman Web kami (secara kolektif, “anda”) dan menerangkan hak-hak anda berkaitan penggunaan Data Peribadi anda. Bergantung kepada keadaan, sila pertimbangkan bahawa bukan semua bahagian adalah relevan atau berkenaan kepada anda. Contohnya, jika anda seorang pelawat pejabat, Bahagian 10 “Pilihan Pemasaran Anda” pada prinsipnya tidak terpakai kepada anda kerana kami biasanya tidak menghantar mesej pemasaran langsung kepada pelawat pejabat.

Sila pastikan anda membaca Notis Privasi ini dengan teliti sebelum menggunakan LamanWeb atau Aplikasi kami dan/atau membekal kami dengan Data Peribadi anda.

3.    Siapa kami dan cara untuk menghubungi kami

Nu Skin Enterprises Inc. serta ahli-ahli gabungan dan anak-anak syarikatnya (“Nu Skin” dan “kami”) ialah sekumpulan syarikat antarabangsa yang menawarkan produk penjagaan peribadi, nutrisi tambahan, peranti dan barangan atau perkhidmatan lain melalui (i) laman web Nu Skin (sama ada tempatan atau global) (setiap laman disebut “Laman Web”), (ii) aplikasi dan alatan Nu Skin (“Aplikasi”) dan (iii) rangkaian pengedar bebas (“Brand Affiliates”).

Bergantung kepada siapa anda, Data Peribadi anda diproses oleh entiti-entiti Nu Skin yang berbeza dan/atau bagi tujuan yang berbeza. Anda akan dapati senarai entiti-entiti Nu Skin yang bertindak sebagai pengawal data yang bertanggungjawab untuk memproses Data Peribadi anda di sini. Sila hubungi Pasukan Privasi atau Pegawai Perlindungan Data kami [DPOoffice@nuskin.com] sekiranya anda mempunyai soalan atau kebimbangan, ingin mengemas kini Data Peribadi anda, atau untuk menjalankan hak-hak anda seperti yang dihuraikan di bawah.

4.    Data Peribadi yang kami kumpulkan

Data Peribadi ialah sebarang maklumat yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang dikenal pasti atau yang boleh dikenal pasti atau, jika berkenaan, entiti undang-undang. Data Peribadi mungkin termasuk nama, alamat (e-mel), nombor telefon, alamat IP, maklumat kad kredit, kecenderungan, umur, jantina, pekerjaan, dan lain-lain.

Data Peribadi yang kami kumpul, dan cara kami mengumpulnya, bergantung kepada cara anda berinteraksi dengan kami. Contohnya, jika anda ialah salah seorang daripada pelanggan kami, kami mungkin mengumpul pelbagai jenis data yang berbeza berbanding jika anda ialah Brand Affiliate. Kami telah menyertakan garis panduan generik untuk pengumpulan dan aktiviti pemprosesan data kami di bawah. Walau bagaimanapun, jika anda ingin merujuk aktiviti pemprosesan data interaksi khusus kami, dan tujuan pemprosesan, sila rujuk senarai “Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda”, di sini. Senarai ini merangkumi butiran aktiviti pemprosesan bagi setiap kategori subjek data.

a.      Kategori Data Peribadi

Kategori am Data Peribadi yang kami kumpulkan adalah seperti berikut:

-          Maklumat perhubungan: seperti nama, gelaran, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon;

-          Maklumat biografi: seperti jantina, tarikh lahir, kewarganegaraan, gambar atau video yang mengandungi imej anda, pekerjaan dan maklumat mengenai kehidupan keluarga (kecuali kategori data khas) termasuk keluarga, anak, hobi dan minat;

-          Maklumat pengenalan: seperti nombor pasport, nombor pengenalan penduduk tetap, nombor keselamatan sosial, dan sebarang butiran pengenalan lain serta dokumen dan salinan dokumen pengenalan yang tersebut di atas, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan;

-          Data pendaftaran: seperti permintaan surat berita, pendaftaran acara/insentif percutian, langganan, muat turun, dan nama pengguna/kata laluan, data yang diminta dalam pendaftaran atau borang pendaftaran, dan maklumat berkaitan misalnya maklum balas dan jawapan kaji selidik;

-          Maklumat pengebilan dan kewangan: seperti butiran akaun bank, butiran kad kredit/debit, salinan penyata akaun bank dan sebarang maklumat atau data yang diperlukan untuk mengesahkan dan/atau memproses transaksi pembayaran;

-          Maklumat produk: seperti sejarah pembelian anda, butiran produk yang telah kami jual kepada anda, pemulangan produk, produk pilihan;

-          Kategori khas Data Peribadi: dalam keadaan yang terhad, kami mungkin mengumpul kategori khas Data Peribadi seperti data berkaitan dengan bangsa atau etnik atau kesihatan anda;

-          Rakaman CCTV yang membolehkan kami untuk mengenal pasti anda apabila anda melawat pejabat kami;

-          Butiran mengenai penggunaan sistem dan peralatan IT NU Skin jika anda ialah Brand Affiliate;

-          Data lain: sebarang Data Peribadi lain yang anda berikan secara sukarela kepada kami. Contohnya, apabila anda memilih untuk memberikan Data Peribadi ahli keluarga anda kepada kami semasa melengkapkan borang dalam talian kami yang mengandungi bidang khusus bagi tujuan ini, atau apabila anda menghubungi khidmat pelanggan kami.

b.      Data Peribadi yang kami kumpul daripada anda dan sebabnya

Kami mengumpul Data Peribadi secara langsung daripada anda seperti berikut:

                                 I.            Sebagai Pelanggan:

-          Apabila anda mewujudkan akaun Nu Skin, kami akan mengumpul, atau meminta anda untuk memberikan maklumat perhubungan anda, beberapa maklumat biografi dan maklumat lain yang berkaitan, serta pilihan komunikasi anda;

-          Apabila anda membeli produk atau perkhidmatan Nu Skin, atau memulangkan produk, kami akan mengumpul atau meminta anda untuk memberikan maklumat perhubungan anda, maklumat pengebilan dan kewangan serta maklumat lain yang berkaitan;

-          Apabila anda mendaftar untuk surat berita kami dan/atau ke salah satu daripada perkhidmatan dalam talian kami, kami akan mengumpul atau meminta anda untuk memberikan maklumat perhubungan anda dan maklumat lain yang berkaitan termasuk data pendaftaran, serta pilihan komunikasi anda; dan

-          Apabila anda sebaliknya berinteraksi dengan Nu Skin, contohnya dengan menghubungi khidmat pelanggan kami. Dalam kes ini, kami akan mengumpul Data Peribadi yang anda berikan kepada kami di atas inisiatif anda sendiri dan sebarang Data Peribadi yang kami perlukan untuk membantu menyelesaikan pertanyaan anda. Jika anda menghubungi pusat panggilan kami, kami akan merakam panggilan tersebut.

                               II.            Sebagai Brand Affiliate:

-          Apabila anda mendaftar untuk menjadi Brand Affiliate Nu Skin, kami akan mengumpul atau meminta anda untuk memberikan maklumat kewangan dan perniagaan anda serta maklumat lain yang berkaitan yang mungkin termasuk maklumat pengenalan dan maklumat biografi tambahan;

-          Apabila anda membeli produk atau perkhidmatan Nu Skin, atau memulangkan produk, kami akan mengumpul atau meminta anda untuk memberikan maklumat perhubungan anda, maklumat pengebilan dan kewangan serta maklumat lain yang berkaitan;

-          Apabila anda mendaftar untuk surat berita kami dan/atau ke salah satu daripada perkhidmatan dalam talian kami, kami akan mengumpul atau meminta anda untuk memberikan maklumat perhubungan anda dan maklumat lain yang berkaitan termasuk data pendaftaran, serta pilihan komunikasi anda;

-          Apabila anda mendaftar untuk menghadiri salah satu acara/insentif percutian kami, kami akan mengumpul atau meminta anda untuk memberikan maklumat perhubungan dan pengenalan anda dan tetamu anda, serta maklumat lain yang berkaitan termasuk maklumat biografi, data pendaftaran, maklumat pengebilan dan kewangan;

-          Apabila anda menggunakan beberapa Aplikasi kami sebagai log masuk Brand Affiliate, kami juga akan meminta anda untuk memberikan maklumat yang berkaitan dengan Aplikasi, yang mungkin mengandungi data etnik dan kesihatan sekiranya data sedemikian diperlukan untuk memberikan anda  fungsi yang anda minta menggunakan Aplikasi;

-          Apabila anda melaporkan kes peristiwa yang kurang memuaskan, kami akan mengumpul, atau meminta anda untuk memberikan maklumat perhubungan anda, serta maklumat berkaitan peristiwa kurang memuaskan tersebut yang mungkin mengandungi informasi kesihatan;

-          Apabila anda menggunakan sistem atau peralatan IT syarikat kami, kami boleh mengumpul data berkaitan dengan penggunaan anda; dan

-          Apabila anda sebaliknya berinteraksi dengan Nu Skin, contohnya dengan menghubungi kami melalui pelbagai saluran komunikasi. Dalam kes ini, kami akan mengumpul Data Peribadi yang anda berikan kepada kami di atas inisiatif anda sendiri dan sebarang Data Peribadi yang kami perlukan untuk membantu menyelesaikan pertanyaan. Jika anda menghubungi pusat panggilan kami, kami akan merakam panggilan tersebut.

                             III.            Sebagai Pemohon Kerja:

-          Apabila anda memohon pekerjaan dengan kami, kami akan meminta dari anda maklumat yang berkaitan dengan permohonan anda seperti nama, butiran perhubungan, sejarah pekerjaan dan latar belakang pendidikan anda. Kami mungkin akan meminta anda untuk memohon melalui sistem perekrutan kami di mana notis privasi yang spesifik tersedia;

-          Apabila anda sebaliknya berinteraksi dengan Nu Skin, contohnya dengan menghubungi kami melalui pelbagai saluran komunikasi. Dalam kes ini, kami akan mengumpul Data Peribadi yang anda berikan kepada kami di atas inisiatif anda sendiri dan sebarang Data Peribadi yang kami perlukan untuk membantu menyelesaikan pertanyaan. Jika anda menghubungi pusat panggilan kami, kami akan merakam panggilan tersebut.

                            IV.            Sebagai Pelawat Pejabat:

-          Apabila anda melawat salah satu daripada bangunan kami, kami boleh mengumpul maklumat yang kami perlukan untuk mengenal pasti diri anda dan melengkapkan pemeriksaan keselamatan yang diperlukan, seperti nama anda dan nama syarikat anda. Kami juga boleh mengumpul rakaman CCTV yang membolehkan pengenalan anda.

                              V.            Sebagai Pelawat Laman Web:

-          Apabila anda melawat Laman Web kami atau menggunakan Aplikasi kami, kami secara automatik akan mengumpul, menyimpan dan menggunakan maklumat teknikal mengenai peralatan dan interaksi anda dengan Laman Web dan Aplikasi kami (“Maklumat Am”). Maklumat Am ini dihantar dari komputer atau peranti peribadi anda kepada kami menggunakan pelbagai cookies dan cara teknikal yang lain. Sesetengah pelayar web mungkin menghantar isyarat “jangan jejak” ke laman web yang mana pelayar berkomunikasi.  Buat masa ini,Laman web kami tidak bertindak balas terhadap isyarat “jangan jejak” ini.

Klik [di sini] untuk maklumat lanjut mengenai penggunaan cookies kami dan bagaimana untuk menghentikannya.

Anda tidak wajib untuk memberikan Data Peribadi anda kepada kami. Walau bagaimanapun, kami mungkin tidak dapat menjalankan tujuan yang dihuraikan di atas sekiranya anda memilih untuk tidak memberikan kami data peribadi anda.

c.      Kewajipan anda

Kami menjangkakan bahawa anda hanya berkomunikasi Data Peribadi mengenai diri anda kepada kami. Jika anda turut berkomunikasi Data Peribadi mengenai orang lain kepada kami, maka anda hendaklah memastikan bahawa anda mematuhi sebarang kewajipan undang-undang yang mungkin terpakai kepada pemberian maklumat tersebut kepada kami, dan membenarkan kami, jika perlu, untuk menggunakan, memproses dan memindahkan maklumat tersebut. Khususnya dan tertakluk kepada undang-undang tempatan yang berkenaan, jika anda menggunakan kad kredit yang tidak dikeluarkan untuk anda, anda mengesahkan bahawa pemegang kad kredit tersebut telah bersetuju dengan penggunaan kad kreditnya berhubung dengan pembelian anda dan telah bersetuju bahawa Nu Skin boleh mengumpul, menggunakan dan mendedahkan Data Peribadinya bagi tujuan pemprosesan pembelian anda.

Kami juga menjangkakan bahawa Data Peribadi yang anda sampaikan kepada kami adalah betul dan anda akan segera memaklumkan kepada kami sekiranya Data Peribadi anda perlu dikemas kini.

d.      Data Peribadi yang kami kumpul daripada pihak ketiga

Kebanyakan Data Peribadi yang kami kumpul mengenai anda adalah maklumat yang anda berikan kepada kami secara langsung. Dalam sesetengah keadaan, kami juga mungkin menerima Data Peribadi mengenai anda daripada:

-          Brand Affiliate;

-          Individu yang memberi kami Data Peribadi anda (contohnya, ahli keluarga anda);

-          badan kawal selia;

-          syarikat lain yang memberikan perkhidmatan kepada kami.

Sesetengah daripada sumber pihak ketiga ini mungkin merangkumi sumber maklumat yang tersedia secara umum.

e.             Kanak-kanak

Nu Skin tidak mengarahkan penjualan produk atau perkhidmatannya kepada kanak-kanak, dan tidak membenarkan Brand Affiliatenya di bawah umur (bawah 22 tahun di Tanah Besar China).

Produk kanak-kanak Nu Skin hanya boleh dibeli oleh orang dewasa. Jika anda seorang kanak-kanak, anda boleh menggunakan Laman Web hanya dengan penglibatan ibu bapa atau penjaga.

Kami tidak mengumpul atau sebaliknya memproses sebarang Data Peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dan tidak mengarahkan perkhidmatan, Laman Web atau Aplikasi kami kepada kanak-kanak di bawah umur 16 tahun. Jika anda percaya bahawa kanak-kanak di bawah tanggungjawab anda telah memberikan Data Peribadi kepada kami, kami amat menggalakkan anda untuk menghubungi kami dengan segera dan kami akan berusaha bersama anda untuk mencari penyelesaian bagi mengatasi isu ini.

Kami menggalakkan anda untuk mengambil bahagian dalam pengalaman anak anda di Internet dan mengkaji semula petua keselamatan penting dengan setiap kanak-kanak sebelum mereka meneroka Internet.

Jika anda mendaftarkan anak anda ke acara atau insentif percutian kami, kami akan memproses Data Peribadi anak anda bagi tujuan menghadiri acara atau insentif percutian tersebut. Jika acara tersebut memerlukan pemprosesan data kategori khas anak anda, kami akan meminta persetujuan eksplisit anda.

5.    Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda

Kami memproses Data Peribadi anda berdasarkan asas perundangan berikut, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan: (i) untuk memenuhi kewajipan kami di bawah kontrak dengan anda, atau untuk mengambil langkah-langkah sebelum mengikat kontrak dengan anda, (ii) untuk mematuhi kewajipan undang-undang, (iii) apabila ia adalah kepentingan perniagaan yang sah untuk menggunakan Data Peribadi anda, atau (iv) berdasarkan persetujuan anda. Kepentingan sah kami termasuklah mengendalikan, menilai dan memperbaiki organisasi kami; mencegah dan melindungi kami dan orang lain terhadap penipuan, transaksi tanpa kebenaran, tuntutan dan liabiliti lain; dan memastikan pematuhan dengan polisi syarikat dan piawaian industri. Untuk syarikat-syarikat seperti Nu Skin yang mempunyai operasi perniagaan global, memproses Data Peribadi anda untuk keperluan pentadbiran dalaman juga biasanya dianggap sebagai kepentingan sah. Seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang, kami telah mengimbangkan kepentingan perniagaan kami yang sah terhadap hak-hak perlindungan data anda. Sila hubungi Pasukan Privasi jika anda ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai ujian pengimbangan ini.

Penggunaan Data Peribadi anda bergantung kepada siapa anda dan bagaimana anda berinteraksi dengan kami. Klik di sini untuk senarai cara kami menggunakan Data Peribadi anda, dan sebab kami berbuat demikian.

Kami hanya akan memproses kategori khas Data Peribadi (contohnya, bangsa atau etnik; data berkaitan kesihatan) dalam keadaan luar biasa dan di mana kami mempunyai asas undang-undang untuk berbuat demikian (contohnya, persetujuan eksplisit anda).

Sila hubungi Pasukan Privasi jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai bagaimana kami mengumpulkan dan menggunakan Data Peribadi anda.

6.    Berkongsi dan memindahkan Data Peribadi anda

a.      Berkongsi Data Peribadi

Kami boleh mendedahkan Data Peribadi anda kepada:

-          entiti Nu Skin lain, termasuk pengarah, kakitangan, ejen, dan wakilnya bagi tujuan operasi, pengurusan, pentadbiran, pengawasan, atau penilaian atau pendidikan. Anda boleh merujuk senarai entiti Nu Skin yang mungkin menerima data anda di sini serta senarai tujuan pemprosesan dan kategori data di sini dan dalam Bahagian 4 dan 5 di atas;

-          peguam, juruaudit, penasihat kewangan, dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga lain yang berkaitan dengan perkhidmatan mereka kepada Nu Skin.

-          pembekal dan penyedia perkhidmatan termasuk, tetapi tidak terhad kepada penyedia perkhidmatan perkapalan dan penghantaran, penyedia perkhidmatan telekomunikasi, penyedia perkhidmatan pembayaran, penganjur acara, agensi pelancongan dan syarikat insurans;

-          pihak ketiga sekiranya Nu Skin menjual semua atau sebahagian asetnya kepada pihak ketiga tersebut atau bergabung dengan atau diperoleh oleh pihak ketiga;

-          mana-mana pengawalseliaan, badan statutori, kerajaan atau pihak-pihak berkuasa lain yang berkaitan, agensi-agensi atau badan-badan dan pengawal selia industri, dan mana-mana orang lain yang Nu Skin diperlukan, dikehendaki atau dibenarkan untuk berbuat demikian di sisi undang-undang, peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, proses perundangan atau litigasi;

-          mana-mana orang yang menurut apa-apa perintah mahkamah yang mempunyai bidang kuasa kompeten atau proses perundangan yang boleh dibandingkan.

Di samping itu, jika anda ialah Brand Affiliate atau pelanggan, kami boleh memindahkan Data Peribadi anda kepada “upline” Brand Affiliate dan/atau penaja apabila kami menentukan ia perlu bagi memastikan sokongan “upline” yang sesuai atau bagi tujuan pendidikan Brand Affiliate.

Dalam keadaan seperti itu, kami akan mengambil langkah-langkah yang munasabah bagi memastikan bahawa mana-mana penerima pihak ketiga telah melaksanakan mekanisme keselamatan yang sewajarnya untuk melindungi Data Peribadi anda.

Kami tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga bagi tujuan pemasaran langsung pihak ketiga tersebut.

b.      Memindahkan Data Peribadi

Kami memindahkan Data Peribadi ke bidang kuasa lain seperti yang diperlukan bagi tujuan yang dihuraikan dalam Notis Privasi ini, termasuk kepada bidang kuasa yang mungkin tidak memberikan tahap perlindungan data yang sama seperti bidang kuasa tempat asal Data Peribadi anda dikumpulkan. Contohnya, kami boleh memindahkan data anda ke Amerika Syarikat kerana syarikat induk kami terletak di sana.

Apabila kami memindahkan Data Peribadi anda ke negara-negara atau bidang kuasa lain, kami akan melindungi data tersebut seperti yang dihuraikan dalam Notis Privasi ini dan selaras dengan undang-undang yang berkenaan. Di mana dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan, kami akan mengikat obligasi kontraktual dengan penerima data bagi melindungi hak perlindungan data anda. Tambahan pula, kami akan memaklumkan sebarang pemindahan data dan/atau mekanisme pemindahan data kepada Pihak Berkuasa Penyeliaan kompeten di mana diperlukan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Berhubung pemindahan data yang berasal dari Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA") ke Amerika Syarikat dan lain-lain bidang kuasa bukan EEA, kami melaksanakan fasal kontrak seragam yang diluluskan oleh Suruhanjaya Eropah, dan penyelesaian bersesuaian lain untuk menangani pemindahan rentas sempadan seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh Artikel 46 dan 49 Peraturan Perlindungan Data Umum.  Sila hubungi Pasukan Privasi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai perlindungan yang telah kami sediakan untuk melindungi Data Peribadi anda ketika kami membuat pemindahan ini (termasuk cara untuk mendapatkan salinan atau nasihat perlindungan ini).

7.    Bagaimana kami melindungi Data Peribadi anda

Kami melindungi Data Peribadi anda dan melaksanakan langkah-langkah keselamatan fizikal (contohnya. kabinet pemfailan yang selamat), teknikal dan organisasi untuk melindunginya daripada sebarang pemprosesan yang tidak dibenarkan atau menyalahi undang-undang dan terhadap sebarang kehilangan, kemusnahan atau kerosakan yang tidak disengajakan.

Secara khususnya, kami mengendalikan rangkaian data yang dilindungi oleh “firewall” piawaian industri dan sistem perlindungan kata laluan. Kami juga menggunakan keselamatan lapisan pengangkutan (TLS) untuk melindungi penghantaran Data Peribadi anda. Akses kepada maklumat ini hanya akan diberikan kepada individu yang dibenarkan bagi tujuan perniagaan yang sah.

Di samping itu, akses kepada Data Peribadi anda adalah terhad kepada kakitangan dan penyedia perkhidmatan atas dasar perlu tahu.

Walaupun kami berusaha untuk sentiasa melindungi sistem, laman, operasi dan maklumat kami terhadap akses, penggunaan, pengubahsuaian dan pendedahan yang tidak dibenarkan, disebabkan sifat Internet sebagai pembawa komunikasi global yang terbuka dan faktor-faktor risiko yang lain, kami tidak menjamin bahawa sebarang maklumat adalah benar-benar selamat daripada pencerobohan orang lain semasa penghantaran atau semasa disimpan di dalam sistem kami.

Sila hubungi Pasukan Privasi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai cara kami melindungi Data Peribadi anda.

8.    Tempoh masa kami menyimpan Data Peribadi anda

Kami menyimpan Data Peribadi anda selama yang perlu bagi mencapai tujuan pemprosesan yang disenaraikan di atas di bawah “Data Peribadi yang kami kumpul daripada anda dan sebabnya”. Ini bermaksud, contohnya, kami tidak lagi menyimpan Data Peribadi anda apabila hubungan (kontraktual) kami dengan anda telah tamat, kecuali penyimpanan lanjut dibenarkan atau dikehendaki di bawah undang-undang yang berkenaan.

9.    Apa hak anda berkaitan Data Peribadi anda

Anda mempunyai hak-hak tertentu berkaitan cara kami menggunakan dan menyimpan Data Peribadi anda. Hak-hak ini adalah:

-          Pembetulan. Anda berhak untuk menghendaki sebarang Data Peribadi anda yang diproses oleh kami yang tidak lengkap atau tidak tepat dipinda;

-          Pemadaman. Anda berhak untuk meminta kami memadamkan Data Peribadi yang kami proses mengenai anda di bawah keadaan-keadaan tertentu;

-          Menarik Balik Persetujuan. Sekiranya anda telah bersetuju untuk kami memproses Data Peribadi anda, anda berhak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Ini tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan berdasarkan persetujuan anda sebelum penarikan. Ini termasuk kes-kes di mana anda ingin dikecualikan daripada mesej pemasaran yang anda terima daripada kami;

-          Akses. Tertakluk kepada pengecualian tertentu, anda berhak untuk mengakses dan meminta salinan Data Peribadi yang kami proses mengenai anda, yang akan kami berikan kepada anda dalam bentuk elektronik dan/atau bertulis, atau secara lisan apabila dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Sekiranya dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, kami mungkin mengenakan fee yang munasabah untuk permintaan akses ini;

Di samping itu, jika anda berada di EEA, anda mempunyai hak-hak berikut:

-          Sekatan. Anda berhak untuk meminta kami menyekat pemprosesan Data Peribadi anda di bawah syarat-syarat tertentu (juga boleh diguna pakai jika anda berada di Macau);

-          Kemudahalihan. Anda berhak untuk meminta kami memindahkan Data Peribadi anda yang berada di bawah simpanan kami kepada anda atau kepada pengawal data lain di bawah syarat-syarat tertentu;

-          Bantahan. Di mana justifikasi undang-undang untuk pemprosesan Data Peribadi anda merupakan kepentingan sah kami, anda berhak untuk membantah pemprosesan tersebut atas alasan yang berkaitan dengan situasi tertentu anda.  Kami akan mematuhi permintaan anda melainkan kami mempunyai alasan sah untuk pemprosesan tersebut yang mengatasi kepentingan dan hak anda, atau jika kami perlu meneruskan pemprosesan data untuk mewujudkan, melaksanakan atau mempertahankan tuntutan undang-undang.

Di mana kami memproses Data Peribadi anda bagi tujuan pemasaran langsung, anda berhak untuk membantah pemprosesan tersebut pada bila-bila masa, termasuk bagi tujuan pemprofilan sejauh mana ia berkaitan dengan pemasaran langsung. Jika anda membantah pemprosesan bagi tujuan pemasaran langsung, kami tidak lagi memproses Data Peribadi anda bagi tujuan sedemikian.

Anda boleh menggunakan hak-hak di atas, jika berkenaan, dengan menghubungi Pasukan Privasi atau dengan menggunakan alat dalam talian kami di dalam pasaran di mana alat tersebut disediakan. Kami akan menjawab sebarang permintaan anda untuk menggunakan hak-hak subjek data di atas dalam tempoh yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berkenaan. Atas budi bicara kami, kami mungkin menghendaki anda untuk membuktikan identiti anda sebelum memberikan maklumat yang diminta. Ini adalah bagi memastikan bahawa Data Peribadi anda hanya akan didedahkan kepada anda. Kami mungkin tidak dapat mengendalikan permintaan anda dengan sewajarnya sekiranya anda memutuskan untuk tidak memberikan kepada kami Data Peribadi yang kami perlukan untuk mengendalikan permintaan anda. Jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami mengendalikan permintaan anda, atau untuk pelanggaran undang-undang perlindungan data yang berkenaan, anda boleh melaporkan aduan atau memfailkan tuntutan dengan Pihak Berkuasa Penyeliaan kompeten (sebagai contoh, dengan Pihak Berkuasa Penyeliaan di negara atau pasaran pemastautin anda).

10.           Pilihan pemasaran anda

Anda boleh mengawal sama ada untuk menerima pemasaran langsung daripada kami (contoh, yang mungkin kami hantar melalui cara elektronik, seperti e-mel promosi). Dalam pasaran-pasaran tertentu, anda perlu memberikan kami persetujuan anda sebelum menerima pemasaran. Contohnya, kami mungkin meminta anda untuk menandai kotak yang menunjukkan “terima e-mel promosi” semasa anda mendaftar sebagai pelanggan baru atau Brand Affiliate. Dalam semua pasaran, anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi sedemikian pada bila-bila masa. Jika anda tidak lagi ingin menerima sebarang komunikasi pemasaran, kekal pada senarai mel yang telah anda langgan sebelum ini, atau menerima sebarang komunikasi pemasaran lain, sila ikuti pautan hentikan langganan di dalam komunikasi berkaitan atau hubungi Pasukan Privasi.

11.           Perubahan kepada Notis Privasi

Kami mungkin mengemas kini Notis Privasi ini dari semasa ke semasa. Kami akan memaklumkan kepada anda tentang sebarang perubahan ketara dengan menyiarkan perubahan tersebut di sini atau dengan memaklumkan kepada anda melalui saluran komunikasi lain yang bersesuaian yang biasa kami gunakan dengan anda. Sebarang perubahan kepada Notis Privasi ini adalah dianggap berkuat kuasa secara serta-merta selepas perubahan tersebut disiarkan pada Laman Web ini kecuali dinyatakan sebaliknya.

Notis Privasi ini kali terakhir dikemas kini pada 5 Februari 2019.Lampiran 1 – Senarai entiti Nu Skin yang bertanggungjawab memproses Data Peribadi anda

Jadual di bawah menyenaraikan entiti sah Nu Skin berkaitan yang bertanggungjawab untuk pemprosesan Data Peribadi yang berkaitan dengan anda sebagai pelanggan, Brand Affiliate, Calon Kerja atau Pelawat Pejabat mengikut negara/pasaran (seperti yang diperincikan dalam Notis Privasi Global kami di bawah “Data Peribadi yang kami kumpulkan daripada anda dan sebabnya”).

Sila ambil perhatian bahawa apabila medan disertakan dengan “/”, ini bermakna kami tidak mengumpul atau sebaliknya memproses data peribadi bagi kategori subjek data tersebut di negara/pasaran tertentu.

Apabila satu medan menyertakan lebih daripada satu pengawal data, itu bermakna kami memiliki lebih daripada satu entiti Nu Skin di dalam negara/pasaran tersebut dan pengawal yang bertanggungjawab adalah entiti yang mempunyai hubungan dengan anda (contohnya, kerana anda telah melawat atau membuat permohonan dengan pejabat Nu Skin tersebut).

Untuk mengetahui entiti Nu Skin mana yang menjadi pengawal data yang bertanggungjawab untuk Data Peribadi anda, anda perlu menentukan:

 

1) Kategori subjek data anda:

-      Pelanggan (pelanggan termasuk penerima surat berita atau komunikasi pemasaran lain)

-      Brand Affiliate (iaitu pengedar berdaftar)

-      Calon Kerja

-      Pelawat Pejabat

 

2) Negara atau pasaran anda:

o   Jika anda ialah Pelanggan, cari negara/pasaran di mana anda telah mendaftarkan akaun Nu Skin dalam talian anda atau membuat pembelian anda.

o   Jika anda ialah Brand Affiliate, cari negara/pasaran di mana anda telah mendaftarkan akaun Brand Affiliate Nu Skin anda.

o   Jika anda ialah Calon Kerja, cari negara/pasaran di mana pejabat Nu Skin yang mana anda memohon untuk pekerjaan terletak.

o   Jika anda ialah Pelawat Pejabat, cari negara/pasaran di mana pejabat Nu Skin yang anda lawati terletak.

 

Halaman terakhir Lampiran 1 ini mengandungi butiran perhubungan bagi semua entiti yang disenaraikan di sini. Sila hubungi Pasukan Privasi jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan mengenai hal ini.

Negara/pasaran

Pelanggan

Brand Affiliate

Calon Kerja

Pelawat Pejabat

Afrika Selatan

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Amerika Syarikat

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Argentina

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Argentina sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Argentina sebagai pengawal bersama

 

 

Australia

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Australia, Inc sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Australia, Inc sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Austria

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Belanda

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Belgium

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin Belgium NV dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin Belgium NV atau NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV atau NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. dan NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd sebagai pengawal bersama

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Chile

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Chile

 

 

Colombia

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Colombia

 

 

Denmark

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Filipina

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Philippines, LLC sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Philippines, LLC sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Finland

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Hong Kong / Macau

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Hungary

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Iceland

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Indonesia

Nu Skin International Inc. dan PT Nusa Selaras Indonesia sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan PT Nusa Selaras Indonesia sebagai pengawal bersama

PT Nusa Selaras Indonesia atau PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia atau PT Nu Skin Distribution Indonesia

Ireland

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Israel

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Israel Inc. sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Israel Inc. sebagai pengawal bersama

 

 

Italy

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Jepun

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Japan sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Japan sebagai pengawal bersama

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Jerman

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Kanada

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Canada

 

 

Luxembourg

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Malaysia

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd sebagai pengawal bersama

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Mexico

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Mexico sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Mexico sebagai pengawal bersama

 

 

New Caledonia

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin New Caledonia sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin New Caledonia sebagai pengawal bersama

 

 

New Zealand

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Norway

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Perancis

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Poland

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Polinesia Perancis

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin French Polynesia

 

 

Republik Czech

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Romania

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises SRL sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises SRL sebagai pengawal bersama

 

 

Sepanyol

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Singapura

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd atau NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd atau NSE Asia Products Pte Ltd

Slovakia

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Sweden

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Switzerland

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Taiwan

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch sebagai pengawal bersama

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Tanah Besar China

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Thailand

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Ukraine

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

United Kingdom

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan NSE Products Europe BVBA sebagai pengawal bersama

 

 

Vietnam

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company sebagai pengawal bersama

Nu Skin International Inc. dan Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company sebagai pengawal bersama

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

 

Maklumat Perhubungan

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222  Zhongshan  Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Tel: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tel: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District,  Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Tel: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT  84601, AS

Tel: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tel: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tel: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

HUNGARY

Tel: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Tel: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Tel: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hong Kong

CHINA

Tel: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tel: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

PHILIPPINES

Tel: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Tel: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROMANIA

Tel: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Tel: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive

0157 Irene

SOUTH AFRICA

Tel: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAILAND

Tel: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINE

Tel: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tel: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

GERMANY

Tel: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Tel: +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binjai

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Tel: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

THE NETHERLANDS

Tel: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tel: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI DARUSSALAM

Tel: +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DENMARK

Tel: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tel: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIA

Tel: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.comLampiran 2 - Bagaimana kami menggunakan Data Peribadi anda

Maklumat peribadi dan dokumen yang telah atau mungkin kami kumpulkan daripada anda, atau yang telah atau mungkin anda berikan kepada kami, akan diproses (yang merangkumi pengumpulan, rakaman, organisasi, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, dapatan semula, perundingan, penggunaan, pendedahan melalui penghantaran, penyebaran atau sebaliknya menjadikan tersedia, penjajaran atau gabungan, sekatan, pemadaman atau pemusnahan Data Peribadi anda) antara lain, bagi tujuan-tujuan berikut dan alasan undang-undang yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

Sebagai 

Kami menggunakan Data Peribadi anda untuk 

Kami bergantung kepada asas undang-undang berikut untuk menggunakan Data Peribadi anda:

Pelanggan   

mencipta dan menguruskan akaun anda; memproses pembelian anda dan menguruskan ↗ pemulangan produk anda ; berkomunikasi dengan anda mengenai pesanan anda untuk produk atau perkhidmatan.        

untuk memenuhi kontrak kami bersama anda dan mematuhi kewajipan perundangan dan peraturan termasuk perakaunan, cukai dan privasi data.

menyediakan perkhidmatan berita dan maklumat termasuk taklimat e-mel dan surat berita.

di mana kami mendapat persetujuan anda dan/atau apabila anda menyatakan pilihan untuk menerima komunikasi pemasaran sedemikian; atau di mana ia menjadi kepentingan sah kami untuk menyediakan pemasaran kepada anda.

menjalankan senarai penyekatan bagi memastikan anda tidak menerima komunikasi sekiranya anda membantah atau membatalkan langganan.

untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

menjalankan penyelidikan dan pembangunan berdasarkan data agregat, termasuk tetapi tidak terhad kepada statistik mengenai jualan, analisis pasaran, pembangunan produk dan perkhidmatan; untuk mengekalkan pangkalan data global kami.

untuk meneruskan kepentingan sah kami dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, menambah baik produk dan perkhidmatan kami, dan inovasi umum; serta dalam menjaga dan menggalakkan kepentingan ekonomi, komersial, sosial dan kewangan kami, atau dengan persetujuan anda, dalam pelaksanaan kontrak kami bersama anda, atau apabila dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

untuk mencegah dan mengesan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang, seperti penyalahgunaan kad kredit, dan bagi tujuan pengurusan pertikaian, contohnya semasa anda memfailkan aduan mengenai penggunaan produk atau perkhidmatan kami.

untuk mematuhi kewajipan perundangan dan peraturan, termasuk perakaunan dan cukai; serta untuk meneruskan kepentingan kami yang sah dalam menjaga dan menggalakkan kepentingan ekonomi, komersial, sosial dan kewangan dan untuk berkomunikasi dengan anda, atau dalam pelaksanaan kontrak kami bersama anda.

mengekalkan keselamatan dan menguruskan akses kepada sistem, Laman Web dan Aplikasi kami.

untuk mematuhi kewajipan undang-undang, dan/atau meneruskan kepentingan sah kami dalam mengekalkan keselamatan Laman Web, Aplikasi dan rangkaian, atau dalam pelaksanaan kontrak kami bersama anda.

mengumpul pemahaman mengenai cara anda berinteraksi dengan perkhidmatan kami supaya kami boleh memperibadikan komunikasi kami bersama anda dan menambah baik Laman Web dan Aplikasi kami.

di mana kami mendapat persetujuan anda, dalam pelaksanaan kontrak kami bersama anda atau untuk meneruskan kepentingan sah kami untuk menyediakan Laman Web dan Aplikasi kami secara berkesan.

Brand Affiliate

mewujud dan menguruskan akaun anda dan untuk memproses pembelian anda, serta menyediakan sebarang penjagaan dan sokongan pelanggan yang berterusan kepada anda dan Akaun Brand Affiliate anda.

untuk memenuhi kontrak kami bersama anda dan mematuhi kewajipan perundangan dan peraturan termasuk perakaunan, cukai dan privasi data.

memproses bayaran komisen dan bonus anda.

untuk memenuhi kontrak kami bersama anda dan mematuhi kewajipan perundangan dan peraturan termasuk perakaunan dan cukai.

menyediakan perkhidmatan kepada anda, contohnya (i) berkongsi maklumat dalam Bahan Sokongan Perniagaan Nu Skin, (ii) menjemput anda ke acara-acara dan menghantar peringatan mengenai tempat, tarikh dan masa acara, serta (iii) menganjurkan perjalanan dan acara kejayaan.

untuk memenuhi kontrak kami bersama anda; untuk meneruskan kepentingan sah kami bagi melatih dan memberi insentif yang secukupnya kepada Brand Affiliate kami atau dengan persetujuan anda.

memberi pengiktirafan kepada anda sebagai Brand Affiliate, contohnya dengan menyiarkan nama anda, rekod jualan, gambar, tahap pin, sumbangan amal anda, dan lain-lain, di acara-acara Nu Skin, dalam Bahan Sokongan Perniagaan, saluran media sosial, melalui e-mel, dan sebagainya.

di mana kami mendapat persetujuan anda, atau kerana kami mempunyai kepentingan yang sah dalam mempromosikan jenama kami dan pencapaian tenaga jualan kami.

mempromosikan jenama kami, contohnya dengan menggunakan Laman Web, dalam bahan-bahan pemasaran atau alatan pemasaran lain, (i) testimoni-testimoni yang diberikan oleh anda di acara Nu Skin, atau (ii) rakaman kehadiran dan/atau persembahan anda di acara Nu Skin.

di mana kami mendapat persetujuan anda, atau kerana kami mempunyai kepentingan sah dalam mempromosikan jenama kami dan pencapaian tenaga jualan kami.

menyediakan perkhidmatan berita dan maklumat termasuk taklimat e-mel dan surat berita.

di mana kami mendapat persetujuan anda dan/atau apabila anda menyatakan pilihan anda untuk menerima komunikasi pemasaran sedemikian; atau untuk meneruskan kepentingan sah kami bagi menyediakan pemasaran kepada anda.

menjalankan senarai penyekatan bagi memastikan anda tidak menerima komunikasi sekiranya anda membantah atau membatalkan langganan.

untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami.

menjalankan penyelidikan dan pembangunan berdasarkan data agregat, termasuk tetapi tidak terhad kepada statistik mengenai jualan, analisis pasaran, pembangunan produk dan perkhidmatan; untuk mengekalkan pangkalan data global kami.

untuk meneruskan kepentingan sah kami dalam meningkatkan pengalaman pelanggan, menambah baik produk dan perkhidmatan kami, dan inovasi umum; serta untuk meneruskan kepentingan sah kami dalam menjaga dan menggalakkan kepentingan ekonomi, komersial, sosial dan kewangan kami, atau di mana dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan.

untuk mencegah dan mengesan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang, seperti penyalahgunaan kad kredit, dan bagi tujuan pengurusan pertikaian, contohnya semasa anda memfailkan aduan mengenai penggunaan produk atau perkhidmatan kami.

untuk mematuhi kewajipan perundangan dan peraturan, termasuk perakaunan dan cukai; dan untuk meneruskan kepentingan kami yang sah dalam menjaga dan menggalakkan kepentingan ekonomi, komersial, sosial dan kewangan dan untuk berkomunikasi dengan anda.

mengekalkan keselamatan dan menguruskan akses kepada sistem, Laman Web dan Aplikasi kami.

untuk mematuhi kewajipan undang-undang, dan untuk meneruskan kepentingan sah kami untuk mengekalkan keselamatan Laman Web, Aplikasi dan rangkaian.

mengumpul pemahaman mengenai cara anda berinteraksi dengan perkhidmatan kami supaya kami boleh memperibadikan komunikasi kami bersama anda dan menambah baik Laman Web dan Aplikasi kami.

di mana kami mendapat persetujuan anda, dalam pelaksanaan kontrak kami bersama anda, atau untuk meneruskan kepentingan sah kami untuk menyediakan Laman Web dan Aplikasi kami secara berkesan.

Pemohon kerja

untuk mempertimbangkan individu bagi tujuan peluang pekerjaan dan kontraktor serta menguruskan prosedur pengambilan pekerja.

untuk mengambil langkah-langkah atas permintaan anda sebelum mengikat kontrak bersama anda, untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, dan/atau meneruskan kepentingan sah kami dalam mempertimbangkan calon-calon yang mencukupi untuk pekerjaan dan, jika berkaitan, dengan persetujuan anda.

Pelawat Pejabat

untuk mengekalkan keselamatan dan menguruskan akses ke pejabat kami.

Di mana dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, untuk meneruskan kepentingan sah dalam mengekalkan keselamatan bangunan, sistem dan aset pejabat kami atau dengan persetujuan anda di mana dikehendaki di bawah undang-undang berkenaan.