Presidential Director

Presidential Director


1 YEAR PLATINUM PRESIDENTIAL DIRECTOR & 1 YEAR PRESIDENTIAL DIRECTOR

JASON CHONG &
ELAINE LIM


  4 YEAR Presidential Director

Lim Kheng Yeow, Lau Kit Eu, Tan Chin Leng & Liew Yet Mei


  2 YEAR Presidential Director

Maggie Chek

Erik Cheah & Melanie Leow


  1 YEAR Presidential Director

Wong Mee Hung

Cassandra Lee & Jack Kerk


Untuk layak pada mana-mana peringkat pin atau tajuk, anda perlu memenuhi semua syarat Pelan Pampasan Jualan untuk pasaran anda. Penjanaan pampasan memerlukan masa, usaha dan komitmen. Kejayaan juga bergantung pada kemahiran, bakat dan kemampuan kepimpinan anda. Nu Skin tidak menjamin bahawa semua ahli akan berjaya atau menjana pendapatan dan hasilnya akan sangat berbeza di antara ahli-ahli. Ringkasan lengkap pendapatan untuk setiap peringkat dalam Pelan Pampasan Jualan boleh didapati di: www.nuskin.com