תרמו Vitameal

תרומות

כאשר אתם רוכשים ותורמים שקיות VitaMeal,

אתם גם מאכילים ילדים רעבים במלאווי

וגם מספקים להם מזון לחודש שלם.