לפני ואחרי

?לקוח חדש !הצטרפו היום
?לקוח חדש !הצטרפו היום

ageLOC -

תוצאות לפני ואחרי

להלן תוצאות לאחר שימוש במכשיר ה- ageLOC® Galvanic Spa לגוף והג'ל הטיפולי פעם ביום, 3 פעמים בשבוע וכן ב- ageLOC® Dermatic Effects פעמיים ביום, בכל יום, במשך 6 שבועות.

להלן התוצאות לאחר שימוש במכשיר ה- ageLOC® Galvanic Spa לגוף והג'ל הטיפולי פעם ביום, 3 פעמים בשבוע וכן ב- ageLOC® Dermatic Effects פעמיים ביום, בכל יום במשך 7 שבועות.

להלן תוצאות לאחר שימוש במכשיר ה- ageLOC® Galvanic Spa לגוף והג'ל הטיפולי פעם ביום, 3 פעמים בשבוע וכן ב- ageLOC® Dermatic Effects פעמיים ביום, בכל יום, במשך 10 שבועות.