Privacy Notice

?לקוח חדש !הצטרפו היום
?לקוח חדש !הצטרפו היום

NU SKIN – מדיניות פרטיות גלובלית

1. תוכן העניינים

 1. תוכן העניינים
 2. סקירה כללית
 3. מי אנו וכיצד ליצור עמנו קשר
 4. אילו נתונים אישיים אנו אוספים
  a. הקטגוריות השונות של נתונים אישיים
  b. הנתונים האישיים שאנו אוספים ממך והסיבות לכך
  c. ההתחייבויות שלך
  d. הנתונים האישיים שאנו אוספים מגופי צד שלישי
  e. ילדים
 5. כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך
 6. שיתוף והעברה של הנתונים האישיים שלך
  a. שיתוף נתונים אישיים
  b. העברת נתונים אישיים
 7. כיצד להגן על הנתונים האישיים שלך
 8. למשך כמה זמן אנו שומרים את נתוניך האישיים
 9. מהן זכויותיך בנוגע לנתוניך האישיים
 10. אפשרויות הבחירה שלך בנושאי שיווק
 11. שינויים במדיניות הפרטיות

נספח 1 - רשימת הישויות ב-Nu Skin האחראיות לעיבוד נתוניך האישיים
נספח 2 - כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך

 

2.    סקירה כללית

Nu Skin מחויבת לכבד את פרטיותך ולהגן עליה. אנו פועלים בהתאם לדרישות החוקים השונים להגנה על פרטיות ונתונים, הישימים במדינות בהן אנו פועלים.

מדיניות פרטיות זו מסבירה כיצד אנו אוספים נתונים אישיים הנוגעים ללקוחותינו, עמיתי מותג, למועמדים לגיוס ולמבקרים במשרדים ובאתרי האינטרנט שלנו (ביחד, "אתה" ו"שלך"), ומסבירה את זכויותיך בנוגע לשימוש שלנו בנתונים האישיים שלך. לידיעתך, ייתכן שהסעיפים השונים אינם רלוונטיים לך באותה מידה, בהתאם לנסיבות. למשל, אם אתה מבקר במשרד, סעיף 10 "הבחירות שלך בשיווק" בעיקרון אינו נוגע לך, משום שאנו בדרך כלל לא שולחים אל מבקרים במשרד הודעות שיווק ישיר.

נא להקפיד ולקרוא מדיניות פרטיות זו היטב לפני השימוש באתר האינטרנט או באפליקציות שלנו ו/או מסירת נתונים אישיים לידינו.
 

3.    מי אנו וכיצד ליצור עמנו קשר

Nu Skin Enterprises Inc.‎, החברות המסונפות לה והחברות הבנות שלה ("Nu Skin", "אנו", "אנחנו" ו"שלנו") מהוות קבוצת חברות בינלאומית, המציעה מוצרים לטיפוח אישי, תוספי תזונה, מכשירים ומוצרים או שירותים נוספים דרך (א) אתרי האינטרנט של Nu Skin (מקומיים או בינלאומיים) (כל אחד מהם הוא "אתר אינטרנט"), (ב) האפליקציות והכלים של Nu Skin (ה"אפליקציות") וכן (ג) רשת של מפיצים עצמאיים ("עמיתי מותג").

בהתאם למיקומך, הנתונים האישיים שלך מעובדים על-ידי ישויות שונות של Nu Skin ו/או למטרות שונות. כאן תוכל למצוא את רשימת הישויות של Nu Skin הפועלות בתור בעלות השליטה במידע, האחראיות לעיבוד הנתונים האישיים שלך. נא לפנות אל צוות הפרטיות או אל קצין הגנת הנתונים [DPOoffice@nuskin.com] בכל שאלה או תהייה או כדי לעדכן את הנתונים האישיים שלך או לממש את זכויותיך כמתואר להלן.
 

4.    אילו נתונים אישיים אנו אוספים

נתונים אישיים הם כל מידע הקשור במישרין או בעקיפים לאדם פרטי חי מזוהה או ניתן לזיהוי או, לפי המקרה, לישות משפטית. נתונים אישיים עשויים לכלול שם, כתובת (רגילה או דואר אלקטרוני), מספר טלפון, כתובת IP, פרטי כרטיס אשראי, העדפות, גיל, מגדר, משלח יד וכדומה.

הנתונים האישיים שאנו אוספים, כמו גם אופן איסופם, תלויים באינטראקציה שלך אתנו. למשל, אם אתה אחד מהלקוחות שלנו, אנו עשויים לאסוף סוגי נתונים אחרים מאשר לו היית עמית מותג. להלן מופיע תוואי כללי של פעילותנו לאיסוף ולעיבוד של נתונים. אולם אם ברצונך לברר פעילויות ספציפיות לאינטראקציה שלנו לצורך עיבוד נתונים וכן את מטרות העיבוד, נא לעיין כאן ברשימה "כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך". רשימה זו כוללת פרטים על פעילויות עיבוד, בהתאם לקטגוריית נושא הנתונים.
 

a.      הקטגוריות השונות של נתונים אישיים

להלן קטגוריות כלליות של נתונים אישיים אשר אנו אוספים:

-          פרטי קשר: כגון שם, תואר, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון;

-          מידע ביוגרפי: כגון מגדר, תאריך לידה, לאום, תמונה או סרטונים המכילים את דמותך, משלח יד ומידע על חיי המשפחה (להוציא קטגוריות מיוחדות של נתונים) לרבות משפחה, ילדים, תחביבים ותחומי עניין;

-          פרטי זיהוי: כגון מספר דרכון, מספר זהות של תושב קבוע, מספר זיהוי ממשלתי וכן כל פרטי ומסמכי זיהוי אחרים וכן עותקים מצולמים של מסמכי הזיהוי שלעיל, ככל שהחוק הישים מתיר זאת;

-          נתוני רישום: כגון בקשות בנוגע לידיעונים, רישומים לאירועים/לנסיעות תמריץ, מנויים, הורדות וכן שם משתמש/סיסמאות, נתונים המתבקשים בטופסי הרשמה או רישום ומידע קשור, כגון משוב ותשובות לסקרים;

-          פרטי חיוב וכספים: כגון פרטי חשבון בנק, פרטי כרטיסי אשראי/חיוב, עותק של דוח מצב חשבון וכן כל מידע או נתונים הנדרשים לאימות ו/או לעיבוד של פעולות תשלום;

-          פרטי מוצר: כגון היסטוריית רכישות, פרטים על מוצרים שמכרנו לך, החזרות מוצרים, מוצרים מועדפים;

-          קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים: בנסיבות מוגבלות, אנו עשויים לאסוף קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים, כגון נתונים הקשורים למוצא גזעי או אתני או למצבך הרפואי;

-          צילום מטלוויזיה במעגל סגור המאפשר לנו לזהות אותך כשאתה מבקר במשרדינו;

-          פרטים בנוגע לשימוש שלך במערכות ובציוד ה-IT של Nu Skin כאשר אתה עמית מותג;

-          נתונים אחרים: נתונים אישיים אחרים אשר אתה תספק לנו מרצונך. למשל, כאשר אתה בוחר לספק לנו נתונים אישיים על בני משפחתך, בעת מילוי טופס שלנו באינטרנט המכיל שדה ייעודי לשם כך, או כשאתה פונה אל שירות הלקוחות שלנו.
 

b.      הנתונים האישיים שאנו אוספים ממך והסיבות לכך

אנו אוספים ממך ישירות נתונים אישיים באופן הבא:

                                I.            כלקוח:

-          כשאתה יוצר חשבון Nu Skin, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק, את פרטי הקשר שלך, מידע ביוגרפי מסוים וכן מידע רלוונטי נוסף, כמו גם את העדפות התקשורת שלך;

-          כאשר אתה רוכש מוצרים או שירותים של Nu Skin, או מחזיר מוצרים, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק, את פרטי הקשר שלך, פרטי חיוב וכספים וכן מידע רלוונטי נוסף;

-          כאשר אתה נרשם לידיעון שלנו ו/או לאחד מהשירותים שלנו באינטרנט, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק לנו, את פרטי הקשר שלך וכן מידע רלוונטי נוסף, לרבות נתוני רישום, כמו גם העדפות התקשורת שלך; וכן

-          באינטראקציות אחרות שלך עם Nu Skin, למשל בעת פנייה לשירות הלקוחות שלנו. במקרה כזה, אנו נאסוף את הנתונים האישיים שתספק לנו מיוזמתך וכן את הנתונים האישיים הנחוצים לנו כדי לעזור לפתור את פנייתך. אם תתקשר אל מוקדי הפניות שלנו, אנו נקליט את השיחה.

                               II.            כעמית מותג:

-          כאשר אתה נרשם כעמית מותג של Nu Skin, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק, את פרטי העסק והפרטים הפיננסיים שלך, וכל מידע רלוונטי נוסף אשר עשוי לכלול פרטי זיהוי ומידע ביוגרפי נוסף;

-          כאשר אתה רוכש מוצרים או שירותים של Nu Skin, או מחזיר מוצרים, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק, את פרטי הקשר שלך, פרטי חיוב וכספים וכן מידע רלוונטי נוסף;

-          כאשר אתה נרשם לידיעון שלנו ו/או לאחד מהשירותים שלנו באינטרנט, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק לנו, את פרטי הקשר שלך וכן מידע רלוונטי נוסף, לרבות נתוני רישום, כמו גם העדפות התקשורת שלך;

-          כשתירשם להשתתפות באחד האירועים/נסיעות התמריץ שלנו, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק לנו, פרטי קשר וזיהוי שלך ושל האורח שלך, כמו גם מידע רלוונטי נוסף, לרבות מידע ביוגרפי, נתוני רישום, פרטי חיוב וכספים;

-          כשאתה משתמש באפליקציות מסוימות שלנו כעמית מותג המחובר למערכת, אנו גם נבקש ממך לספק מידע הרלוונטי לאפליקציה, אשר עשוי לכלול מוצא אתני ונתונים רפואיים, אם נתונים כגון אלה נחוצים על מנת לספק לך את הפונקציונליות שאתה מבקש כשאתה משתמש באפליקציה;

-          כשאתה מדווח על תופעות לוואי שליליות, אנו נאסוף, או נבקש ממך לספק לנו, את פרטי הקשר שלך וכן מידע בנוגע לתקרית השלילית שחווית, אשר עשוי להכיל נתונים רפואיים;

-          כאשר אתה משתמש במערכות ה-IT או בציוד של החברה שלנו, אנו עשויים לאסוף נתונים הקשורים לשימוש שלך בציוד כאמור; וכן

-          באינטראקציות אחרות שלך עם Nu Skin, למשל כאשר תיצור עמנו קשר דרך ערוצי תקשורת שונים. במקרה כזה, אנו נאסוף את הנתונים האישיים שתספק לנו מיוזמתך וכן את הנתונים האישיים הנחוצים לנו כדי לעזור לפתור פניות. אם תתקשר אל מוקדי הפניות שלנו, אנו נקליט את השיחה.

                             III.            כמועמד למשרה:

-          כאשר תגיש לנו את מועמדותך למשרה, אנו נבקש ממך מידע הרלוונטי להגשת המועמדות שלך, כגון שם, פרטי קשר, היסטוריית תעסוקה ורקע השכלה. אנו עשויים לבקש ממך להגיש מועמדות דרך מערכת הגיוס שלנו, שבה יש הודעה ספציפית בנושא הפרטיות;

-          באינטראקציות אחרות שלך עם Nu Skin, למשל כאשר תיצור עמנו קשר דרך ערוצי תקשורת שונים. במקרה כזה, אנו נאסוף את הנתונים האישיים שתספק לנו מיוזמתך וכן את הנתונים האישיים הנחוצים לנו כדי לעזור לפתור פניות. אם תתקשר אל מוקדי הפניות שלנו, אנו נקליט את השיחה.

                            IV.            כמבקר במשרד:

-          כאשר אתה מבקר באחד המבנים שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע הנחוץ לנו כדי לזהות אותך ולהשלים בדיקות אבטחה נחוצות, כגון שמך ושם החברה שלך. אנו עשויים גם לאסוף צילום מטלוויזיה במעגל סגור, המאפשר לזהות אותך.

                              V.            כמבקר באתר אינטרנט:

-          כשאתה מבקר באתר האינטרנט שלנו או משתמש באפליקציות שלנו, אנו אוספים מידע טכני על הציוד שלך והאינטראקציה שלך עם אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו ("מידע כללי"), מאחסנים אותו ומשתמשים בו (באופן אוטומטי). מידע כללי זה נשלח אלינו מהמחשב או מהמכשיר האישי שלך באמצעות מגוון קובצי Cookie ואמצעים טכניים נוספים. דפדפני אינטרנט מסוימים עשויים לשדר איתותי "do-not-track" (אל תעקוב) לאתרי האינטרנט שעמם הדפדפן מתקשר.  בשלב זה, אתרי האינטרנט שלנו אינם מגיבים לאיתותי "do-not-track" אלה.

לחץ [כאן] למידע נוסף על השימוש שלנו בקובצי Cookie וכדי ללמוד כיצד להשבית אותם.

אינך מחויב לספק לנו נתונים אישיים שלך. אולם ייתכן שלא נוכל לבצע את המטרות המתוארות לעיל, אם תבחר שלא לספק לנו את נתוניך האישיים.
 

c.      ההתחייבויות שלך

אנו מצפים ממך להעביר לנו אך ורק נתונים אישיים על עצמך. אם תעביר לנו גם נתונים אישיים על אנשים אחרים, עליך להקפיד ולעמוד בכל החובות המשפטיות שיחולו על מסירת המידע על-ידך לידינו ולהתיר לנו, לפי הצורך, להשתמש במידע זה, לעבד אותו ולהעביר אותו. בייחוד, ובכפוף לחוקים המקומיים הישימים, אם תשתמש בכרטיס אשראי שלא הונפק עבורך, אתה מאשר שבעל כרטיס האשראי נתן הסכמתו לשימוש בכרטיסו בקשר לרכישתך, ושהוא הסכים לכך ש-Nu Skin רשאית לאסוף את הנתונים האישיים שלו, להשתמש בהם ולמסור אותם, למטרות עיבוד הרכישה שלך.

אנו מצפים גם שהנתונים האישיים שתעביר אלינו יהיו נכונים, ושאתה תודיע לנו מיד במידה ויהיה צורך בעדכון הנתונים האישיים שלך.
 

d.      הנתונים האישיים שאנו אוספים מגופי צד שלישי

הנתונים האישיים שאנו אוספים עליך יהיו ברובם מידע שאתה תספק לנו ישירות. בנסיבות מסוימות, אנו עשויים גם לקבל נתונים אישיים עליך מאת:

-          עמיתי מותג;

-          אנשים שמספקים לנו נתונים אישיים שלך (כגון בני משפחה);

-          גופים מפקחים (רגולטוריים);

-          חברות אחרות המספקות לנו שירותים.

חלק ממקורות צד שלישי אלה עשוי לכלול מקורות מידע הזמינים לציבור.
 

e.             ילדים

Nu Skin אינה מכוונת את מכירת מוצריה או שירותיה לילדים, ואינה מתירה עמיתי מותג קטינים (מתחת לגיל 22 בסין היבשתית).

רק בוגרים יכולים לרכוש את המוצרים של Nu Skin לילדים. אם אתה קטין, אתה רשאי להשתמש באתר האינטרנט שלנו אך ורק בהשגחת הורה או אפוטרופוס.

אנו לא אוספים או מעבדים אחרת ביודעין שום נתונים אישיים מילדים מתחת לגיל 13, ואנו לא מפנים את השירותים, אתר האינטרנט או האפליקציות שלנו לילדים מתחת לגיל 16. אם לדעתך ילד שנמצא באחריותך סיפק לנו נתונים אישיים, מומלץ מאוד לפנות אלינו מיד, ואנו נפעל יחד עמך כדי למצוא פתרון לתיקון המצב.

מומלץ לקחת חלק בחוויה של ילדך באינטרנט ולעיין בטיפים חשובים לבטיחות יחד עם כל ילד וילד, לפני שהילד יגלוש באינטרנט.

אם תרשום את הילד שלך לאירוע או לנסיעת תמריץ של Nu Skin, אנו נעבד את הנתונים האישיים של הילד למטרת ההשתתפות באירוע או בנסיעת התמריץ. אם לאירוע נדרש עיבוד של נתונים מקטגוריה מיוחדת על הילד, אנו נבקש את הסכמתך המפורשת לכך.
 

5.    כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך

אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך בהתבסס על העקרונות המשפטיים שלהלן, כפי שהחוק הישים מתיר: (א) כדי לעמוד בחובותינו במסגרת חוזה מולך או כדי לנקוט בצעדים לפני כניסה לחוזה עמך, (ב) כדי לעמוד בחובה משפטית, (ג) כאשר יש לנו עניין עסקי לגיטימי להשתמש בנתונים האישיים שלך, או (ד) בהתאם להסכמתך. על העניינים הלגיטימיים שלנו נמנים תפעול, הערכה ושיפור של הארגון שלנו; מניעת הונאה, עסקאות בלתי-מורשות, תביעות וחבויות אחרות וכן הגנה עלינו ועל אחרים מפניהן; והבטחת הציות למדיניות החברה ולתקנים הנהוגים בענף. במקרה של חברות כמו Nu Skin, אשר יש להן פעילות עסקית בינלאומית, עיבוד הנתונים האישיים שלך למטרות מנהלה פנימיות נחשב גם הוא בדרך כלל לעניין לגיטימי. כנדרש בחוק, אנו מאזנים בקפידה את העניינים העסקיים הלגיטימיים שלנו מול זכויותיך להגנה על נתונים. נא לפנות אל צוות הפרטיות אם תרצה לקבל מידע נוסף על מבחן האיזון.

השימוש שלנו בנתוניך האישיים תלוי בזהות שלך ובאופן האינטראקציה שלך עמנו. לחץ כאן לרשימת הדרכים שבהן אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך, ובסיבות שעליהן אנו מסתמכים כדי לעשות כן.

אנו נעבד קטגוריות מיוחדות של נתונים אישיים (כגון גזע או מוצא אתני; נתונים הקשורים למצב הרפואי) אך ורק בנסיבות חריגות וכאשר יש בסיס משפטי לעשות כן (למשל, בהסכמתך המפורשת).

בכל שאלה על האופן שבו אנו אוספים את הנתונים האישיים שלך ומשתמשים בהם, נא לפנות אל צוות הפרטיות.
 

6.    שיתוף והעברה של הנתונים האישיים שלך

a.      שיתוף נתונים אישיים

אנו עשויים למסור את הנתונים האישיים שלך לידי:

-          ישויות אחרות של Nu Skin, לרבות דירקטורים, עובדים, סוכנים ונציגים שלהן, למטרות תפעול, ניהול, מנהלה, פיקוח או למטרות הערכה או חינוך. כאן תוכל לעיין ברשימת הישויות של Nu Skin אשר עשויות לקבל את הנתונים שלך, וכאן ובסעיפים 4 ו-5 לעיל ברשימת המטרות והקטגוריות לעיבוד הנתונים;

-          עורכי דין, מבקרים, יועצים פיננסיים וספקי שירותים חיצוניים נוספים, בקשר לשירותיהם ל-Nu Skin.

-          ספקים וספקי שירותים, בכלל זה בין השאר ספקים של שירותי שילוח ומשלוחים, ספקים של שירותי טלקומוניקציה, ספקים של שירותי תשלום, מארגני אירועים, סוכנויות נסיעות וחברות ביטוח;

-          גוף צד שלישי, במידה ו-Nu Skin תמכור את כל נכסיה או חלק מהם לאותו גוף צד שלישי או תתמזג עמו או תירכש על-ידו;

-          כל רשות, סוכנות או גוף רלוונטיים רגולטוריים, סטטוטוריים, ממשלתיים או אחרים וכן רגולטורים של ענפי תעשייה, כמו גם כל אדם אחר אשר מולו Nu Skin מחויבת או רשאית לעשות כן במסגרת החוק, הכללים או התקנות, הליכים משפטיים או התדיינות;

-          כל אדם, בכפוף לצו בית משפט של תחום שיפוט מוסמך או הליך משפטי דומה.

כמו כן, אם אתה עמית מותג או לקוח, אנו עשויים להעביר את הנתונים האישיים שלך אל עמיתי המותג ו/או הספונסר שמעליך, כאשר הדבר נראה לנו כנחוץ על מנת להבטיח תמיכה נאותה במעלה הדרגים או למטרות לימוד של עמיתי מותג.

בנסיבות כאלה, אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי לוודא שכל הנמענים החיצוניים מיישמים מנגנוני אבטחה סבירים להגנה על נתוניך האישיים.

אנו לא נמסור את המידע האישי שלך לגופי צד שלישי למטרות שיווק ישיר של גופים אלה.
 

b.      העברת נתונים אישיים

אנו מעבירים נתונים אישיים אל תחומי שיפוט אחרים כנחוץ למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו, לרבות אל תחומי שיפוט אשר ייתכן שאינם מספקים את אותה הרמה של הגנה על הנתונים כמו תחום השיפוט המקורי שבו נאספו הנתונים האישיים שלך. למשל, אנו עשויים להעביר את הנתונים שלך לארה"ב, משום שחברות האם שלנו נמצאות שם.

כאשר נעביר את הנתונים האישיים שלך למדינות אחרות, אנו נגן על נתונים אלה כמתואר במדיניות פרטיות זו ובהתאם לחוק החל. כאשר החוק הישים מחייב זאת, אנו נחיל דרישות חוזיות מחייבות מול מקבל הנתונים, על מנת לשמר את זכויותיך להגנה על נתונים. בנוסף, אנו נדווח על כל העברת נתונים ו/או מנגנונים להעברת נתונים לרשות המפקחת המוסמכת, כשהדבר נדרש בחוק הישים.

בנוגע להעברות היוצאות מהאזור הכלכלי האירופי ("EEA") אל ארצות הברית ואל תחומי שיפוט אחרים שאינם חלק מהאזור הכלכלי האירופי, אנו מיישמים סעיפים חוזיים סטנדרטיים שאושרו על-ידי הוועדה האירופית, כמו גם פתרונות מתאימים נוספים לטיפול בהעברות בינלאומיות, כנדרש או כמותר במסגרת סעיפים 46 ו-49 של האסדרה הכללית להגנה על מידע (GDPR).  נא לפנות אל צוות הפרטיות בכל שאלה בנוגע לאמצעי ההגנה שאנו מיישמים על מנת להגן על הנתונים האישיים שלך כשאנו מעבירים אותם (לרבות הסבר על קבלת עותק של אמצעי הגנה אלה או עיון בהם).

 

7.    כיצד להגן על הנתונים האישיים שלך

אנו מגנים על הנתונים האישיים שלך, ומיישמים אמצעי אבטחה פיזיים (ארונות תיוק מוגנים, למשל), טכניים וארגוניים כדי להגן עליהם מפני כל עיבוד בלתי-מורשה או בניגוד לחוק ומפני כל אובדן, הרס או נזק בשוגג.

חשוב במיוחד לציין שאנו מפעילים רשתות נתונים המוגנות באמצעות חומת אש ומערכות להגנה על סיסמאות בהתאם לתקנים בענף. כמו כן, אנו משתמשים באבטחת שכבת התעבורה (TLS) להגנה על שידור נתוניך האישיים. הגישה למידע זה תינתן אך ורק לאנשים מורשים, למטרות עסקיות לגיטימיות.

כמו כן, הגישה לנתונים האישיים שלך מוגבלת לעובדים ולספקי השירותים, על בסיס צורך לדעת.

אנו אמנם שואפים תמיד להגן על המערכות, האתרים, הפעילות והמידע שלנו מפני גישה, שימוש, שינוי וגילוי בלתי-מורשים, אולם מעצם מהותו של האינטרנט ככלי תקשורת גלובלי פתוח וכן גורמי סיכון אחרים, אין באפשרותנו להבטיח ששום מידע, במהלך השידור או בעת אחסונו במערכות שלנו, יהיה בטוח לחלוטין מפני חדירות על-ידי אחרים.

בכל שאלה על האופן שבו אנו מגנים על הנתונים האישיים שלך, נא לפנות אל צוות הפרטיות.
 

8.    למשך כמה זמן אנו שומרים את נתוניך האישיים

אנו נחזיק בנתונים האישיים שלך כל עוד הדבר נחוץ להגשמת מטרות העיבוד המצוינות לעיל תחת "הנתונים האישיים שאנו אוספים ממך והסיבות לכך". פירוש הדבר הוא, למשל, שאנו לא נאחסן יותר את הנתונים האישיים שלך כאשר הקשר (החוזי) שלנו עמך יגיע לסיומו, אלא אם החוק הישים מתיר או מחייב אחסון נוסף.
 

9.    מהן זכויותיך בנוגע לנתוניך האישיים

יש לך זכויות מסוימות בנוגע לאופן שבו אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך ושומרים אותם. הזכויות הן:

-          תיקון. אתה רשאי לדרוש תיקון של כל נתון אישי חסר או בלתי מדויק אשר אנו מעבדים על אודותיך;

-          מחיקה. אתה רשאי לבקש מאתנו למחוק נתונים אישיים אשר אנו מעבדים על אודותיך, במסגרת תנאים ספציפיים;

-          ביטול הסכמה. אם נתת הסכמתך לכך שנעבד את נתוניך האישיים, אתה רשאי לבטל את הסכמתך בכל עת. הדבר לא ישפיע על המעמד החוקי של העיבוד אשר התבסס על הסכמתך לפני ביטולה. בכלל זה מקרים שבהם תבקש לבטל את הסכמתך לקבל הודעות שיווקיות שאתה מקבל מאתנו;

-          גישה. להוציא במקרים חריגים מסוימים, אתה רשאי לקבל גישה לנתונים האישיים שאנו מעבדים עליך ולבקש עותק שלהם, ואנו נספק לך זאת בתבנית אלקטרונית ו/או בכתב, או בעל-פה כשהחוקים הישימים מתירים זאת. כאשר החוקים הישימים מתירים זאת, אנו עשויים לחייב אותך בסכום עמלה סביר בגין בקשת הגישה כאמור;

כמו כן, אם אתה נמצא באזור הכלכלי האירופי, עומדות לרשותך הזכויות שלהלן:

-          הגבלה. אתה רשאי לבקש מאתנו להגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלך במסגרת תנאים ספציפיים (ישים גם אם אתה נמצא במקאו);

-          ניידות. אתה רשאי לבקש מאתנו לשדר את הנתונים האישיים הנוגעים לך שברשותנו אליך או אל בעל שליטה אחר במידע, במסגרת תנאים ספציפיים;

-          התנגדות. כאשר הצידוק המשפטי לכך שאנו מעבדים את נתוניך האישיים הוא העניין הלגיטימי שלנו, אתה רשאי להתנגד לעיבוד כאמור בהתבסס על מצבך הספציפי.  אנו נעמוד בבקשתך, אלא אם יש לנו בסיס לגיטימי מכריע לעיבוד, אשר גובר על ענייניך וזכויותיך, או אם עלינו להמשיך ולעבד את הנתונים למטרות ביסוס, מימוש או הגנה של תביעה משפטית.

כאשר אנו מעבדים את נתוניך האישיים למטרות שיווק ישיר, אתה רשאי להתנגד בכל עת לעיבוד כאמור, לרבות למטרות בניית פרופיל, ככל שהדבר נוגע לשיווק ישיר. אם תתנגד לעיבוד למטרות שיווק ישיר, אנו לא נעבד יותר את נתוניך האישיים למטרות כאמור.

באפשרותך לממש את הזכויות לעיל, בהתאם למקרה, על-ידי פנייה אל צוות הפרטיות או באמצעות הכלי המקוון שלנו בשווקים שבהם כלי זה קיים. אנו נגיב לכל בקשה ממך למימוש הזכויות לעיל של נושא הנתונים, במסגרת הזמן המוכתבת בחוקים הישימים. בכפוף לשיקול דעתנו, ייתכן שנדרוש ממך להוכיח את זהותך לפני שנספק את המידע המבוקש. זאת כדי להבטיח שנתוניך האישיים יימסרו לך בלבד. ייתכן שלא נוכל לטפל כראוי בבקשתך אם תחליט שלא לספק לנו את הנתונים האישיים הנחוצים לנו לטיפול בבקשתך. אם אינך שבע רצון מאופן הטיפול שלנו בבקשתך, או במקרה של הפרת החוקים הישימים להגנה על נתונים, אתה רשאי להגיש תלונה או תביעה מול רשות מפקחת מוסמכת (לדוגמה, מול הרשות המפקחת במדינה או בשוק בהם אתה מתגורר).
 

10.          אפשרויות הבחירה שלך בנושאי שיווק

באפשרותך לקבוע אם לקבל מאתנו שיווק ישיר (למשל, שייתכן ונשלח באמצעים אלקטרוניים, כגון הודעות בדואר אלקטרוני על מבצעים). בשווקים מסוימים, עליך לתת לנו את הסכמתך לפני שתוכל לקבל חומרים שיווקיים. לדוגמה, ייתכן שנבקש ממך לסמן תיבה המציינת שברצונך "לקבל הודעות קידום בדואר אלקטרוני" כאשר תירשם כלקוח או כעמית מותג חדש. בכל השווקים, תוכל לבחור בכל עת שלא לקבל מסרים כאלה. אם אינך מעוניין יותר לקבל מסרים שיווקיים, להישאר ברשימת דיוור שנרשמת לה בעבר או לקבל כל מסרים שיווקיים אחרים, אנא עבור אל קישור ביטול המינוי בהודעה הרלוונטית או פנה אל צוות הפרטיות.
 

11.          שינויים במדיניות הפרטיות

אנו עשויים לעדכן מעת לעת מדיניות זו בנושאי פרטיות. אנו נודיע לך על כל שינוי מהותי על-ידי פרסום שינויים אלה כאן או באמצעות ערוצי תקשורת מתאימים אחרים, שבהם אנו בדרך כלל משתמשים מולך. כל שינוי במדיניות פרטיות זו ייכנס לתוקף מיד לאחר פרסומו באתר אינטרנט זה, אלא אם יצוין אחרת.

מדיניות הפרטיות עודכנה לאחרונה ב-5 בפברואר 2019.נספח 1 - רשימת הישויות ב-Nu Skin האחראיות לעיבוד נתוניך האישיים

הטבלה שלהלן מפרטת את הישויות המשפטיות הרלוונטיות ב-Nu Skin, אשר אחראיות לעיבוד של נתונים אישיים הנוגעים לך כלקוח, עמית מותג, מועמד למשרה או מבקר במשרד, בהתאם למדינה/לשוק (כמפורט במדיניות הפרטיות הגלובלית שלנו תחת "הנתונים האישיים שאנו אוספים ממך והסיבות לכך").

לידיעתך, כאשר השדות כוללים "/", פירוש הדבר הוא שאנו לא אוספים או מעבדים באופן אחר נתונים אישיים עבור קטגוריה זו של נושא נתונים במדינה או בשוק מסוימים.

כאשר השדה כולל יותר מאשר בעל שליטה אחד במידע, פירוש הדבר הוא שיש לנו יותר מאשר ישות אחת ב-Nu Skin באותה המדינה או השוק, ובעלת השליטה האחראית תהיה הישות שעמה יש לך קשר (למשל, משום שביקרת או הגשת מועמדות באותו משרד ספציפי של Nu Skin).

כדי לברר איזו ישות ב-Nu Skin היא בעלת השליטה במידע מבחינת הנתונים האישיים שלך, עליך לקבוע:

 

1) לאיזו קטגוריה של נושא נתונים אתה משתייך:

-        לקוחות (הלקוחות כוללים את נמעני הידיעון או מסרי שיווק אחרים)

-        עמיתי מותג (כגון מפיצים רשומים)

-        מועמדים למשרות

-        מבקרים במשרד

 

2) המדינה או השוק שלך:

o        אם אתה לקוח, חפש את המדינה או השוק שבהם רשמת את החשבון המקוון שלך ב-Nu Skin או שבהם אתה מבצע רכישות.

o        אם אתה עמית מותג, חפש את המדינה או השוק שבהם רשמת את חשבון עמית המותג שלך ב-Nu Skin.

o        אם אתה מועמד למשרה, חפש את המדינה או השוק שבהם נמצא המשרד של Nu Skin אשר הגשת מועמדות למשרה בו.

o        אם אתה מבקר במשרד, חפש את המדינה או השוק שבהם נמצא המשרד של Nu Skin שבו אתה מבקר.

 

העמוד האחרון של נספח 1 כולל את פרטי הקשר של כל הישויות המצוינות כאן. בכל שאלה או תהייה בנושא, נא לפנות אל צוות הפרטיות.

 

מדינה/שוק

לקוח

עמית מותג

מועמד למשרה

מבקר במשרד

ארגנטינה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Argentina כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Argentina כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

אוסטרליה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Australia, Inc כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Australia, Inc כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.‎

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.‎

אוסטריה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

בלגיה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Belgium NV ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Belgium NV או NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV או NSE Products Europe BVBA

ברוניי

Nu Skin International Inc.‎ ו-NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd כמבקרים משותפים (joint controllers)

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

קנדה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Canada

 

 

צ'ילה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Chile

 

 

קולומביה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Colombia

 

 

הרפובליקה הצ'כית

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA בתור מבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

דנמרק

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

פינלנד

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

צרפת

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

פולינזיה הצרפתית

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin French Polynesia

 

 

גרמניה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

מקאו/ונג קונג

כמבקרים NSE Nu Skin International Inc. Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC משותפים (joint controllers)

כמבקרים NSE Nu Skin International Inc. Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

הונגריה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Eastern Europe kft.‎

Nu Skin Eastern Europe kft.‎

איסלנד

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

אינדונזיה

Nu Skin International Inc.‎ ו-PT Nusa Selaras Indonesia כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-PT Nusa Selaras Indonesia כמבקרים משותפים (joint controllers)

PT Nusa Selaras Indonesia או PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia או PT Nu Skin Distribution Indonesia

אירלנד

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

ישראל

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Israel Inc.‎ כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Israel Inc.‎ כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

איטליה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

יפן

Nu Skin Enterprises Inc.‎‏, Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Japan כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises Inc.‎‏, Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Japan כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

לוקסמבורג

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

סין

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

מלזיה

Nu Skin International Inc. Nu Skin (Malaysia) Sdn.‎ Bhd

(joint controllers)

Nu Skin International Inc. Nu Skin (Malaysia) Sdn.‎ Bhd

(joint controllers) ‎

Nu Skin (Malaysia) Sdn.‎ Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn.‎ Bhd

מקסיקו

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Mexico כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Mexico כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

הולנד

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

קלדוניה החדשה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin New Caledonia כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin New Caledonia כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

ניו זילנד

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

נורווגיה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

פיליפינים

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Philippines, LLC כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Philippines, LLC כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

פולין

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

רומניה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises SRL כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises SRL כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

סינגפור

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd או NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd או NSE Asia Products Pte Ltd

סלובקיה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

דרום אפריקה

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.‎ כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.‎ כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.‎

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.‎

ספרד

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

שוודיה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

שווייץ

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

טייוואן

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Taiwan, LLC, סניף טייואן כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Taiwan, LLC, סניף טייואן כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Taiwan, LLC, סניף טייואן

 

תאילנד

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

אוקראינה

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

בריטניה

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-NSE Products Europe BVBA כמבקרים משותפים (joint controllers)

 

 

ארה"ב

 

Nu Skin International Inc.‎

 

Nu Skin International Inc.‎

 

Nu Skin International Inc.‎

 

Nu Skin International Inc.‎

 

וייטנאם

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin International Inc.‎ ו-Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company כמבקרים משותפים (joint controllers)

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

 

פרטי יצירת קשר

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222  Zhongshan  Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Tel: +54 801.45.0137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tel: +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District,  Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Tel: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT  84601, USA

Tel: +1 801-345-1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Tel: +56 123 0 020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Tel: +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

HUNGARY

Tel: +36 21 200 78 27

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Tel: +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Tel: +65 6837-3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hong Kong

CHINA

Tel: +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tel: 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

PHILIPPINES

Tel: +63 2 868 75 46

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Tel: +32 2 342 04 75

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROMANIA

Tel: +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Tel: +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive

0157 Irene

SOUTH AFRICA

Tel: +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAILAND

Tel: +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINE

Tel: +380 0 800 30 19 84

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

27 Le Van Luong street

7th Floor, Hanoi Centerpoint Building

Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district

Ha Noi City

VIETNAM

Tel: +84 024 3564 3353

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Tel: +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

GERMANY

Tel: +49 613149 09 108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Tel: +1 800 487 1000

ניו סקין ישראל, אינק.

רח' עומרים 11, בניין מניבים, פארק התעשייה

עומר 8496500

ישראל

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Tel: +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

THE NETHERLANDS

Tel: +31 850 02 18 53

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Tel: 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI DARUSSALAM

Tel: +673 2 422 225

 48rs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DENMARK

Tel: +45 78 73 06 02

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Tel: +886 02 8752 - 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, PRC

 48rs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

100h Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIA

Tel: +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.comנספח 2 - כיצד אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך

המידע האישי והמסמכים שייתכן שאספנו או שנאסוף ממך, או שייתכן שסיפקת או תספק לנו, יעובדו (בכלל זה איסוף, תיעוד, ארגון, הבניה, אחסון, הטמעה או שינוי, אחזור, מסירה בדרך של שידור, הפצה או הנגשה באופן אחר, התאמה או שילוב, הגבלה, מחיקה או השמדה של הנתונים האישיים שלך או שימוש או התייעצות בהם), בין השאר למטרות ובהתבסס על העקרונות המשפטיים שלהלן, כשהחוק הישים מתיר זאת:


כ-

אנו משתמשים בנתונים האישיים שלך כדי 

אנו מתבססים על העקרונות המשפטיים שלהלן כדי להשתמש בנתונים האישיים שלך:

לקוח   

ליצור ולנהל את חשבונך; לעבד את הרכישות שלך ולנהל  ↗ את החזרות המוצרים שלך; להעביר לך מידע על הזמנות המוצרים או השירותים שלך.        

למלא את החוזה שלנו מולך ולעמוד בחובות משפטיות ורגולטוריות, לרבות חשבונאות, מסים ופרטיות הנתונים.

לספק חדשות ושירותי מידע, לרבות תדריכים בדואר אלקטרוני וידיעונים.

כאשר יש לנו הסכמה ממך ו/או אם הבעת העדפה לקבל מסרי שיווק כאלה; או כאשר יש לנו עניין לגיטימי לספק לך חומרי שיווק.

לנהל רשימות השתקה, כדי לוודא שלא תקבל מסרים אם אתה מתנגד לכך או אם ביטלת את המינוי.

כדי לעמוד בחובותינו המשפטיות.

לבצע מחקר ופיתוח לפי נתונים צבורים, בכלל זה בין השאר סטטיסטיקה על מכירות, ניתוח שוק, פיתוח של מוצרים ושירותים; כדי לנהל את מסדי הנתונים הגלובליים שלנו.

כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בשיפור חוויית הלקוח, בשיפור המוצרים והשירותים שלנו ובחדשנות כללית; וכן בשימור ובקידום העניינים הכלכליים, המסחריים, החברתיים והפיננסיים שלנו או, בהסכמתך, במסגרת ביצוע החוזה שיש לנו מולך, או כשהחוק הישים מתיר זאת.

כדי למנוע ולזהות פעילויות המנוגדות לחוק, כגון שימוש בלתי-נאות בכרטיסי אשראי, ולמטרות ניהול מחלוקות, למשל כאשר אתה מגיש תלונה בנוגע לשימוש במוצרים או בשירותים שלנו.

כדי לעמוד בחובות משפטיות ורגולטוריות, לרבות חשבונאות ומסים; וכדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בשימור ובקידום העניינים הכלכליים, המסחריים, החברתיים והפיננסיים שלנו וכן כדי להסביר אותם לך או במסגרת ביצוע החוזה שיש לנו מולך.

לנהל את האבטחה והגישה אל המערכות, אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.

כדי לעמוד בדרישות משפטיות ו/או כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בניהול האבטחה של אתר האינטרנט, האפליקציות והרשתות שלנו או בביצוע החוזה שיש לנו מולך.

לאסוף תובנות על אופן האינטראקציה שלך עם השירותים שלנו, כדי שנוכל להתאים אישית את התקשורת שלנו מולך ולשפר את אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.

בהסכמתך, במסגרת ביצוע חוזה שלנו מולך או כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו באספקה אפקטיבית של אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.

עמית מותג

ליצור ולנהל את חשבונך ולעבד את רכישותיך וכן כדי לספק שירות לקוחות ותמיכה שוטפים לך ולחשבון עמית המותג שלך.

למלא את החוזה שלנו מולך ולעמוד בחובות משפטיות ורגולטוריות, לרבות חשבונאות, מסים ופרטיות הנתונים.

לעבד את תשלומי העמלה והבונוס שלך.

למלא את החוזה שלנו מולך ולעמוד בחובות משפטיות ורגולטוריות, לרבות חשבונאות ומסים.

לספק לך שירותים, למשל (א) שיתוף מידע בחומרי התמיכה לעסק של Nu Skin, (ב) הזמנתך לאירועים ושליחת תזכורות על המקום, התאריך והשעה של האירועים וכן (ג) ארגון נסיעות ואירועי הצלחה.

כדי למלא את החוזה שלנו מולך; או כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בהדרכה ובתמרוץ נאותים של עמיתי המותג שלנו או בהסכמתך.

לתת לך הכרה כעמית מותג, למשל על-ידי פרסום השם שלך, שיאי מכירות, התמונה שלך, התואר שלך, תרומות שנתת לצדקה וכדומה, באירועים של Nu Skin, בחומרי התמיכה לעסק, בערוצי המדיה החברתית, בדואר האלקטרוני, וכדומה.

בהסכמתך; או משום שיש לנו עניין לגיטימי בקידום המותג שלנו ובהישגי צוותי המכירות שלנו.

לקדם את המותג שלנו, למשל על-ידי שימוש בו באתר האינטרנט, בחומרי שיווק או בכלי שיווק אחרים, (א) עדויות/המלצות שנתת במהלך אירועים של Nu Skin, או (ב) הקלטת ההופעות ו/או המופעים שלך באירועים של Nu Skin.

בהסכמתך; או משום שיש לנו עניין לגיטימי בקידום המותג שלנו ובהישגי צוותי המכירות שלנו.

לספק חדשות ושירותי מידע, לרבות תדריכים בדואר אלקטרוני וידיעונים.

כאשר יש לנו הסכמה ממך ו/או אם הבעת העדפה לקבל מסרי שיווק כאלה; או כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו לספק לך חומרי שיווק.

לנהל רשימות השתקה, כדי לוודא שלא תקבל מסרים אם אתה מתנגד לכך או אם ביטלת את המינוי.

כדי לעמוד בחובותינו המשפטיות.

לבצע מחקר ופיתוח לפי נתונים צבורים, בכלל זה בין השאר סטטיסטיקה על מכירות, ניתוח שוק, פיתוח של מוצרים ושירותים; כדי לנהל את מסדי הנתונים הגלובליים שלנו.

כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בשיפור חוויית הלקוח, בשיפור המוצרים והשירותים שלנו ובחדשנות כללית; וכן כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בשימור ובקידום העניינים הכלכליים, המסחריים, החברתיים והפיננסיים שלנו, או כשהחוק הישים מתיר זאת.

כדי למנוע ולזהות פעילויות המנוגדות לחוק, כגון שימוש בלתי-נאות בכרטיסי אשראי, ולמטרות ניהול מחלוקות, למשל כאשר אתה מגיש תלונה בנוגע לשימוש במוצרים או בשירותים שלנו.

כדי לעמוד בחובות משפטיות ורגולטוריות, לרבות חשבונאות ומסים; וכדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בשימור ובקידום העניינים הכלכליים, המסחריים, החברתיים והפיננסיים שלנו וכן כדי לתקשר אותם איתך.

לנהל את האבטחה והגישה אל המערכות, אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.

כדי לעמוד בחובות משפטיות וכדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בניהול האבטחה של אתר האינטרנט, האפליקציות והרשתות.

לאסוף תובנות על אופן האינטראקציה שלך עם השירותים שלנו, כדי שנוכל להתאים אישית את התקשורת שלנו מולך ולשפר את אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.

בהסכמתך, במסגרת ביצוע החוזה שלנו מולך או כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו באספקה אפקטיבית של אתר האינטרנט והאפליקציות שלנו.

מועמד למשרה

כדי לשקול לגייס אנשים להעסקה ולהזדמנויות קבלן וכדי לנהל נוהלי קליטה.

כדי לנקוט לבקשתך בשלבים לפני הכניסה לחוזה מולך, כדי לעמוד בחובותינו המשפטיות ו/או כדי לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בבירור מועמדים מתאימים להעסקה וכאשר רלוונטי, בהסכמתך.

מבקר במשרד

כדי לנהל את האבטחה במשרדים שלנו ואת הגישה אליהם.

כאשר החוק הישים מתיר זאת, על מנת לקדם את העניין הלגיטימי שלנו בניהול האבטחה של המבנים, המערכות ונכסי המשרדים שלנו, או בהסכמתך כאשר החוק הישים מחייב זאת.