איגוד המכירה הישירה

?לקוח חדש !הצטרפו היום
?לקוח חדש !הצטרפו היום

חברות ב- DSA (איגוד המכירה הישירה)

WORLDWIDE WFDSA
World Federation of Direct Selling Associations

1667 K Street, NW Suite 1100
Washington, DC 20006-9010
USA

Tel: +1.202.452.8866
Fax: +1.202.452.9010
e-Mail: info@wfdsa.org
website: http://www.wfdsa.org