ההבדל של Pharmanex

?לקוח חדש !הצטרפו היום

ההבדל של ®Pharmanex

®Pharmanex - סוג שונה של חברת בריאות טבעית

 

ההבדל ברור לכל: ®Pharmanex מציבה את התקן בתעשייה מבחינת יושרה מדעית. מדעני ®Pharmanex בוחנים את התהליכים הטבעיים, הבריאים, אשר מתרחשים בגוף וקובעים כיצד תוספי תזונה יכולים לשפר את אותם תפקודים. לאחר שקילת הגורמים הללו, רק רכיבים הידועים בזכות בטיחותם ויעילותם בקידום הבריאות עוברים לשלב הפיתוח הבא.


לאחר שנבחרו, כל רכיבי ®Pharmanex נתונים לניתוח המדעי המחמיר ביותר, הידוע בשם הבטחת האיכות  ®6S. תהליכי ייצור מוגנים בפטנט אלה - המתבססים על בחירה, מקורות,  מבנה, קביעת תקן, בטיחות ואימות - מאפשרים ל- Pharmanex להוביל את הדרך באיכות וביעילות. החברה עומדת באופן מתמיד ואף עולה על נהלי הייצור הטובים (Good Manufacturing Practices -GMP), אותם מציב ה- FDA לאותה קטגוריית מוצר.

כיום, למעלה מ- 75 מדענים מבית מובילים את צוות המחקר והפיתוח של ®Pharmanex. מדענים אלה סוקרים מחקרים קליניים ומדעיים שפורסמו, כדי לזהות רכיבים בוטאניים להם עשויות להיות תכונות המועילות לבריאות.

המותג ®Pharmanex לתוספי תזונה מבוססים מדעית, הוא חלק מתאגיד ®Nu Skin, חברת מכירה ישירה עולמית, הפועלת ב- 48 שווקים ברחבי אסיה, אמריקה ואירופה.