Szabályzat

Új vásárló? Regisztráljon ma!
Új vásárló? Regisztráljon ma!

Szabályzat

Az Automatikus Szállítási Hűségprogramban (Automatic Delivery Rewards program, „ADR-program”) való részvétellel teljes mértékben elfogadom, hogy rám a lent meghatározott feltételek vonatkozzanak.

 

Jelen Automatikus Szállítási Hűségprogram (ADR) Megállapodás („ADR-megállapodás”) Ön mint ADR vásárló (a továbbiakban mint „Én” vagy „Ön”) valamint a NU SKIN EASTERN EUROPE KFT, 1123 BUDAPEST, ALKOTÁS U. 48-50., EU adószám, és magyar  adószám: 13466015-2-43, a továbbiakban mint („Vállalat”)  között jött létre.

 

Ezennel elfogadom az alábbiakat:

 

1. ADR-program

ADR-vásárlóként tudomásul veszem, hogy az ADR-program egy opcionálisan használható program, amely lehetővé teszi a számomra, hogy hosszú távú rendelést adhassak le a Vállalatnak, amely kiszállításra kerül nekem, a rendelés értékét a hitelkártyámra vagy bankszámlámra terhelik havonta ismétlődő jelleggel (kivéve, ha a kiszállítást minden második hónapra kértem). Emellett elfogadom, hogy nincs szükség minimális termékmennyiség megvásárlására az ADR-programban való részvételhez, de ahhoz, hogy élvezhessem a 2.1. pont szerinti előnyöket, egy minimális mennyiség szükséges.

 

2. ADR előnyök és termékpontok

2.1. Előnyök

Amennyiben havi ADR-megrendelésem mennyisége meghaladja az 50 SV-t a kedvezmény után, termékpontokra leszek jogosult, amelyeket további termékekre válthatok be a jövőben. A termékpontok eltérőek, és az ADR-megrendelés SV (Személyes pontforgalom) értékének 20-30%-a után kaphatók havi ADR-rendelés esetén. Kéthavi ADR-megrendelés esetén termékpontokat az ADR SV értékének 10%-a után kapok, tekintet nélkül a feldolgozott hónapok számára. Elfogadom, hogy a havi ADR-megrendelések esetén az ADR SV értékének 20%-át kapom az első tizenkét (12) havi ADR-megrendelések után és 30%-ot a tizenharmadik (13.) havi ADR-megrendelést követően. Amennyiben kéthaviról havi rendelésre váltok, meg kell keresnem a helyi Nu Skin ügyfélszolgálatot (lásd a lenti 11. pontot), annak érdekében, hogy megkapjam a 30%-ot a tizenharmadik (13.) havi ADR-megrendelést követően. Piaconként havi 75 termékpontnál többet nem szerezhetek.

 

2.2.Törlés és/vagy lemondás

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a be nem váltott termékpontok a jóváírást követő 13. hónap első napján automatikusan törlésre kerülnek („Törlés”). Tudomásul veszem és elfogadom, hogy amennyiben harminc (30) napon belül értesítem a Vállalatot a Törlésről, és kérvényezem a törölt Termékpontok visszaállítását, akkor a törölt pontok jóváírásra kerülnek. Amennyiben törlöm az ADR-em, azonnal elveszítem az összes termékpontot.  

 

 

2.3. Visszatérített rendelések

ADR-es termékpontokkal vásárolt termékek nem válthatók vissza, valamint az ADR termékpontokért vásárolt termékek után nem jár SV vagy CSV (megrendelési pontforgalom). Minden egyéb visszaváltásra a (márka-leányvállalatok) szabályzataiban és eljárásaiban vagy a Nu Skin® (tagokra és fogyasztókra vonatkozó) általános értékesítési feltételeiben rögzítettek vonatkoznak.

 

3. Fizetés

3.1. Fizetési információk

Az ADR megrendelésemben megjelöltem a havi vagy kéthavi rendelésem szerinti termékek mennyiségét, valamint megadtam a Vállalatnak az érvényes hitelkártya vagy betéti kártya információkat a kártya lejárati dátumával, valamint minden ahhoz szükséges további információt, amellyel a személyes folyószámlámra vagy csekkszámlámra közvetlenül ráterhelhetik a rendelés értékét. Elfogadom, hogy az ADR-rendelést nem küldik el mindaddig, amíg a Vállalat meg nem kapta a kifizetést.  

 

3.2. Fizetési meghatalmazás

Amennyiben a fizetés módjának „hitelkártyát” vagy „betéti kártyát” választottam, azzal felhatalmazom a Vállalatot vagy annak leányvállalatait, hogy a fent megnevezett termékek értékét havonta vagy kéthavonta ráterheljék a kártyámra az ADR megrendelésemben meghatározott termékekért, és hogy ismételten megpróbálják a ráterhelést, ha egy próbálkozás sikertelen volt. A Vállalat dönthet úgy is, hogy törli az ADR-megrendelést, ha a kifizetés nem sikeres az ADR-t követő öt (5) munkanapon belül.

 

4. Áremelés

A Vállalat módosíthatja az általam kiválasztott termékek árát. Ha egy bizonyos termék ára emelkedett, akkor az áremelés előtt legalább harminc (30) nappal erről a Vállalat írásbeli értesítést küld nekem emailen és/vagy a Nu Skin weboldalon (www.nuskin.com), és ha más utasítást nem adok, akkor a kiválasztott termékek az emelt áron kerülnek kiküldésre számomra.

 

5. Címváltozás

Hacsak nem változtatom meg online (www.nuskin.com) a címem az előirányzott feldolgozási dátumot megelőző legalább öt (5) munkanapig, az általam kiválasztott termékek minden hónapban/kéthavonta az eredetileg megadott címre kerülnek kiszállításra.

 

6. Rendelés módosítása

Hacsak nem változtatom meg online (www.nuskin.com) a megrendelésemet az előirányzott feldolgozási dátumot megelőző legalább öt (5) munkanapig, az általam kiválasztott termékek minden hónapban/kéthavonta a megadott címre kerülnek kiszállításra.

 

 

7.  Kifutó termékek

Az általam kiválasztott egyes termékek forgalmazását megszüntetheti a Vállalat. Kifutó termék esetén a Vállalat a forgalomból való kivonást megelőző legalább harminc (30) nappal írásbeli értesítést küld erről, és az ADR-megállapodásomban foglalt termékeket továbbra is kiszállítja.

Más termékeket is választhatok a kifutó termékek helyettesítésére. Amennyiben így teszek, a Vállalatot emailben, telefonon vagy online értesítem a kiválasztott termékek típusáról és mennyiségéről, legalább öt (5) munkanappal a feldolgozás dátuma előtt. A megrendelés végösszege és a szállítási költségek a rendelésem módosítása szerint automatikusan frissítésre kerülnek.

 

8. Időtartam, megszűnés és módosítások

A.     Jelen ADR-megállapodás a regisztrációja napjával és az első online ADR megrendelésével, vagy ha telefonon hozta létre, az első kifizetés napján lép hatályba. Határozatlan ideig tart, kivéve, ha a felek bármelyike felmondja a jelen szerződési feltételekkel összhangban.

 

B.     Tizennégy (14) napos előzetes írásbeli értesítés megküldésével a Vállalat felmondhatja az ADR Programot. A Vállalat továbbá azonnali hatállyal megszüntetheti az ADR-programban való részvételi jogomat és a jelen ADR-megállapodást, a megszüntetésről való értesítés mellett, ha (i) a jelen ADR-megállapodásban megadott hitelkártya, betéti kártya vagy a Vállalatnak adott banki felhatalmazás lejár, törlésre kerül vagy egyéb módon megszűnik, (ii) megsértem a jelen ADR-megállapodás feltételeit, vagy (iii) ha márka-leányvállalatként megsértem az márka-leányvállalati megállapodásom szabályzatában foglaltakat.

 

C.     Bármikor törölhetem online (www.nuskin.com) az ADR-megrendelésemet és felmondhatom az ADR-megállapodást. A Vállalat tizennégy (14) napon belül feldolgozza a megrendelésem törlését és az ADR-megállapodásom felmondását.

 

D.     Harminc (30) napos előzetes írásbeli értesítés megküldésével a Vállalat saját belátása szerint módosíthatja ezen ADR-megállapodás feltételeit, korlátozás nélkül ideértve a termékpontok lejáratára vonatkozókat is.

 

E.     Ha felfüggesztem a havi ADR-megrendelésemet, ezt legfeljebb három (3) alkalommal tehetem meg egy naptári éven belül az ADR-megállapodásom megszüntetése nélkül, úgy, hogy megkeresem a helyi Nu Skin ügyfélszolgálatot (lásd a lenti 11. pontot), legalább öt (5) munkanappal a tervezett feldolgozás dátuma előtt. Amennyiben több mint három (3) megrendelést függesztek fel egy naptári éven belül, a Vállalat fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal megszüntesse az ADR Programban való részvételhez való jogosultságomat és felmondja az ADR-megállapodást.

 

 

9. Nem módosítható a márka-leányvállalati megállapodás/tagi megállapodás

Jelen ADR-megállapodás kikötései és feltételei nem helyezik hatályon kívül és nem módosítják a márka-leányvállalati megállapodásom vagy tagsági megállapodásom feltételeit, az eset körülményeinek megfelelően.

 

10. Személyes adatok

Hozzájárulok, hogy a személyes adataimat a Nu Skin adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően kezeljék.

 

11. Egyéb

A kérdéseket a helyi ügyfélszolgálatnak kell küldeni, amelynek elérhetőségeit megtalálhatja a https://www.nuskin.com/content/nuskin/hu_HU/info/customer-service.html oldalon.