Itt vagy még?

FOLYTATÁS

Szójegyzék

Glossary - hu

 

BRAND AFFILIATE – Bármely, a Nu Skin termékek értékesítésére felhatalmazott személy egy Brand Affiliate Megállapodást (BAA) követően. Minden termékvásárlás opcionális.

 

BRAND AFFILIATE MEGÁLLAPODÁS (BAA) – Egy szerződés, amely elengedhetetlen része a Brand Affiliate-té válásnak. Miután a Nu Skin elfogadta a Brand Affiliate Megállapodást, az adott személy Brand Affiliate-té válik, fogyasztókat regisztrálhat és újraértékesítheti a Termékeket.

 

BRAND REPRESENTATIVE (BR) –Egy személy, aki befejezte a Kvalifikációt, valamint egy általános kifejezés, amely a legalább Brand Representative kitűzői címmel rendelkező Brand Affiliate-ekre utal, címtől függetlenül. A Brand Representative státusz megtartásához Önnek legalább 4 Building Blockot kell teljesítenie minden egyes naptári hónapban (vagy Flex Blockkal kell helyettesítenie a hiányzó Building Blockokat). Amennyiben nem sikerül megtartania Brand Representative státuszát, a Csapatában taálható Brand Representative-ok az Ön közvetlen Brand Representative-jának csapatához kerülnek. Korlátozott ideig Önnek lehetősége van az újrakezdésre, és amennyiben azt sikeresen teljesíti, visszakaphatja az eredetileg Önhöz tartozó Brand Representative-okat a felhalmozódott Flex Blockokkal együtt. Bővebb információért, kérjük, tekintse meg a További részletek - Újrakezdés c. részt, vagy lépjen kapcsolatba account menedzserével!

 

BUILDING BLOCK – Az Értékesítési forgalom mértékegysége. Egy Building Block csak akkor minősül befejezettnek, amikor 500 pontnyi értékesítési forgalom áll mögötte. Egy 500 pontnyi értékesítési forgalomnál kevesebbet tartalmazó Building Block befejezetlennek minősül

 

BUILDING BONUS (BB) – Minden Brand Representative jogosult Building Bonusban való részesülésre a befejezett Building Blockok után. Azok a Brand Representative-ok, akik egy hónapban legalább 4 Building Blockot teljesítenek (Flex Blockok nélkül), szintén jogosultak Building Bonusban való részesülésre minden befejezetlen Building Block után a hónap végén. A befejezetlen Building Blockok után járó százalék megegyezik a hónap utolsó befejezett Building Block százalékával. A befejezetlen Building Blockok a következő hónap 8-án kerülnek kifizetésre. A Brand Affiliate-ek és a Kvalifikáló Brand Representative-ok nem részesülnek Building Bonusban. A Flex Blockok után nem jár Building Bonus. A Building Bonus minden egyes önálló Building Block CSV-jén alapul. Egy Building Block-ra vonatkozó százalék kizárólag arra az adott Building Blockra érvényes, és nem vonatkozik egyetlen, korábban már befejezett Building Blockra

 

BUSINESS BUILDER POZÍCIÓ (BBP) – Egy ösztönző, amely a sikeres Brand Representative-okat hivatott motiválni értékesítési csapataik növelésére. A Business Builder pozíció egy másodlagos pozíció, amely egy olyan Brand Representative jutalma, aki egy hónapon keresztül Blue Diamond Director-ként kap kifizetést. A BBP az Blue Diamond Director (főazonosító) 1. Generációján kerül létrehozásra. Amennyiben a BBP alatt létre jön egy Brand Representative Csapat, a főazonosító a Brand Representative-ok 6 Generációján jogosult egy 5%-os Leading Bonusra, és a BBP a Brand Representative-ok 6 Generációján jogosult egy 5%-os Leading Bonusra. A BBP főazonosító tulajdonosa a főazonosító és a BBP közti átfedett Generációk CSV-jének 10%-ra lehet jogosult. A Business Builder pozíciókról részletesebb tájékoztatást account menedzserétől kérhet

 

JUTALÉKALAPOT KÉPEZŐ ÉRTÉK (CSV) – A termékek helyi pénzbeli értéke, amely a Building és a Leading Bonusok kiszámításának alapja. A termékek CSV-je időről időre változhat. A termékspecifikus árakért, a Sharing Bonus részleteiért, a Jutalékalapot képező forgalomért és egyéb értékesítési kompenzációval kapcsolatos információért lépjen kapcsolatba a piaci felelőssel vagy az illetékes Brand Affiliate-tel!

 

FLEX BLOCK – A Building Blockot helyettesítő egység, amely automatikusan felhasználódik Brand Representative státuszának fenntartásához, amennyiben nem teljesít legalább 4 Building Blockot egy naptári hónapban. Bármely hónapban, amikor Ön Flex Blockot használ, a befejezett Building Blockok után ugyanúgy részesül Building Bonusban, ugyanakkor nem részesül Leading Bonusban. A Flex Blockok nem generálnak Értékesítési forgalmat, CSV-t, nincs pénzbeni értékük és nem válthatók készpénzre - kizárólag a Brand Representative státusz fenntartását segítik. Minden egyes naptári hónapban maximum 3 Flex Block használható. Bármennyi Flex Block felhalmozható. A Flex Blockok nem járnak le és nem átruházhatók. Amenniyben nem sikerül megtartania Brand Representative státuszát, a felhalmozott Flex Blockokat elveszíti. További információért tekintse meg a További Részletek – Felx Block c. részt!

 

GENERÁCIÓ – Csapata rendszerezésének egyszerű módja. Minden olyan Brand Representative, akit Ön közvetlenül vezet, az Ön 1. Generációjába tartozik (G1). Minden olyan Brand Representative, akit G1 Brand Representative-jai közvetlenül vezet, az Ön 2. Generációjába tartozik (G2), és így tovább.

 

CSOPORT – Csoportja Önből, Kiskereskedelmi vásárlóiból, a Tagokból, a Brand Affiliate-ekből és a Kvalifikáló Brand Representative-okból áll (Franciaországban: VDI státuszának megfelelően). Az Ön Brand Representative-jai és azok Csoportjai nem tartoznak az Ön csoportjába. Az Ön Csoportjában lévő összes értékesítés beleszámít az Ön Building Blockjaiba és Csoportja Jutalékalapot Képező Forgalmába.

 

VEZETŐI CSOPORT (LT) – A részletekért tekintse meg a Vezessen – Váljon kiváló vezetővé c. részt!

 

VEZETŐI CSOPORTFORGALOM (LTSV) – Egy G1 Representative LTSV-je a G1-G6 Brand Representative-ok Értékesítési forgalmának összege.

 

LEADING BONUS (VEZETŐI BÓNUSZ) – További részletekért tekintse meg a Vezessen – Havi kifizetés c. részt!

 

SZÁNDÉKNYILATKOZAT (LOI) – Egy dokumentum vagy online formanyomtatvány, amit egy Brand Affiliate, ha aláírásával benyújt, jelzi szándékát a Nu Skin felé, hogy el szeretné kezdeni Kvalifikációját, és ezáltal Kvalifikáló Brand Representative-vá kíván válni . Miután a Nu Skin elfogadta a szándéknyilatkozatot, a Brand Affiliate-re az első Kvalifikációs hónapban „QBR1”-ként, a második Kvalifikációs hónapba pedig „QBR2”-ként hivatkozunk, stb. Amennyiben egy Brand Affiliate a múltban már volt Kvalifikáló Brand Representative és ismét Kvalifikálni akar, akkor új Szándéknyilatkozatot kell benyújtania.

 

TAG – Egy olyan nem Brand Affiliate, akit egy Brand Affiliate regisztrált, és tagoknak szóló áron vásárolhat Nu Skin termékeket. A Tagok nincsenek rá felhatalmazva, hogy Brand Affiliate-eket regisztráljanak vagy termékeket újraértékesítsenek.

 

TAGOKNAK SZÓLÓ ÁR – A termékek értékesítési ára Tagok és Brand Affiliate-ek számára. A helyi piac meghatározása szerint a Tagoknak szóló ár alkalmanként alacsonyabb lehet promóciók és ösztönzők alkalmával.

 

TEAM ELITE BUSINESS BUILDER POZÍCIÓ (TE BBP) – Egy ösztönző, amely a sikeres Brand Representative-okat hivatott motiválni értékesítési csapataik növelésére. A TE BBP egy olyan harmadik pozíció, amely annak a Brand Representative-nak jár, aki befejezte a Team Elite Kvalifikáció első hónapját. A TE BBP a főazonosító BBP azonosítójának első Generációján kerül létrehozásra. Amennyiben a BBP alatt létre jön egy Brand Representative Csapat, a főazonosító a Brand Representative-ok 6 Generációján jogosult egy 5%-os Leading Bonusra, a BBP a Brand Representative-ok 6 Generációján szintén jogosult egy 5%-os Leading Bonusra, és a TE BBP is jogosult a Brand Representative-ok 6 Generációján egy 5%-os Leading Bonusra. Ez azt jelenti, hogy a főazonosító a BBP és a TE BBP közti átfedett Generációk CSV-jének 15%-ára, a BBP pedig 10%-ára lehet jogosult. Kérjük, további információért forduljon account menedzseréhez!

 

TERMÉK – Minden, a Nu Skin és annak Brand Affiliate-jei által értékesített termék és szolgáltatás.

 

KVALIFIKÁCIÓ – A folyamat, amely által a Brand Affiliate-ek Brand Representative-vá válhatnak. A Kvalifikáció a Szándéknyilatkozat benyújtásával kezdődik, amely után Ön Kvalifikáló Brand Representative-vá válik. Miután 6 naptári hónapban felhalmozta a kellő mennyiségű Building Blockot és Sharing Blockot, végez a Kvalifikációval, és Brand Representative-vá válik. További részletekért tekintse meg az Építsen – Kvalifikáció c. részt!

 

KVALIFIKÁLÓ BRAND REPRESENTATIVE (QBR) –Egy olyan Brand Affiliate, aki benyújtotta Szándéknyilatkozatát, és elkezdte, de még nem fejezte be a Kvalifikációt. További részletekért tekintse meg az Építsen – Kvalifikáció c. részt!

 

REGISZTRÁCIÓ – Kiskereskedelmi vásárlók, Tagok vagy Brand Affiliate-ek személyes regisztrálása. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Franciaországban a Nu Skinbe kizárólag személyesen regisztrálhat Kiskereskedelmi vásárlókat, Tagokat vagy Brand Affiliate-eket, VDI státuszának megfelelően.

 

RETAIL BUILDING BONUS (KISKERESKEDELMI NÖVEKEDÉSI BÓNUSZ) – Egy amerikai egyesült államokbeli vagy kanadai regisztrált Kiskereskedelmi vásárló bizonyos termékvásárlásai után járó bónusz az ezen Regisztrált Kiskereskedelmi vásárló feletti első jogosult Kvalifikáló Brand Representative vagy Brand Representative (kizárólag egyesült államokbeli vagy kanadai azonosítók) számára, a vásárlás pillanatában. A Retail Building Bonus (Kiskereskedelmi Növekedési bónusz) naponta kerül kiszámításra, és a Building Bonusszal (Növekedési bónusszal) megegyező heti ütemben kerül kifizetésre. A jogosultsághoz a Brand Affiliate-nek a termékértékesítés pillanatában Kvalifikáló Brand Representative-nak vagy Brand Representative-nak kell lennie. A Termékek pontos áráért, a Retail Building Bonus (Kiskereskedelmi Növekedési bónusz) releváns részleteiért és bármely egyéb információért lépjen kapcsolatba a piac képviselőjével vagy Brand Affiliate-ével!

 

KISKERESKEDELMI VÁSÁRLÓ – Bárki, aki nem Brand Affiliate vagy Tag, és Brand Affiliate-től vagy közvetlen a Nu Skintől vásárol Terméket.

 

KISKERESKEDELMI PROFIT – A termék megvásárlási és értékesítési ára közti különbség (beleértve a Tagoknak szóló árat, a szállítási költséget stb.). A helyi törvényi szigorításokért tekintse meg a Szabályzatot!

 

RETAILING BONUS (RB)– A Kiskereskedelmi vásárlói (kivéve szállítási költség és áfa) a Nu Skintől közvetlen Termékvásárlás során fizetett ár, valamint a Tagoknak szóló ár és a Retail Building Bonus (Kiskereskedelmi növekedési bónusz) összegének a különbözet. A Termékek pontos áráért, a Retail Building Bonus (Kiskereskedelmi Növekedési bónusz) releváns részleteiért és bármely egyéb információért lépjen kapcsolatba a piac képviselőjével vagy Brand Affiliate-ével! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Franciaországban a Nu Skinbe kizárólag személyesen regisztrálhat Kiskereskedelmi Vásárlókat és részesülhet Retailing Bonusban (Kiskereskedelmi bónuszban) VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) státuszának megfelelően.

 

ÉRTÉKESTÉSI FORGALOM – Egy pontokon alapuló rendszer, amelyet a Nu Skin a termékek relatív értékének a különböző valutákon és piacokon keresztül való összehasonlítására alkalmaz. Minden egyes termék egy bizonyos mennyiségű pontnyi értékesítési forgalmat ér. A Sharing Blockok, a Building Blockok és a Vezetői Csoportforgalom mind értékesítési forgalomból állnak. Az Értékesítési forgalom nem ugyanaz, mint a Jutalékalapot képező érték.

 

SHARING BLOCK (SB) – Building Blockok egy részhalmaza, amely 500 pontnyi Értékesítési forgalomból épül fel, amelyek kizárólag olyan Kiskereskedelmi vásárlók, Tagok, Brand Affiliate-ek és Kvalifikáló Brand Representative-ok vásárlásai után járnak, akiket Ön regisztrált, valamint a Regisztrált Brand Affiliate-ek és Kvalifikáló Brand Representative-ok egyesült államokbeli és kanadai Regisztrált Kiskereskedelmi Vásárlói. Az Ön saját vásárlásai nem számítanak bele a Sharing Blockokba. A Sharing Blockok kizárólag a Kvalifikációra vonatkoznak, és a Building Blockok egy alkategóriája. Ezért minden Sharing Block Building Block, de nem minden Building Block Sharing Block.

 

SHARING BONUS (MEGOSZTÁSI BÓNUSZ) – Bővebb információért, kérjük, tekintse meg az Ossza meg – Napi bevétel c. részt!

 

CSAPAT – Csapata az Ön Csoportjából és minden olyan Csoportból áll, amelyek után Ön Leading Bonusban részesül.

 

KITŰZŐI CÍM – A Tagokra, Brand Affiliate-ekre, Kvalifikáló Brand Representative és Brand Representative címekre utal. A Brand Representative kitűzői címek a G1 Brand Representative-ok és a Vezetői Csoportok számán alapulnak, és azon Generációk számát határozzák meg, amely után Ön Leading Bonusban részesül. A kitűzői címek specifikus kritériumaiért, kérjük, tekintse meg a Vezessen – Kitűzői címek és Leading Bonus c. részt!

 

VELOCITY SZÁMLA– Egy digitális számla, amely minden kompenzációs tevékenységet, módosítást és a Nu Skin által eszközölt kifizetést tükröz. A Velocity számla a Brand Affiliate-té való váláskor jár. A Nu Skin ingyenesen, automatikusan utalja Önnek egyenlegét minden heti és havi kifizetési periódus elején. Az Ön által kezdeményezett átutalások díjáért Ön a felelős. Az automatikus átutalás minimum egyenlegkövetelménye 2400 FORINTS. Az Ön által kezdeményezett átutalásokra nem vonatkozik minimum követelmény. A Velocity számlán nem halmozódik kamat. Velocity számláját a Nu Skin Brand Affiliate-eknek fenntartott online felületen tekintheti meg.