Executive Officers

Executive Officers

Ritch Wood

Ritch N. Wood
Chief Executive Officer

Rich Woodista tuli Nu Skinin Chief Executive Officer vuonna 2017. Wood on aiemmin toiminut Nu Skinilla useissa työtehtävissä, kuten Chief Financial Officer, Vice President of Finance, Vice President of New Market

Development, Director of Finance of New Market Development ja Controller of the Pharmanex Division. Hänellä oli myös tärkeä rooli Nu Skin toiminnan käynnistämisessä useissa Euroopan maissa ulkomaankomennuksensa aikana vuosina 1995 - 1997. Ennen nimitystään Eurooppaan hän toimi Assistant Director of International Taxin tehtävässä.

 

Wood työskenteli Grant Thorntonin kansainvälisessä kirjanpitotoimistossa ennen tuloaan Nu Skin Enterprisesin palvelukseen vuonna 1993. Hänellä on luonnontieteiden kandidaatintutkinto ja laskentatoimen maisterintutkinto Brigham Young -yliopistosta, pääaineena verotus. Vuonna 2010 Utah Business -aikakausilehti nimesi hänet vuoden talousjohtajaksi.


Ryan-Napierski

Ryan Napierski
President

Ryan Napierski on tällä hetkellä Nu Skinin President. Hänen aiempiin toimenkuviinsa on kuulunut President of Nu Skin’s North Asia Region ja President of Nu Skin Japan.

 

Napierski on toiminut myös näissä tehtävissä: President of Nu Skin Japan ja Vice President of Business Development for the North Asia region. Hän tuli Nu Skinin palvelukseen vuonna 1995 ja on toiminut useissa tehtävissä sen jälkeen, muun muassa Vice President of Global Business Development for Corporate Distributor Success, General Manager for the United Kingdom, Vice President of European Business Development ja Key Account Manager Yhdysvaltojen Executiveille.

 

Napierskilla on kauppatieteiden kandidaatin tutkinto ja liikehallinnon maisterin tutkinto Duken yliopistosta ja kansainvälisen liiketoiminnan maisterin tutkinto Goethen yliopistosta Saksasta.


mark-lawrence

Mark Lawrence

Chief Financial Officer

Mark Lawrence nimitettiin Nu Skinin Chief Financial Officerin tehtäviin maaliskuussa 2017. Lawrence tuo mukanaan 20 vuoden operatiivisen ja taloudellisen kokemuksen. Hän toimi vastikään talouspäällikkönä Amazon-Lab126:ssa, missä hänen vastuullaan oli yhtiön maailmanlaajuiset taloudelliset toiminnot ja hänellä oli tärkeä rooli useiden Amazon-laitteiden tuomisessa markkinoille. Hän on lisäksi toiminut taloudellisissa johtotehtävissä Piilaksossa sijaitsevissa Polycom ja Brocade -yhtiöissä ja Utahissa sijaitsevassa Vivint Smart Home -yhtiössä.


Lawrencella on kandidaatin tutkinto Brigham Young -yliopistosta ja taloushallinnon maisterintutkinto Davisissa sijaitsevassa Kalifornian ylipistosta.


Joe Chang

Joseph Y. Chang, Ph.D.
Chief Scientific Officer ja Executive Vice President, Product Development

Joseph Y. Chang, Ph.D. valittiin helmikuussa 2006 tehtävään Chief Scientific Officer ja Executive Vice President of Product Development. Chang on tuottoisa kirjailija, joka on julkaissut useita artikkeleita, arvosteluja ja kirjoja farmakologisesta tutkimuksesta 20-vuotisen terveysalan uransa aikana, New York Times best seller, The Aging Myth, mukaan luetuna. Changilla on kattava tietämys sekä farmakologin että lisäravinteiden alalta, ja hän on Nu Skin Enterprises -yhtiön Executive Committeen jäsenen. Hän oli ennen yhtiön palvelukseen siirtymistään Nu Skinin vuonna 1998 ostaman Pharmanexin President ja Chief Scientific Officer.

 

Ennen Pharmanexia Chang oli President ja Chief Scientific Officer Binary Therapeutics, Inc -yhtiössä vuosina 1994-1997 ja OsteoArthritis Sciences, Inc -yhtiössä vuosina 1991-1994. Hän on myös toiminut tutkimustehtävien johdossa useissa bioteknologiayhtiöissä, kuten Wyeth-Ayerst ja Rhone Poulenc Rorer, joissa hän osallistui tutkimuksiin niveltulehdusten ja syövän hoidosta luonnontuotteilla.  Hän on valmistunut luonnontieteiden kandidaatiksi Portshmouthin yliopistosta ja hänellä on tohtorin tutkinto Lontoon yliopistosta. 


Matt Dorny

D. Matthew Dorny
Vice President, General Counsel and Secretary

Matthew Dorny nimitettiin Nu Skinilla tehtävään Vice President ja General Counsel vuonna 2003. Vuosina 1998 - 2003 Dornyn tehtävänä oli Assistant General Counsel for Nu Skin Enterprises. Ennen siirtymistään Nu Skin Enterprises -yhtiön palvelukseen Dorny toimi yksityisessä lakitoimistossa arvopaperi- ja liikeyritysasianajajana. Dorny suoritti B.A-, M.B.A- ja J.D.-tutkinnot Utahin yliopistosta.