Historia

Historia

 

Nu Skin Enterprises perustettiin vuonna 1984, ja siitä asti' missiomme on ollut parantaa ihmisten elämää laadukkaitten tuotteiden, palkitsevien liiketoimintamahdollisuuksien ja rikastuttavan ja kohottavan kulttuurin kautta.

 

Puhuessaan kokoontumisessa vuonna 1993 Nu Skin Enterprises yhtiön kanssaperustaja ja toimitusjohtaja, Blake Roney, käytti ilmaisua ”force for good – hyvän asia” kertoessaan näkemyksensä siitä, mistä hän halusi yhtiön, sen brändikumppanit ja työntekijät maailmalla tunnettavan. Tämä lause kiteytti yhtiön arvot, ja siitä on tullut yhtiön yleisen tavoitteen ja hyväntekeväisyystyön keskeinen teema.

 

 

Alkuperäinen Force for Good -kampanja käynnistettiin Nu Skin Epoch® -tuotesarjan julkistuksen yhteydessä vuonna 1996. Tämä ainutlaatuinen ihon- ja hiustenhoitotuotteiden sarja kehitettiin yhteistyössä maailman johtavien etnobotanistien kanssa – tutkijoiden, jotka tutkivat kasvien ja alkuperäiskansojen välistä suhdetta. 25 sentin lahjoitus jokaisesta myydystä Epoch-tuotteesta suunnattiin alkuperäiskansojen ympäristöjen, kielten, elämäntyylien ja perinteiden säilyttämiseen ympäri maailmaa.

 

 

Kaksi vuotta myöhemmin Nu Skin Enterprises totesi tarpeelliseksi virallistaa hyväntekeväisyyspyrkimyksensä luomalla virallisen säätiön. Nu Skin Force for Good -säätiö perustettiin tehostamaan lasten tukemista, ja sen rahoitus tuli edelleen Nu Skin Epoch -tuotelahjoituksista.

 

 

Ensimmäisestä projektistaan Falealupon kylässä Länsi-Samoalla elävien perheiden perinteiden ja ympäristön tukemiseksi aina yli 50 markkina-alueella tuettuihin satoihin humanitaarisiin projekteihin Nu Skin Force for Good -säätiö on sitoutunut vaikuttamaan positiivisesti tuhansien, ellei jopa miljoonien nykyisten ja tulevien sukupolvien lasten elämään.

 

 

Nu Skin Enterprises vakuuttaa, että 100 prosenttia kaikista säätiön vastaanottamista lahjoituksista menee avun tarpeessa oleville lapsille.

 

Nu Skin Force for Good -säätiön kotipaikka on Utahin Provo, ja se on rekisteröity voittoa tavoittelematon 501(c)(3)-järjestö Yhdysvalloissa.