Tietosuoja

Uusi asiakas? Luo tunnukset!

Tietosuojailmoitus

 

Tämä sivu on käännetty käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Huomioithan, että mikäli tämän ja englanninkielisen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy@nuskin.com.

 

 

Nu Skinin tietosuojakäytäntö

 

 

A. Yleiskatsaus

 

Nu Skin on kansainvälinen yrityskonserni, joka tarjoaa kosmetiikkatuotteita ja ravintolisiä, laitteita ja muita palveluita, joita myydään verkkosivun www.nuskin.com ("verkkosivut") ja itsenäisen jakelijaverkoston kautta. Riippuen siitä kuka olet, henkilötietojasi käsitellään Nu Skin konsernin eri kokonaisuuksien toimesta eri tarkoituksiin.

Tämä tietosuojakäytäntö selittää miten henkilötietojasi kerätään, käytetään ja jaetaan oikeuttasi yksityisyydensuojaan noudattaen ("tietosuojakäytäntö").

Tämä tietosuojakäytäntö käyttää seuraavia määritelmiä:

(1) “Nu Skin International” viittaa yhtiöön Nu Skin International Inc., jonka toimisto on rekisteröity osoitteeseen 75 West Center Street Provo, UT 84601, Amerikan Yhdysvallat; ja

(2) "Nu Skin konserni" tai yleisesti "Nu Skin" tarkoittaa alla listattuja kokonaisuuksia ja Nu Skin International emoyhtiön osakkuusyrityksiä ja tytäryhtiöitä;

(3) “NSEPE” tarkoittaa NSE Products Europe BVBA -yhtiötä, jonka rekisteröity osoite on 9 Da Vincilaan, The Corporate Village, Building Elsinore, 1930 Zaventem, Belgia

(4) “Paikallinen Nu Skin yhtiö” viittaa Nu Skin konsernin paikalliseen kokonaisuuteen, kuten tämän tietojensuojakäytännön alaosasta löytyvässä lisäyksessä on listattu.

(5)"Henkilötiedot" tarkoittaa kaikkia tunnistettavissa olevaa henkilöä koskevia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, luottokorttitiedot, mieltymykset, jne. 

 

B. Henkilötietojen käsittely ja tarkoitus

 

Verkkosivu voi käyttää evästeitä, jotka keräävät sinusta henkilötietoja. Lisätietoa aiheesta saat tutustumalla evästekäytäntöömme

Oletamme, että ilmoitat meille henkilötietoja vain itsestäsi. Jos ilmoitat meille muiden ihmisten henkilötietoja, sinun on taattava, että sinulla on asianmukainen valtuutus tehdä niin. Oletamme myös, että meille ilmoittamasi henkilötiedot ovat oikeita, ja jos jotkin tiedot muuttuvat, ilmoitat siitä meille pikaisesti.

Käytä verkkosivuja ja jaa henkilötietojasi vasta kun olet lukenut ja ymmärtänyt tietosuojakäytäntömme. Riippuen siitä kuka olet, henkilötietojasi käsitellään alla kuvatulla tavalla.

 

1. Vierailija

Jos olet vierailija verkkosivuilla, Nu Skin International pitää hallussaan henkilötietojasi rekisterinpitäjän ominaisuudessa, ja käyttää niitä seuraaviin tarkoituksiin (i) vierailijoiden hallinnointi (mukaan lukien tietojen lähetys sinulle pyynnöstäsi), (ii) markkina-analyysi, (iii) laittomien toimien käsittely, (iv) tutkimus- ja kehitystyö ja (v) yleinen hallinnointi.

Lue lisää

 

2. Asiakas

Jos luot asiakastilin verkkosivuillamme tai jos ostat Nu Skin tuotteita tai palveluita verkkosivujen kautta, Nu Skin International ja NSEPE käsittelevät henkilötietojasi yhteisrekisterinpitäjinä tarkoituksenaan (i) asiakashallinnointi (ostojen prosessointi mukaan lukien), (ii) laittomien toimien käsittely (tällaisten toimien tunnistaminen ja kontrollointi mukaan lukien), (iii) tutkimus- ja kehitystyö ja (iv) yleinen hallinnointi.

Lue lisää

 

3. Jakelija

Jos olet jakelija, Nu Skin International ja NSEPE käsittelevät henkilötietojasi yhteisrekisterinpitäjinä tarkoituksenaan (i) asiakashallinnointi, (ii) jakelijahallinnointi (jakeluyksikkösi ja ylä/alalinjasi organisaation hallinnointi), (iii) laittomien toimien käsittely, (iv) tutkimus- ja kehitystyö ja (v) yleinen hallinnointi.

Lue lisää

 

4. Mahdolliset ja nykyiset työntekijät

Jos haet töitä Euroopan talousalueella sijaitsevasta yksiköstä Nu Skin konsernin sisällä, se Nu Skinin paikallisyhtiö, josta haet työpaikkaa ja Nu Skin International pitävät hallussaan henkilötietojasi yhteisrekisterinpitäjinä tarkoituksenaan (i) hakijoiden ja työntekijöiden hallinnointi (erityisesti rekrytointi, palkkaus ja työsuhteen luominen kanssasi) ja (ii) yleinen hallinnointi.

Lue lisää

Käsittelyn nimi

Kuvaus tarkoituksista

Käsittelyn perusteet

Vierailijoiden hallinnointi

·   Vierailijoiden pyyntöihin vastaaminen ja niiden käsittely: esim. pääsyn tarjoaminen verkkosivuille, tiedon ja markkinoinnin lähettäminen pyyntöä vastaan, rekisteröityminen tapahtumiin.

·   Rekisterinpitäjän oikeutetut edut: samantyyppisten Nu Skin tuotteiden markkinointi on osa Nu Skinin ekonomisten, kaupallisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujen turvaamista ja edistämistä, ja antaa meille mahdollisuuden tarjota sinulle tietoja tuotteista ja palveluista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä tässä tarkoituksessa sovellettavan lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

·  Sopimusten täytäntöönpano (esim. velvollisuuksien täyttäminen kampanjointiin liittyen, jne.). Emme voi panna tällaisia sopimuksia täytäntöön ilman henkilötietojasi.

Asiakashallinnointi

·   Sopimuksen toteutus asiakkaan kanssa: esim. ostojen käsittely, henkilötilin hallinnointi verkkosivuilla.

·   Markkinointi: esim. tietojen lähettäminen asiakkaalle samantyyppisiä Nu Skin tuotteita ja palveluita koskien.

·   Sopimusten täytäntöönpano (esim. myynnin säännöt ja ehdot, tuotteen ostosopimus, etuasiakkaan sopimus). Emme voi panna tällaisia sopimuksia täytäntöön ilman henkilötietojasi.

·   Rekisterinpitäjän oikeutetut edut: samantyyppisten Nu Skin tuotteiden markkinointi on osa Nu Skinin ekonomisten, kaupallisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujen turvaamista ja edistämistä, ja antaa meille mahdollisuuden tarjota sinulle tietoja tuotteista ja palveluista, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä tässä tarkoituksessa sovellettavan lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

·  Suostumus: jos käsittelyyn sisältyy erityisiä tietokategorioita, jotka todennäköisesti paljastavat rodullisen tai etnisen alkuperän tai terveydentilan (esim. skannerin, ageLOC Me:n tai epäsuotuisan tilanteen yhteydessä), Nu Skin pyytää asiakkaan suostumusta erikseen.

Jakelijahallinnointi

·   Jakeluyksikön ja jakelijan ylä/alalinjan organisaation käsittely ja hallinnointi

·   Sopimusten täytäntöönpano jakelijoiden kanssa (esim. jakelijan sopimus, skannerin vuokrasopimus). Emme voi panna tällaisia sopimuksia täytäntöön ilman henkilötietojasi.

·  Suostumus: jos käsittelyyn sisältyy erityisiä tietokategorioita, jotka todennäköisesti paljastavat rodullisen tai etnisen alkuperän tai terveydentilan (esim. skannerin, ageLOC Me:n tai epäsuotuisan tilanteen yhteydessä), Nu Skin pyytää jakelijan suostumusta erikseen.

Hakijoiden ja työntekijöiden hallinnointi

 

·   Rekrytointi: esim. hakijatietokannan ylläpito.

 

·   Työsopimuksen solmimista edeltävät esisopimukselliset vaiheet. Emme voi läpikäydä pyydettyjä esisopimuksellisia vaiheita ilman henkilötietojasi.

·   Työsopimusten täytäntöönpano, henkilöstöedut ja työsuhteessa eteneminen tai sen päättyminen. Emme voi panna tällaisia sopimuksia täytäntöön ilman henkilötietojasi.

·   Rekisterinpitäjien ja heidän sidosryhmiensä (työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat, osakkeenomistajat, osakkuusyritykset jne.) oikeutetut edut: rekrytointi on oleellista Nu Skinin toiminnan jatkumisen kannalta. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä tässä tarkoituksessa sovellettavan lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

Laittomien toimien käsittely

·   Laittomien toimien estäminen ja tunnistaminen: esim. petoksen tai yhtiön resurssien hyväksikäytön estäminen ja tunnistaminen.

·   Kiistojen käsittely: esim. toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen mahdollisten rikkeiden tutkinta ja oikeusvaateiden esittäminen ja puolustaminen.

·   Sopimusten täytäntöönpano (esim. myynnin säännöt ja ehdot, etuasiakkaan sopimus, toimintaperiaatteet ja menettelytavat, skannerin vuokrasopimus). Emme voi panna tällaisia sopimuksia täytäntöön ilman henkilötietojasi.

·   Rekisterinpitäjien ja heidän sidosryhmiensä (työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat, osakkeenomistajat, osakkuusyritykset jne.) oikeutetut edut: laittomien toimien tunnistaminen, ehkäiseminen ja seuraamusten määrääminen ja kiistojen käsittely ovat osa Nu Skinin ekonomisten, kaupallisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujen suojelemista ja edistämistä ja ne laskevat sinun kustannuksiasi. Voit vastustaa tietojesi käsittelyä tässä tarkoituksessa sovellettavan lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

Tutkimus- & kehitystyö

Yhdistelmätietoihin perustuva tutkimus- ja kehitystyö: esim. myyntitilastot, markkina-analyysi, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

·   Rekisterinpitäjien, muiden ryhmäkokonaisuuksien ja heidän sidosryhmiensä (työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat, osakkeenomistajat, osakkuusyritykset jne.) oikeutetut edut: Ryhmätasolla tapahtuva tutkimus- ja kehitystyö voi johtaa asiakaskokemuksen ja Nu Skin tuotteiden ja palveluiden parantumiseen, sekä innovaatioihin, joista voi lopulta olla hyötyä kaikille, joilla on yhteys Nu Skin tuotteisiin ja palveluihin.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä tässä tarkoituksessa sovellettavan lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

Yleinen hallinnointi

·   Vierailijoiden, asiakkaiden, jakelijoiden ja hakijoiden hallinnointi: esim. yleisten tietokantojen ylläpito.

·   Rekisterinpitäjien, muiden ryhmäkokonaisuuksien ja heidän sidosryhmiensä (työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat, osakkeenomistajat, osakkuusyritykset jne.) oikeutetut edut: Vierailijoiden, asiakkaiden, jakelijoiden ja hakijoiden ja ryhmätason laittomien toimien globaali hallinnointi on oleellista Nu Skin konsernin toiminnan tehokkuuden, yhdenmukaisuuden ja jatkuvuuden kannalta.  Tämä vaikuttaa Nu Skin konsernin ekonomisten, kaupallisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujen suojelemiseen ja edistämiseen ja mahdollistaa parempien palvelujen tarjoamisen sinulle.

Voit vastustaa tietojesi käsittelyä tässä tarkoituksessa sovellettavan lainsäädännön ehtojen mukaisesti.

Silloin kun yllä olevassa taulukossa lakiperusteena ovat 'oikeutetut edut', olemme tasapainottaneet sinun etujasi suhteessa rekisterinpitäjän etuihin. Saat lisätietoja tästä 'tasapainotestistä' käyttämällä osiosta G (Sinun oikeutesi) löytyviä yhteystietoja.

 

C. Henkilötietojen luovuttaminen

 

Rekisterinpitäjä voi siirtää henkilötietojasi Nu Skin konsernin eri kokonaisuuksien sisällä ja yhtiöille, jotka käsittelevät henkilötietoja nimissämme ja puolestamme ('käsittelijät'). Käsittelijäryhmiin kuuluvat paikalliset ja kansainväliset (i) kuljetus- ja toimituspalveluiden tarjoajat, (ii) telekommunikointipalveluiden tarjoajat, (iii) maksupalveluiden tarjoajat, (iv) palkanmaksupalveluiden tarjoajat (työntekijöille). Kattavan listan tällaisista käsittelijöistä saa pyynnöstä, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacy@nuskin.com.

Jos olet jakelija tai asiakas, rekisterinpitäjät voivat lisäksi siirtää henkilötietojasi ylälinjasi jakelijoille ja/tai sponsorillesi.

Jotkin näistä kokonaisuuksista ja henkilöistä sijaitsevat Euroopan Unionin ulkopuolella. Kaikki siirrot perustuvat päätökseen tietosuojan riittävyydestä ja/tai Euroopan komission tietosuojaa koskeviin vakiolausekkeisiin. Yleinen tietosuoja-asetus sallii nämä tiedonsiirtotavat (artiklat 45 ja 46(2)).  Jos haluat tietää, miten voit saada kopion asianmukaisista suojatoimista, lähetä sähköpostia osoitteeseen privacy@nuskin.com.

Tässä esitettyjä kohtia lukuun ottamatta, henkilötietojasi ei jaeta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi, paitsi jos kanssasi solmitun sopimuksen toteuttaminen tai laki sitä edellyttää.

Kuten yläpuolella on selostettu, ymmärrät ja hyväksyt, että voimme jakaa henkilötietojasi oman maasi lainkäyttöalueen ulkopuolisille kokonaisuuksille, ja että henkilötietojasi voidaan säilyttää palvelimilla, jotka sijaitsevat oman maasi lainkäyttöalueen ulkopuolella, mukaan lukien kaikki maat, joissa Nu Skin harjoittaa liiketoimintaa.

 

D. Lapset

 

Nu Skin ei kohdista tuotteidensa myyntiä lapsille. Kun Nu Skin myy lasten käyttöön tarkoitettuja tuotteita, niitä voivat ostaa vain aikuiset.  Jos ole alle 18-vuotias, voit käyttää verkkosivustoa ainoastaan vanhempiesi tai holhoojasi valvonnassa. Nu Skin ei:

(1) Pyydä eikä tietoisesti kerää henkilötietoja alle 13-vuotiaista ("lapset");

(2) Tietoisesti käytä tai jaa alle 13-vuotiaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille;

(3) Anna lapsille mahdollisuutta julkaista tai muutoin jakaa henkilötietojaan; eikä

(4) Salli lasten paljastaa henkilötietojaan erityishinnan, -pelien, tai muun erityissyyn houkuttelemina.

Kehotamme sinua valvomaan lapsesi Internetin käyttöä ja antamaan hänelle tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kun päästät hänet selaamaan Internetiä.

 

E. Turvatoimet

 

Nu Skin käyttää turvallisia tietoverkkoja, jotka on suojattu alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisilla palomuuri- ja salasanajärjestelmillä. Nu Skin käyttää myös Transport Layer Security (TLS) -suojausohjelmaa suojellakseen tietojasi tiedonsiirron aikana. Pääsy näihin tietoihin annetaan vain valtuutetuille henkilöille, liiketoiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin.

 

F. Henkilötietojen säilyttäminen

 

Henkilötietojasi säilytetään niin kauan kun ylläpidät suhdetta meihin ja pidät meihin yhteyttä, ja korkeintaan 10 vuotta tämän suhteen päättymisen jälkeen.

 

G. Oikeutesi

 

Euroopan talousalueella rekisteröityneenä henkilönä, sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi, pyytää korjausta tai rajoittaa tai vastustaa tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi ja oikeus tietojesi siirrettävyyteen.  Näihin oikeuksiin kuuluu:

·         mahdollisuus tarkastella sinua koskevia henkilötietoja, joita meillä on tieto- ja kommunikaatiojärjestelmissämme,

·         mahdollisuus tehdä henkilötietoihisi korjauksia,

·         mahdollisuus saada ilmoitus siitä, kenen kanssa henkilötietojasi on voitu jakaa,

·         mahdollisuus pyytää henkilötietojen poistamista,

·         mahdollisuus rajoittaa tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi,

·         mahdollisuus vastustaa tapaa, jolla käsittelemme henkilötietojasi,

·         mahdollisuus pyytää, että lähetämme kopion henkilötiedoistasi sinulle tai jollekin toiselle yhtiölle.

 

Vastaamme pyyntöihisi harjoittaa yllämainittuja rekisteröidyn oikeuksia 30 päivän sisällä. Varaamme oikeuden lisätä vastausaikaa 60 päivällä tarpeen mukaan, sinulta saamiemme pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä huomioon ottaen.  

Voit myös vetää suostumuksesi henkilötietojesi käsittelystä takaisin siinä määrin missä henkilötietojesi käsittely on perustunut suostumukseesi.

 

Oikeuksiesi harjoittaminen:

Jos haluat harjoittaa oikeuksiasi, voit täyttää pyyntölomakkeen täällä, tai ottaa yhteyttä yksityissuoja-asioita hoitavaan yhteyshenkilöön.

 

Organisaatio

Tietosuojavastaava

Nu Skin International, Inc.

75 West Center Street,
Provo, 84601 Utah
USA
+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

Mark Milne

75 West Center Street,

Provo, 84601 Utah

USA

+1 (801) 345-1505

privacy@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

The Corporate Village

Building Elsinore

Da Vincilaan 9

1930 Zaventem

Belgia

+32 2 722 70 00

privacy@nuskin.com

 

Yhteydenotto valvontaviranomaisiin:

 

Jos haluat esittää meistä valituksen, voit ottaa yhteyttä paikalliseen valvontaviranomaiseesi. Tämä voi olla valvontaviranomainen jäsenmaassa, jossa:

·         normaalisti asut,

·         olet töissä,

·         uskot rikkeen tapahtuneen.

 

Jos sinulla on vaikeuksia paikantaa valvontaviranomainen, ota yhteyttä yllä mainittuun Mark Milneen, joka auttaa sinua ottamaan yhteyttä valvontaviranomaiseen.  

 

H. Linkitetyt Internet-verkkosivustot

 

Verkkosivustolla on hyperlinkkejä, jotka ovat korostettuja sanoja tai kuvia hypertekstiasiakirjassa. Kun niitä napsauttaa, ne vievät johonkin toiseen kohtaan asiakirjassa, kokonaan toiseen asiakirjaan tai toisten organisaatioiden omistamille verkkosivustoille. Nu Skin ei kontrolloi muiden organisaatioiden verkkosivuja, ja nuo verkkosivut voivat sisältää tietosuojaehtoja, jotka eroavat täällä esitetyistä. Nu Skin ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen tai linkkien kautta kerätyistä tiedoista, niiden käytöstä tai luovuttamisesta, ja Nu Skin nimenomaisesti sanoutuu lain sallimissa rajoissa irti kaikesta vastuusta tällaisen tiedonkeruun, -käytön tai -luovuttamisen suhteen.

 

I. Tietosuojakäytännön muutokset

 

Jos Nu Skin päättää muuttaa tietosuojakäytäntöä, se julkaisee kyseiset muutokset täällä, niin että olet aina tietoinen siitä, mitä tietoa keräämme ja miten mahdollisesti käytämme tai luovutamme tätä tietoa. Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset astuvat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun muutokset on julkaistu tällä verkkosivustolla. Tietosuojakäytäntö tarkistettiin viimeksi 20. huhtikuuta 2018.

 

Liite: Nu Skinin paikallisyksiköt

Maa

Nu Skinin paikallisyksikkö

Rekisteröity toimisto

Belgia

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

+32 2 342 04 75

Tanska

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Kööpenhamina

+45 78 73 06 02

Saksa

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

+49 6131 490 9108

Unkari

Nu Skin Eastern Europe

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

+36 21 200 78 27

Norja

Nu Skin Norway A/S

c/o Visma Services Norway A/S

pb. 342 Sentrum

0250 Oslo

+47 852 95 048

Alankomaat

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

+31 85 0021853

Liity Nu Skinille Ryhdy jakelijaksi