Tietosuoja

Tietosuojailmoitus

 

Tämä sivu on käännetty käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Huomioithan, että mikäli tämän ja englanninkielisen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy@nuskin.com.

 

 

1. Sisällysluettelo

 1. Sisällysluettelo
 2. Yhteenveto
 3. Keitä me olemme ja kuinka voit ottaa meihin yhteyttä?
 4. Mitä henkilötietoja keräämme?
  a. Henkilötietoryhmät
  b. Mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miksi?
  c. Velvollisuutesi
  d. Kolmansilta osapuolilta keräämämme henkilötiedot
  e. Lapset
 5. Kuinka käytämme henkilötietojasi?
 6. Henkilötietojesi jakaminen ja siirtäminen
  a. Henkilötietojen jakaminen
  b. Henkilötietojen siirtäminen
  c. EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen väliset Privacy Shield -säännöt
 7. Kuinka suojelemme henkilötietojasi?
 8. Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?
 9. Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen?
 10. Markkinointia koskevat vaihtoehtosi
 11. Tietosuojakäytännön muutokset

Liite 1 – Luettelo Nu Skin -yksiköistä, jotka ovat vastuussa henkilötietojesi käsittelystä
Liite 2 – Kuinka käytämme henkilötietojasi?

 

2.    Yhteenveto

Nu Skin on sitoutunut kunnioittamaan ja suojelemaan yksityisyyttäsi. Noudatamme toimintamaissamme sovellettavien yksityisyyttä ja tietosuojaa koskevien lakien vaatimuksia.

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, kuinka keräämme, käytämme ja jaamme asiakkaitamme, brändikumppaneitamme, työnhakijoitamme sekä toimipaikallamme ja verkkosivustollamme kävijöitä (yhdessä ”sinä” ja ”sinun”) koskevia henkilötietoja sekä mitä oikeuksia sinulla henkilötietojesi käytön suhteen on. Huomaa, että olosuhteista riippuen, kaikki kohdat eivät ehkä ole yhtä olennaisia tai koske sinua. Jos esimerkiksi vierailet toimipaikallamme, kohta 10 ”Markkinointia koskevat vaihtoehtosi” ei koske sinua, koska emme yleensä lähetä toimipaikkamme vierailijoille suoramarkkinointiviestejä.

Varmista, että luet tämän tietosuojakäytännön huolellisesti, ennen kuin käytät verkkosivustoamme tai sovelluksiamme ja/tai annat meille henkilötietojasi.

3.    Keitä me olemme ja kuinka voit ottaa meihin yhteyttä?

Nu Skin Enterprises Inc. ja sen osakkuus- ja tytäryhtiöt (”Nu Skin”, ”me”, ”meille” ja ”meidän”) muodostavat kansainvälisen konsernin, joka tarjoaa hygieniatuotteita, ravintolisiä, laitteita sekä muita tuotteita tai palveluita (i) Nu Skin -verkkosivustojen (sekä paikallisten että maailmanlaajuisten) (joista kukin ”verkkosivusto”), (ii) Nu Skin -sovellusten ja -työkalujen (”sovellukset”) ja (iii) itsenäisten jakelijoiden verkoston (”brändikumppanit”) kautta.

Riippuen siitä, kuka olet, henkilötietojasi käsitellään eri Nu Skin -yksiköiden toimesta ja/tai eri tarkoituksiin. Täältä löydät luettelon Nu Skin -yksiköistä, jotka toimivat henkilötietojesi käsittelystä vastaavina rekisterinpitäjinä. Ota yhteyttä tietosuojatiimiin tai tietosuojavastaavaamme [DPOoffice@nuskin.com], jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, tahdot päivittää henkilötietojasi tai käyttää oikeuksiasi, kuten alla on kuvattu.

4.    Mitä henkilötietoja keräämme?

Henkilötiedot ovat mitä tahansa tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti liittyvät tunnistettavaan tai tunnistettavissa olevaan elossa olevaan henkilöön tai, joissakin tapauksissa, oikeushenkilöön. Henkilötietoihin voivat kuulua nimi, (sähköposti)osoite, puhelinnumero, IP-osoite, luottokorttitiedot, mieltymykset, ikä, sukupuoli, ammatti jne.

Keräämämme henkilötiedot ja niiden keräystapa riippuvat siitä, kuinka asioit kanssamme. Jos olet esimerkiksi asiakkaamme, keräämämme tiedot saattavat olla erityyppisiä brändikumppanista keräämiimme tietoihin verrattuina. Alla on annettu yleinen kuvaus tiedonkeruu- ja -käsittelytoimistamme. Jos kuitenkin haluat tutustua vuorovaikutuskohtaisiin tiedonkäsittelytoimiin ja käsittelyn tarkoituksiin, ks. tästä kohta ”Kuinka käytämme henkilötietojasi?”. Tämä luettelo sisältää tiedot rekisteröityjen ryhmäkohtaisista käsittelytoimista.

a.      Henkilötietoryhmät

Keräämämme yleiset henkilötietoryhmät ovat seuraavat:

-          Yhteystiedot, kuten nimi, titteli, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

-          Biografiset tiedot, kuten sukupuoli, syntymäaika, kansallisuus, valokuva tai video sinusta, ammatti ja perhe-elämää koskevat tiedot (lukuun ottamatta erityisiä tietoryhmiä), mukaan lukien perhe, lapset, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet.

-          Tunnistustiedot, kuten passin numero, henkilötunnus ja muut tunnistustiedot ja -asiakirjat sekä kopiot edellä mainituista tunnistusasiakirjoista, siinä määrin kuin sovellettava lainsäädäntö sen sallii.

-          Rekisteröitymistiedot, kuten uutiskirjepyynnöt, rekisteröitymiset tapahtumiin/palkintomatkoille, tilaukset, lataukset ja käyttäjänimet/salasanat, liittymis- tai rekisteröitymislomakkeissa pyydetyt tiedot sekä näihin liittyvät tiedot, kuten palaute ja kyselyvastaukset.

-          Laskutustiedot ja taloudelliset tiedot, kuten pankkitilitiedot, luotto-/pankkikorttitiedot, kopio tiliotteesta ja kaikki muut maksutapahtumien vahvistamiseen ja/tai käsittelyyn liittyvät tiedot.

-          Tuotetiedot, kuten ostohistoriasi, tiedot sinulle myymistämme tuotteista, tuotepalautukset, suosikkituotteet.

-          Erityiset henkilötietoryhmät, joita saatamme kerätä vain tietyissä tilanteissa ja joihin kuuluvat esim. rotuusi, etniseen alkuperääsi tai terveyteesi liittyvät tiedot.

-          Kameravalvontamateriaali, joka mahdollistaa tunnistamisesi, kun vierailet toimipaikoillamme.

-          Tiedot Nu Skinin IT-järjestelmien ja laitteiden käytöstäsi, kun olet brändikumppani.

-          Muut tiedot; kaikki muut henkilötiedot, joita annat meille vapaaehtoisesti. Kun esimerkiksi päätät antaa meille perheenjäseniesi henkilötietoja täyttäessäsi verkkolomakkeemme, joka sisältää tähän tarkoitukseen varatun kentän tai kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme.

b.      Mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miksi?

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta seuraavasti:

                                 I.            Asiakkaana:

-          Kun luot Nu Skin -tilin, keräämme tai pyydämme sinua antamaan yhteystietosi, joitakin biografisia tietoja ja muita asiaankuuluvia tietoja sekä toivomasi viestintätavan.

-          Kun ostat Nu Skin -tuotteita tai -palveluita tai palautat tuotteita, keräämme tai pyydämme sinua antamaan yhteystietosi, laskutustietosi ja taloudelliset tietosi sekä muita asiaankuuluvia tietoja.

-          Kun rekisteröidyt uutiskirjettämme ja/tai jotain verkkopalveluamme varten, keräämme tai pyydämme sinua antamaan yhteystietosi ja muita asiaankuuluvia tietoja, rekisteröintitiedot mukaan lukien, sekä toivomasi viestintätavan.

-          Kun asioit Nu Skinin kanssa muulla tavalla, esimerkiksi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Tässä tapauksessa keräämme henkilötiedot, jotka annat meille omasta aloitteestasi, sekä kaikki henkilötiedot, jotka tarvitsemme pyyntösi käsittelemiseksi. Jos soitat puhelinkeskuksiimme, tallennamme puhelun.

                               II.            Brändikumppanina:

-          Kun rekisteröidyt ryhtyäksesi brändikumppaniksi, keräämme tai pyydämme sinua antamaan taloudelliset ja liiketoiminnalliset tietosi ja muita asiaankuuluvia tietoja, jotka saattavat sisältää tunnistustietoja ja biografisia tietoja.

-          Kun ostat Nu Skin -tuotteita tai -palveluita tai palautat tuotteita, keräämme tai pyydämme sinua antamaan yhteystietosi, laskutustietosi ja taloudelliset tietosi sekä muita asiaankuuluvia tietoja.

-          Kun rekisteröidyt uutiskirjettämme ja/tai jotain verkkopalveluamme varten, keräämme tai pyydämme sinua antamaan yhteystietosi ja muita asiaankuuluvia tietoja, rekisteröintitiedot mukaan lukien, sekä toivomasi viestintätavan.

-          Kun rekisteröidyt jotakin järjestämäämme tapahtumaa/palkintomatkaa varten tai osallistut sellaiseen, keräämme tai pyydämme sinua antamaan omat ja vieraasi yhteystiedot ja tunnistustiedot sekä muita asiaankuuluvia tietoja, biografiset tiedot, rekisteröintitiedot sekä laskutustiedot ja taloudelliset tiedot mukaan lukien.

-          Kun käytät jotakin sovellustamme rekisteröityneenä brändikumppanina, pyydämme sinua myös antamaan sovelluksen kannalta olennaisia tietoja, joihin saattavat kuulua etnisyyttä ja terveyttä koskevat tiedot, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen sen toiminnon tarjoamiseksi, jota pyydät sovellusta käyttämällä.

-          Kun ilmoitat haittavaikutuksesta, keräämme tai pyydämme sinua antamaan yhteystietosi sekä ilmennyttä haittavaikutusta koskevat tiedot, joihin saattaa sisältyä terveystietoja.

-          Kun käytät yhtiömme IT-järjestelmiä tai laitteita, saatamme kerätä tietoja, jotka liittyvät kyseisten laitteiden käyttöösi.

-          Kun muuten asioit Nu Skinin kanssa, esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä eri viestintäkanavien kautta. Tässä tapauksessa keräämme henkilötiedot, jotka annat meille omasta aloitteestasi, sekä kaikki henkilötiedot, jotka tarvitsemme tiedustelun käsittelemiseksi. Jos soitat puhelinkeskuksiimme, tallennamme puhelun.

                             III.            Työnhakijana:

-          Kun haet meiltä työpaikkaa, pyydämme sinulta hakemuksesi kannalta olennaisia tietoja, kuten nimesi, yhteystietosi, työhistoriasi ja koulutustaustasi. Saatamme pyytä sinua tekemään hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta, josta löytyy asiaa koskeva tietosuojailmoitus.

-          Kun muuten asioit Nu Skinin kanssa, esimerkiksi ottamalla meihin yhteyttä eri viestintäkanavien kautta. Tässä tapauksessa keräämme henkilötiedot, jotka annat meille omasta aloitteestasi, sekä kaikki henkilötiedot, jotka tarvitsemme tiedustelun käsittelemiseksi. Jos soitat puhelinkeskuksiimme, tallennamme puhelun.

                            IV.            Toimipaikalla vierailijana:

-          Kun vierailet tiloissamme, saatamme kerätä nimesi ja yrityksesi nimen kaltaisia tietoja, joita tarvitsemme tunnistaaksemme sinut ja tehdäksemme tarpeelliset turvallisuustarkastukset. Saatamme myös kerätä kameravalvontamateriaalia, josta sinut voidaan tunnistaa.

                              V.            Verkkosivuston kävijänä:

-          Kun käyt verkkosivustollamme tai käytät sovelluksiamme, keräämme, tallennamme ja käytämme automaattisesti teknisiä tietoja, jotka koskevat laitettasi sekä vuorovaikutustasi verkkosivustomme ja sovelluksiemme kanssa (”yleiset tiedot”). Nämä yleiset tiedot lähetetään tietokoneeltasi tai laitteeltasi meille erilaisia evästeitä ja muita teknisiä keinoja käyttäen. Jotkut verkkoselaimet saattavat lähettää ”do-not-track”-pyynnön verkkosivustoille, joiden kanssa selain kommunikoi.  Verkkosivustomme eivät tällä hetkellä vastaa tällaisiin ”do-not-track”-pyyntöihin.

Napsauta tästä saadaksesi lisätietoja evästeiden käytöstämme sekä evästeiden poistamisesta käytöstä.

Henkilötietojen antaminen meille ei ole pakollista. On kuitenkin mahdollista, että emme pysty täyttämään edellä kuvattuja tarkoituksia, jos päätät olla antamatta henkilötietojasi meille.

c.      Velvollisuutesi

Odotamme sinun antavan meille ainoastaan itseäsi koskevia henkilötietoja. Jos annat meille myös muiden henkilöiden henkilötietoja, sinun on varmistettava, että täytät kaikki lakisääteiset velvoitteet, jotka saattavat koskea tietojen toimittamista meille ja mahdollistavat sen, että voimme tarvittaessa käyttää, käsitellä ja siirtää näitä tietoja. Erityisesti, ja paikallisten lakien mukaisesti, jos käytät luottokorttia, jota ei ole myönnetty sinulle, vahvistat, että luottokortin haltija on suostunut hänen luottokorttinsa käyttämiseen ostoksesi yhteydessä ja hyväksynyt sen, että Nu Skin voi kerätä, käyttää ja luovuttaa hänen henkilötietojansa ostoksesi käsittelemiseksi.

Odotamme myös, että meille ilmoittamasi henkilötiedot ovat virheettömiä, ja jos henkilötietojasi on päivitettävä, että ilmoitat meille viipymättä asiasta.

d.      Kolmansilta osapuolilta keräämämme henkilötiedot

Suurimman osan sinusta keräämistämme henkilötiedoista saamme suoraan sinulta. Joissakin tilanteissa saatamme saada sinua koskevia henkilötietoja myös seuraavilta osapuolilta:

-          brändikumppanit

-          henkilöt, jotka antavat meille henkilötietojasi (esim. perheenjäsenesi)

-          sääntelyviranomaiset

-          muut yritykset, jotka tarjoavat meille palveluita.

Jotkin näistä kolmannen osapuolen lähteistä saattavat sisältää julkisesti saatavilla olevia tietolähteitä.

e.             Lapset

Nu Skin ei suuntaa tuotteidensa tai palveluidensa myyntiä lapsille, eikä hyväksy alaikäisiä henkilöitä brändikumppaneiksi (alle 22-vuotiaita Manner-Kiinassa).

Ainoastaan aikuiset voivat ostaa Nu Skinin lastentuotteita. Jos olet alaikäinen, voit käyttää verkkosivustoa vain yhdessä vanhempasi tai huoltajasi kanssa.

Emme tietoisesti kerää tai muuten käsittele mitään alle 13-vuotiaiden lasten henkilötietoja, emmekä suuntaa palveluitamme, verkkosivustoamme tai sovelluksiamme alle 16-vuotiaille lapsille. Jos uskot, että vastuullasi oleva lapsi on antanut meille henkilötietoja, kehotamme painokkaasti sinua ottamaan meihin yhteyttä välittömästi, jolloin pyrimme löytämään ratkaisun tilanteen korjaamiseksi.

Kehotamme sinua osallistumaan lapsesi Internetin käyttöön ja tutustumaan tärkeisiin turvallisuusvinkkeihin jokaisen lapsen kanssa, ennen kuin hän tutkii Internetiä.

Jos rekisteröit lapsesi Nu Skin -tapahtumaan tai -palkintomatkalle, käsittelemme lapsesi henkilötietoja tapahtumaan tai palkintomatkalle osallistumista varten. Mikäli tapahtuma edellyttää, että käsittelemme lapsesi tietoja, jotka kuuluvat erityisiin henkilötietoryhmiin, pyydämme nimenomaista suostumustasi.

5.    Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Sovellettavan lain mukaisesti käsittelemme henkilötietojasi seuraavien oikeudellisten perusteiden nojalla: (i) täyttääksemme sopimusperusteiset velvoitteemme sinua kohtaan tai ryhtyäksemme toimenpiteisiin ennen sopimuksen solmimista kanssasi, (ii) noudattaaksemme lakisääteistä velvoitetta, (iii) kun henkilötietojesi käyttäminen on tarpeen oikeutetun liiketoiminnallisen etumme kannalta tai (iv) suostumuksesi perusteella. Oikeutettuihin etuihimme kuuluvat liiketoimintamme harjoittaminen, arvioiminen ja kehittäminen; itsemme ja muiden suojaaminen petoksilta, luvattomilta maksutapahtumilta, korvausvaatimuksilta ja muilta vastuilta, ja edellä mainittujen torjuminen sekä yhtiön käytäntöjen ja alan standardien noudattamisen varmistaminen. Nu Skinin kaltaisten maailmanlaajuista liiketoimintaa harjoittavien yritysten kohdalla sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia varten tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn katsotaan myös yleensä olevan oikeutettu etu. Kuten laki vaatii, olemme huolellisesti tasapainottaneet oikeutetut etumme tietosuojaan liittyviin oikeuksiisi. Ota yhteyttä tietosuojatiimiin, jos haluat saada lisätietoja tästä tasapainotuksesta.

Se, kuinka käytämme henkilötietojasi, riippuu siitä, kuka olet ja kuinka asioit kanssamme. Napsauta tästä nähdäksesi luettelon tavoista, joilla käytämme henkilötietojasi sekä syistä, joiden perusteella sen teemme.

Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä (esim. rotuun, etnisyyteen tai terveyteen liittyviä tietoja) ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa ja silloin, kun meillä on siihen oikeusperuste (esim. nimenomainen suostumuksesi).

Ota yhteyttä tietosuojatiimiin, jos sinulla on kysymyksiä siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi.

6.    Henkilötietojesi jakaminen ja siirtäminen

a.      Henkilötietojen jakaminen

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi seuraaville osapuolille:

-          Muut Nu Skin -yksiköt – niiden johtajat, työntekijät, asiamiehet ja edustajat mukaan lukien – toiminta-, yritysjohto-, hallinto-, valvonta- tai arviointi- ja koulutustarkoituksia varten. Täältä löydät luettelon Nu Skin -yksiköistä, jotka saattavat vastaanottaa henkilötietojasi ja täältä sekä edeltä kohdista 4 ja 5 luettelon tiedonkäsittelyn tarkoituksista ja ryhmistä.

-          Lakimiehet, tilintarkastajat, taloudelliset neuvonantajat ja muut kolmannen osapuolen palveluntarjoajat liittyen palveluihin, joita ne tarjoavat Nu Skinille.

-          Toimittajat ja palveluntarjoajat, mukaan lukien kuljetus- ja toimituspalveluiden tarjoajat, televiestintäpalveluiden tarjoajat, maksupalveluiden tarjoajat, tapahtumajärjestäjät, matkatoimistot ja vakuutusyhtiöt, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

-          Kolmas osapuoli siinä tapauksessa, että Nu Skin myy omaisuutensa kokonaan tai osittain kyseiselle kolmannelle osapuolelle tai fuusioituu kolmannen osapuolen kanssa tai myydään kolmannelle osapuolelle.

-          Mikä tahansa sääntely-, oikeus- tai valtionviranomainen tai muu asiaankuuluva viranomainen, virasto tai elin sekä teollisuuden sääntelyviranomainen ja mikä tahansa muu henkilö, jolle Nu Skinin on pakko tai sen edellytetään tai sallitaan luovuttaa henkilötietoja lain, sääntöjen tai asetusten, oikeudellisen prosessin tai oikeudenkäynnin nojalla.

-          Kuka tahansa henkilö, jolla on toimivaltaisen tuomioistuimen tai vastaavan oikeudellisen prosessin määräys.

Tämän lisäksi, jos olet brändikumppani tai asiakas, saatamme siirtää henkilötietojasi ylemmille brändikumppaneille ja/tai sponsorille, mikäli se on mielestämme tarpeen asianmukaisen tuen varmistamisen tai brändikumppanin koulutustarkoitusten kannalta.

Tällaisissa tilanteissa ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaaksemme, että kolmannen osapuolen vastaanottajat käyttävät kohtuullisia turvatoimia henkilötietojesi suojelemiseksi.

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille niiden omia suoramarkkinointitarkoituksia varten.

b.      Henkilötietojen siirtäminen

Siirrämme henkilötietoja muille lainkäyttöalueille, jos se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten kannalta; myös lainkäyttöalueille, jotka eivät ehkä tarjoa samantasoista tietosuojaa kuin lainkäyttöalue, jolla henkilötietosi alun perin kerättiin. Saatamme esimerkiksi siirtää tietojasi Yhdysvaltoihin, koska emoyhtiömme sijaitsevat siellä.

Kun siirrämme henkilötietojasi muihin maihin, suojelemme niitä tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Mikäli sovellettava laki sitä edellyttää, sovimme tietojen vastaanottajan kanssa sitovista sopimusvelvoitteista tietosuojaa koskevien oikeuksiesi turvaamiseksi. Lisäksi ilmoitamme kaikista tiedonsiirroista ja/tai tiedonsiirtomekanismeista toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli sovellettava lainsäädäntö sitä edellyttää.

Kun tietoja siirretään Euroopan talousalueelta (”ETA”) Yhdysvaltoihin tai muille ETA-alueen ulkopuolisille lainkäyttöalueille, käytämme Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ja muita asianmukaisia ratkaisuja suorittaaksemme tietojen siirron rajojen yli, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen 46 ja 49 artikla edellyttää tai sallii. Ota yhteyttä tietosuojatiimiin, jos sinulla on kysymyksiä suojatoimista, joita käytämme henkilötietojesi suojaamiseen niitä siirtäessämme (myös kuinka voit saada kopion tai lukea näistä suojatoimista).

 

c.      EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen väliset Privacy Shield -säännöt

 

Nu Skin International Inc. (Nu Skin) osallistuu EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Sveitsin ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield Framework -järjestelmään ja on sertifioinut niiden noudattamisensa. Olemme sitoutuneet siihen, että kaikki Euroopan unionin (EU) jäsenmaista ja Sveitsistä vastaanotetut henkilötiedot ovat soveltuvien Privacy Shield -periaatteiden alaisia kunkin maan Privacy Shield -sääntöjen mukaisesti. Lisätietoja Privacy Shield -säännöistä ja -sertifioinnista saa tutustumalla Yhdysvaltain kauppaministeriön Privacy Shield -listaan.

 

Nu Skinin vastuulla on käsitellä saamiaan henkilötietoja Privacy Shield -sääntöjen mukaisesti, ja sama koskee sen edustajana toimivaa kolmatta osapuolta, joka käsittelee sen puolesta tehtyjä siirtoja. Nu Skin noudattaa Privacy Shield -periaatteita, edelleensiirtojen vastuusäännökset mukaan lukien, kaikissa henkilötietojen edelleensiirroissa EU:sta ja Sveitsistä.
Privacy Shield -sääntöjen alaisena saatuihin tai siirrettyihin henkilötietoihin liittyen Nu Skin on Yhdysvaltain Federal Trade Commissionin sääntelyn toimeenpanovallan alainen. Tietyissä tilanteissa meiltä saatetaan vaatia henkilötietojen luovuttamista vastatessamme viranomaisten laillisiin pyyntöihin, samoin kuin kansallisen turvallisuuden tai lainvalvonnan sitä edellyttäessä.

 

Jos teillä on ratkaisematon tietosuojaan tai tiedonkäyttöön liittyvä huolenaihe, jota emme ole huomioineet tyydyttävästi, ottakaa yhteyttä Yhdysvalloissa sijaitsevaan kolmannen osapuolen riita-asioiden ratkaisuelimeen (ilmaiseksi) osoitteessa feedback-form.truste.com.

 

Tietyissä olosuhteissa, jotka on tarkemmin selitetty Privacy Shield -sivustolla, teillä on mahdollisesti oikeus vedota sitovaan välimieskäsittelyyn, kun muut riidanratkaisumenettelyt on jo käytetty.

 

TRUSTe

 

7.    Kuinka suojelemme henkilötietojasi?

Suojelemme henkilötietojasi ja käytämme fyysisiä (esim. lukittuja arkistokaappeja), teknisiä ja organisatorisia suojatoimia suojataksemme niitä luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Erityisesti mainittakoon, että operoimamme tietoverkot on suojattu alan standardien mukaisella palomuurilla ja salasanasuojausjärjestelmillä. Käytämme myös TLS-salausprotokollaa (Transport Layer Security) suojataksemme henkilötietojesi siirron. Pääsy näihin tietoihin sallitaan vain valtuutetuille henkilöille ja perusteltuja liiketoiminnallisia tarkoituksia varten.

Lisäksi pääsy henkilötietoihisi rajoitetaan henkilökunnalle ja palveluntarjoajille tiedontarpeen mukaan.

Siitä huolimatta, että pyrimme aina suojelemaan järjestelmiämme, toimipaikkojamme, toimintaamme ja tietojamme luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja luovuttamiselta, Internetin luonne avoimena globaalina viestintävälineenä sekä muut riskitekijät aiheuttavat sen, että emme pysty takaamaan, että mitkään tiedot – siirron aikana tai järjestelmiimme tallennettuina – ovat täysin suojassa muiden osapuolien hyökkäyksiltä.

Ota yhteyttä tietosuojatiimiin, jos sinulla on kysymyksiä siitä, kuinka suojelemme henkilötietojasi.

8.    Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen kohdassa ”Mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miksi?” lueteltujen tiedonkäsittelyn tarkoitusten täyttämiseksi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että emme enää säilytä henkilötietojasi, kun (sopimus)suhteemme kanssasi päättyy, ellei sovellettava laki salli tai edellytä pidempää säilytystä.

9.    Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietoihisi liittyen?

Sinulla on tiettyjä oikeuksia sen suhteen, kuinka käytämme ja säilytämme henkilötietojasi. Nämä oikeudet ovat seuraavat:

-          Oikaiseminen. Sinulla on oikeus pyytää, että kaikki käsittelemämme puutteelliset tai virheelliset henkilötietosi oikaistaan.

-          Poistaminen. Sinulla on oikeus pyytää, että poistamme käsittelemämme henkilötietosi tietyissä tilanteissa.

-          Suostumuksen peruuttaminen. Jos olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus perua suostumuksesi koska tahansa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen. Tämä kattaa tilanteet, joissa haluat kieltäytyä meiltä saamistasi markkinointiviesteistä.

-          Pääsy. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, sinulla on oikeus päästä käsittelemiimme henkilötietoihisi ja pyytää niistä kopio, jonka toimitamme sinulle sähköisessä ja/tai kirjallisessa tai suullisessa muodossa, kun sovellettava lainsäädäntö sen sallii. Sovellettavan lainsäädännön salliessa veloitamme sinulta tästä pääsypyynnöstä kohtuullisen maksun.

Mikäli olet ETA-alueella, sinulla on lisäksi seuraavat oikeudet:

-          Rajoittaminen. Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä tietyissä tilanteissa (koskee myös Macaossa olevia).

-          Tietojen siirtäminen järjestelmästä toiseen. Sinulla on oikeus pyytää, että lähetämme hallussamme olevat henkilötietosi sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle tietyissä tilanteissa.

-          Vastustaminen. Mikäli henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on oikeutettu etumme, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvien syiden perusteella. Täytämme pyyntösi, ellei meillä ole käsittelylle huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää sinun etusi ja oikeutesi, tai jos meidän on jatkettava tietojen käsittelemistä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kun käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksia varten, sinulla on oikeus vastustaa tällaista käsittelyä koska tahansa. Tämä kattaa tietojen käsittelyn myös profilointitarkoituksia varten siltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, emme enää käsittele henkilötietojasi näihin tarkoituksiin.

Voit tarvittaessa käyttää edellä mainittuja oikeuksia ottamalla yhteyttä tietosuojatiimiin tai käyttämällä verkkotyökaluamme niillä markkinoilla, joilla sellainen on käytettävissä. Vastaamme pyyntöösi käyttää edellä mainittuja rekisteröidyn oikeuksia sovellettavan lainsäädännön määräämässä ajassa. Voimme harkintamme mukaan pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi, ennen kuin annamme pyydetyt tiedot. Näin varmistamme, että henkilötietojasi luovutetaan ainoastaan sinulle. Emme ehkä voi käsitellä pyyntöäsi asianmukaisesti, jos päätät olla antamatta meille henkilötietoja, joita tarvitsemme pyyntösi käsittelemiseksi. Jos et ole tyytyväinen tapaan, jolla käsittelimme pyyntösi tai jos haluat tehdä valituksen sovellettavan tietosuojalainsäädännön rikkomuksista, voit jättää valituksen tai vaatimuksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (esim. oman maasi tai asuinpaikkasi markkinoiden valvontaviranomaiselle).

10.           Markkinointia koskevat vaihtoehtosi

Voit päättää, haluatko vastaanottaa meiltä suoramarkkinointia (jota esim. voimme lähettää sähköisesti esimerkiksi mainossähköpostien muodossa). Tietyillä markkinoilla sinun on annettava meille suostumuksesi, ennen kuin voit ottaa suoramarkkinointia vastaan. Kun rekisteröidyt uudeksi asiakkaaksi tai brändikumppaniksi, saatamme esimerkiksi pyytää sinua rastittamaan ”ota vastaan mainossähköposteja” -ruudun. Voit kieltäytyä tällaisesta viestinnästä koska tahansa kaikilla markkinoilla. Jos et enää halua vastaanottaa markkinointiviestejä, olla postituslistalla, johon olet aiemmin rekisteröitynyt tai vastaanottaa muuta markkinointiviestintää, napsauta kyseisessä viestissä olevaa peruutuslinkkiä tai ota yhteyttä tietosuojatiimiin.

11.           Tietosuojakäytännön muutokset

Saatamme päivittää tätä tietosuojakäytäntöä ajoittain. Ilmoitamme sinulle kaikista merkittävistä muutoksista julkaisemalla kyseiset muutokset täällä tai käyttämällä muuta sopivaa viestintäkanavaa, jota yleensä käytämme kanssasi. Ellei toisin ilmoiteta, kaikkien tähän tietosuojakäytäntöön tehtyjen muutosten katsotaan astuvan voimaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on julkaistu tällä verkkosivustolla.

Tätä tietosuojakäytäntöä on viimeksi muutettu 5. helmikuuta 2019.Liite 1 – Luettelo Nu Skin -yksiköistä, jotka ovat vastuussa henkilötietojesi käsittelystä

Alla oleva taulukko sisältää maa-/markkinakohtaisen luettelon Nu Skin -yksiköistä, jotka ovat vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, jotka liittyvät sinuun asiakkaana, brändikumppanina, työnhakijana tai toimipaikalla vierailijana (kuten yleisessä tietosuojakäytäntömme kohdassa ”Mitä henkilötietoja keräämme sinulta ja miksi?” on määritetty).

Huomaa, että jos kentän poikki kulkee vinoviiva, se tarkoittaa, että emme kerää tai muuten käsittele tämän rekisteröityjen ryhmän henkilötietoja kyseisessä maassa / kyseisillä markkinoilla.

Jos kentässä on ilmoitettu useampi kuin yksi rekisterinpitäjä, se tarkoittaa sitä, että meillä on kyseisessä maassa useampi kuin yksi Nu Skin -yksikkö, ja vastuussa oleva rekisterinpitäjä on se yksikkö, johon sinulla on suhde (esim. koska vierailit kyseisessä Nu Skin -toimipaikassa tai hait sieltä työpaikkaa).

Selvittääksesi mikä Nu Skin -yksikkö on henkilötiedoistasi vastaava rekisterinpitäjä, sinun on määritettävä seuraavat seikat:

 

1) Mihin rekisteröityjen ryhmään kuulut:

-      asiakkaat (asiakkaisiin kuuluvat uutiskirjeen ja muiden markkinointiviestien vastaanottajat)

-      brändikumppanit (ts. rekisteröityneet jakelijat)

-      työnhakijat

-      toimipaikalla vierailijat.

 

2) Maasi tai markkinasi:

o   Jos olet asiakas, katso maa/markkina, jossa olet rekisteröinyt Nu Skin -verkkotilisi tai josta teet ostoksesi.

o   Jos olet brändikumppani, katso maa/markkina, jossa olet rekisteröinyt Nu Skin -brändikumppanitilisi.

o   Jos olet työnhakija, katso maa/markkina, jossa sijaitsee se Nu Skin -toimipaikka, johon haet töihin.

o   Jos olet toimipaikalla vierailija, katso maa/markkina, jossa sijaitsee se Nu Skin -toimipaikka, jossa vierailet.

 

Tämän liitteen 1 viimeiseltä sivulta löytyvät kaikkien tässä lueteltujen yksiköiden yhteystiedot. Ota yhteyttä tietosuojatiimiin, jos sinulla on tähän liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita.

Maa/markkina

Asiakas

Brändikumppani

Työnhakija

Toimipaikalla vierailija

Alankomaat

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Netherlands BV

Nu Skin Netherlands BV

Argentiina

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Argentina yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Argentina yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Australia

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Australia, Inc yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Australia, Inc yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Nu Skin Enterprises Australia, Inc.

Belgia

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Belgium NV ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Belgium NV tai NSE Products Europe BVBA

Nu Skin Belgium NV tai NSE Products Europe BVBA

Brunei

Nu Skin International Inc. ja NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd yhteisrekisterinpitäjinä

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

Chile

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Chile

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Chile

 

 

Espanja

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Etelä-Afrikka

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd. yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Nu Skin Enterprises South Africa (PTY) Ltd.

Filippiinit

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Philippines, LLC yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Philippines, LLC yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Nu Skin Enterprises Philippines, LLC

Hongkong/Macau

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Nu Skin Enterprises Hong Kong, LLC

Indonesia

Nu Skin International Inc. ja PT Nusa Selaras Indonesia yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja PT Nusa Selaras Indonesia yhteisrekisterinpitäjinä

PT Nusa Selaras Indonesia tai PT Nu Skin Distribution Indonesia

PT Nusa Selaras Indonesia tai PT Nu Skin Distribution Indonesia

Irlanti

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Islanti

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Israel

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Israel Inc. yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Israel Inc. yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Italia

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Itävalta

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Japani

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Japan yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises Inc., Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Japan yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Japan

Nu Skin Japan

Kanada

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Canada

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Canada

 

 

Kolumbia

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Colombia

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Colombia

 

 

Luxemburg

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Malesia

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Manner-Kiina

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd;

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd;

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd;

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd.

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Meksiko

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Mexico yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Mexico yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Norja

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Puola

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Ranska

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Ranskan Polynesia

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin French Polynesia

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin French Polynesia

 

 

Romania

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises SRL yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises SRL yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Ruotsi

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Saksa

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Germany GmbH

Nu Skin Germany GmbH

Singapore

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd tai NSE Asia Products Pte Ltd

Nu Skin Enterprises Singapore Pte. Ltd tai NSE Asia Products Pte Ltd

Slovakia

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Suomi

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Sveitsi

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Taiwan

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

 

Tanska

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Scandinavia A/S

Nu Skin Scandinavia A/S

Thaimaa

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Nu Skin Enterprises (Thailand) Limited

Tšekin tasavalta

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Ukraina

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Nu Skin Enterprises Ukraine LLC

Unkari

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Eastern Europe kft.

Nu Skin Eastern Europe kft.

Uusi-Kaledonia

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin New Caledonia yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin New Caledonia yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Uusi-Seelanti

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Nu Skin Enterprises New Zealand, Inc

Vietnam

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Nu Skin Enterprises Viet Nam Limited Liability Company

Yhdistynyt kuningaskunta

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BVBA yhteisrekisterinpitäjinä

 

 

Yhdysvallat

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 

Nu Skin International Inc.

 


Yhteystiedot

Guangdong Xing Chuang Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 15, 8/F, Jietai Plaza, No. 218-222  Zhongshan  Six Rd., Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Argentina Inc.

Italia 701 Rosario,

S2000DEO Provincia Santa Fe.

ARGENTINA

Puh. +54 801 450 137

infoargentina@nuskin.com

NSE Australia Inc.

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Puh. +64 2 9491 0900

australiainfo@nuskin.com

Nu Skin Beauty and Wellness Co. Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, No. 1515 Yuan East Rd., Fengxian District,  Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Belgium NV

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Puh. +32 2 342 0475

belgiumweb@nuskin.com

Nu Skin Canada, Inc.

75 West Center St.

Provo, UT  84601, USA

Puh. +1 801 345 1000

 

Nu Skin Chile

Alonso de Córdova 5320 - Local 17,

Piso 1, Las Condes, Región

Metropolitana

CHILE

Puh. +56 123 0020 8520

infochile@nuskin.com

Nu Skin (China) Daily-Use & Health Products Co., Ltd

Factory No. 29 and first floor of Factory No. 23, Longyang Industrial Park, Fengxian District, Shanghai, PRD

48hrs_reply_china@nuskin.com

Nu Skin Colombia

Carrera 15 #93A-62

Bogotá

BOGOTA

Puh. +57 801 345 0264

infocolombia@nuskin.com

Nu Skin Eastern Europe Kft.

Kft. Alkotás utca 48-50

1123 Budapest

HUNGARY

Puh. +36 21 200 7827

hungaryweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Puh. +1 800 487 1000

NSE Asia Products Pte Ltd

1 Temasek Avenue

#23-02/03

Millenia tower

SINGAPORE (039192)

Puh. +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE Hong Kong, LLC

5/F, Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay

Hong Kong

CHINA

Puh. +852 2837 7700

48hrs_reply_nshk@nuskin.com

NSE New Zealand, Inc

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Puh. 0800 687 456

nzad@nuskin.com

 

NSE Philippines, LLC

41 San Miguel Avenue

15th floor, Octagon Center, Ortigas Center

1605 Pasig City

PHILIPPINES

Puh. +63 2 868 7546

48hr_reply_phils@nuskin.com

NSE Products Europe BVBA

Da Vincilaan 9

The Corporate Village, Building Elsinore

1930 Zaventem

BELGIUM

Puh. +32 2 342 0475

belgiumweb@nuskin.com

NSE (Romania) SRL

Bucuresti, Str. Grigore Cobalcescu nr. 46, mansard, Camera 13, sector 1.

ROMANIA

Puh. +40 312 294 653

romaniaweb@nuskin.com

Nu Skin Enterprises Singapore Pte Ltd

8 Eu Tong Sen Street

#25-89 The Central

059818

SINGAPORE

Puh. +65 6837 3363

48hrs_reply_singapore@nuskin.com

NSE South Africa (PTY) Ltd.

Techno Link 63, Regency drive, Route 21 Corporate Park, Nellmapius Drive

0157 Irene

SOUTH AFRICA

Puh. +27 875 503 103

southafricasupport@nuskin.com

NSE (Thailand) Limited

319 Antelope Square Building, 15th Fl.,

Phayathai Road, Pathumwan,

10330 Bangkok

THAILAND

Puh. +66 0 2791 8500

48hr_reply_thailand@nuskin.com

NSE Ukraine LLC

Velika Vasilkovska street 72A

floor 8, office 174

03680 Kiev

UKRAINE

Puh. +380 0 800 301 984

ukraine@nuskin.com

NSE Viet Nam, LLC

201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

VIETNAM

Tel: +84 028 3932 4300

48hrs_reply_vietnam@nuskin.com

Nu Skin French Polynesia

2/2 Eden Park Dr. Macquarie Park

NSW 2113

AUSTRALIA

Puh. +64 2 9491 0934

pacifiquesud@nuskin.com

Nu Skin Germany GmbH

Taunusstrasse 57

55118 Mainz

GERMANY

Puh. +49 613 1490 9108

germanyweb@nuskin.com

Nu Skin International Inc.

75 West Center

Provo, UT 84601

UNITED STATES OF AMERICA

Puh. +1 800 487 1000

Nu Skin Israel Inc.

Omarim Street 11, Building Menivim, Industrial Park

8496500 Omer

ISRAEL

Nu Skin (Malaysia) Sdn. Bhd

Lot 2.5.1, Level 2, PNB Perdana (Commercial Centre), No. 10, Jalan Binja

50450 Kuala Lumpur

MALAYSIA

Puh. +60 3 2170 7700

48hrs_reply_malaysia@nuskin.com

Nu Skin Netherlands BV

Amundsenweg 2

5928 LT Venlo

THE NETHERLANDS

Puh. +31 850 021 853

netherlandsweb@nuskin.com

Nu Skin New Caledonia

Unit 16/180 Montgomerie Road

Airport Oaks,

2022 Auckland

NEW ZEALAND

Puh. 0800 687 456

pacifiquesud@nuskin.com

NuSkin Pharmanex (B) Sdn Bhd

(Nu Skin Brunei Experience Center)

D2, Blk D, Lot 11620, Jalan Gadong

BE1718 Bandar Seri Begawan

BRUNEI DARUSSALAM

Puh. +673 2 422 225

48hrs_reply_brunei@nuskin.com

Nu Skin Scandinavia A/S

Havneholmen 25

1561 Copenhagen

DENMARK

Puh. +45 7873 0602

neucustomerservice@nuskin.com

 

Nu Skin Taiwan, LLC, Taiwan Branch

7F-1, No. 189, Section 2

Jiuzong Road

Neihu District

Taipei City, 114

TAIWAN

Puh. +886 02 8752 8555

nstwinfo@nuskin.com

Pharmanex (Huzhou) Health Products Co., Ltd

No. 819-1, Xinzhu Road,

Zhejiang, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

PT Nusa Selaras Indonesia (PT Nu Skin Distribution Indonesia)

Jl. Jend Gatot Subroto 44 Kuningan Barat

Area Gd. City Plaza

10th Fl., Suite 1001-1002

Mampang Prapatan Jakarta Selatan

DKI Jakarta 12710

INDONESIA

Puh. +62 21 300 300 10

48hrs_reply_indonesia@nuskin.com

Shanghai Nu Skin Chuang Xing Daily-Use & Health Products Co Ltd

Room 408-2 and 408-6, 75 Tian Lin East Road, Xuhui District, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.com

Pharmanex Electronic-Optical

Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Room 206, Building T3-11, No. 5001 Huadong Road, Jinqiao Export Processing Zone (South District), Pudong New Area, Shanghai, PRC

48hrs_reply_china@nuskin.comLiite 2 – Kuinka käytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja ja asiakirjoja, joita olemme saattaneet kerätä sinulta tai saatamme kerätä sinulta, tai joita olet saattanut antaa tai saatat antaa meille, käsitellään (kattaen henkilötietojesi keräämisen, tallentamisen, järjestämisen, jäsentämisen, säilyttämisen, muokkaamisen tai muuttamisen, hakemisen, konsultoimisen, käytön, luovutuksen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittamisen tai yhdistämisen, rajoittamisen, poistamisen tai tuhoamisen) mm. seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavien oikeudellisten perusteiden nojalla, kun sovellettava laki sen sallii:

Kun olet

Käytämme henkilötietojasi

Käytämme henkilötietojasi seuraavien oikeudellisten perusteiden nojalla:

Asiakas   

luodaksemme tilisi ja hallinoidaksemme sitä; käsitelläksemme ostoksiasi ja hallinnoidaksemme ↗ tuotepalautuksiasi sekä viestiäksemme sinulle tuote- tai palvelutilauksiisi liittyen        

täyttääksemme kanssasi solmimamme sopimuksen sekä lakisääteiset ja säädännölliset velvollisuutemme, jotka liittyvät esim. kirjanpitoon, verotukseen ja tietosuojaan

tarjotaksemme uutis- ja tietopalveluita, kuten sähköpostitiedotteita ja uutiskirjeitä

kun olet antanut meille suostumuksesi ja/tai ilmaissut halukkuutesi vastaanottaa tällaisia markkinointiviestejä tai kun markkinointiviestien toimittaminen sinulle on oikeutetun etumme mukaista

ylläpitääksemme estolistoja, joiden avulla varmistamme, että et saa viestejä, mikäli kieltäydyt niistä tai peruutat ne

täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme

suorittaaksemme tutkimus- ja kehitystoimia perustuen koottuihin tietoihin, joihin sisältyvät mm. tilastotiedot myynnistä, markkina-analyyseistä ja tuote- ja palvelukehityksestä sekä ylläpitääksemme maailmanlaajuisia tietokantojamme

toteuttaaksemme asiakaskokemuksen parantamiseen, tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja yleiseen innovaatioon liittyviä oikeutettuja etujamme; suojataksemme ja edistääksemme taloudellisia, kaupallisia, sosiaalisia ja rahoituksellisia etujamme; jos olet antanut suostumuksesi; täyttääksemme kanssasi solmimamme sopimuksen tai kun sovellettava laki sen sallii

ehkäistäksemme ja havaitaksemme laittomia toimia, kuten luottokorttien väärinkäyttöä, ja käsitelläksemme erimielisyyksiä esimerkiksi silloin, kun teet tuotteitamme tai palveluitamme koskevan valituksen

täyttääksemme lakisääteisiä ja säädännöllisiä velvollisuuksia, jotka liittyvät esim. kirjanpitoon ja verotukseen; toteuttaaksemme oikeutettua etuamme taloudellisten, kaupallisten, sosiaalisten ja rahoituksellisten etujemme suojelemiseen ja edistämiseen liittyen; viestiäksemme kanssasi tai pannaksemme täytäntöön kanssasi tekemämme sopimuksen

ylläpitääksemme turvallisuutta ja hallinnoidaksemme pääsyä järjestelmiimme, verkkosivustollemme ja sovelluksiimme

täyttääksemme lakisääteisiä vaatimuksia ja/tai toteuttaaksemme verkkosivuston, sovellusten ja verkkojen turvallisuuden ylläpitoon liittyvää oikeutettua etuamme tai pannaksemme täytäntöön kanssasi solmimamme sopimuksen

kerätäksemme tietoa siitä, kuinka olet vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa, jotta voimme yksilöidä viestimme sinulle ja parantaa verkkosivustoamme ja sovelluksiamme

jos olet antanut suostumuksesi; pannaksemme täytäntöön kanssasi solmimamme sopimuksen tai toteuttaaksemme verkkosivustomme ja sovellustemme tehokkaaseen toimittamiseen liittyvää oikeutettua etuamme

Brändikumppani

luodaksemme tilisi ja hallinoidaksemme sitä, käsitelläksemme ostoksiasi ja tarjotaksemme sinulle ja brändikumppanitilillesi jatkuvaa asiakaspalvelua ja tukea

täyttääksemme kanssasi solmimamme sopimuksen sekä lakisääteiset ja säädännölliset velvollisuutemme, jotka liittyvät esim. kirjanpitoon, verotukseen ja tietosuojaan

käsitelläksemme palkkiosi ja bonusmaksusi

täyttääksemme kanssasi solmimamme sopimuksen sekä lakisääteiset ja säädännölliset velvollisuutemme, jotka liittyvät esim. kirjanpitoon ja verotukseen

tarjotaksemme sinulle palveluita, esim. (i) jakaaksemme tietoa Nu Skinin liiketoiminnan tukimateriaalin avulla, (ii) kutsuaksemme sinut tapahtumiin ja lähettääksemme muistutuksia liittyen tapahtumapaikkaan, päivämäärään ja aikaan sekä (iii) järjestääksemme palkintomatkoja ja tapahtumia

täyttääksemme kanssasi solmimamme sopimuksen; toteuttaaksemme oikeutettua etuamme, joka liittyy brändikumppaneiden asianmukaisen koulutukseen ja palkitsemiseen tai jos olet antanut suostumuksesi

antaaksemme sinulle tunnustusta brändikumppanina, esimerkiksi julkaisemalla nimesi, myyntitietosi, kuvasi, pinssitasosi, tekemäsi hyväntekeväisyyslahjoitukset jne. Nu Skin -tapahtumissa, liiketoiminnan tukimateriaaleissa, sosiaalisen median kanavissa, sähköposteissa jne.

jos olet antanut suostumuksesi tai jos meillä on tavaramerkkimme myynnin ja myyntihenkilöstömme saavutusten edistämiseen liittyvä oikeutettu etu

edistääksemme tavaramerkkimme myyntiä esimerkiksi käyttämällä verkkosivustolla, markkinointimateriaaleissa tai muissa markkinointityökaluissa (i) Nu Skinin tapahtumissa antamiasi lausuntoja tai (ii) tallenteita esiintymisestäsi ja/tai esityksistäsi Nu Skinin tapahtumissa

jos olet antanut suostumuksesi tai jos meillä on tavaramerkkimme myynnin ja myyntihenkilöstömme saavutusten edistämiseen liittyvä oikeutettu etu

tarjotaksemme uutis- ja tietopalveluita, kuten sähköpostitiedotteita ja uutiskirjeitä

kun olet antanut meille suostumuksesi ja/tai ilmaissut halukkuutesi vastaanottaa tällaisia markkinointiviestejä tai toteuttaaksemme oikeutettua etuamme, joka liittyy markkinointiviestien toimittamiseen sinulle

ylläpitääksemme estolistoja, joiden avulla varmistamme, että et saa viestejä, mikäli kieltäydyt niistä tai peruutat ne

täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme

suorittaaksemme tutkimus- ja kehitystoimia perustuen koottuihin tietoihin, joihin sisältyvät mm. tilastotiedot myynnistä, markkina-analyyseistä ja tuote- ja palvelukehityksestä sekä ylläpitääksemme maailmanlaajuisia tietokantojamme

toteuttaaksemme asiakaskokemuksen parantamiseen, tuotteidemme ja palveluidemme kehittämiseen ja yleiseen innovaatioon liittyviä oikeutettuja etujamme; toteuttaaksemme taloudellisten, kaupallisten, sosiaalisten ja rahoituksellisten etujemme suojaamiseen ja edistämiseen liittyviä oikeutettuja etujamme tai kun sovellettava laki sen sallii

ehkäistäksemme ja havaitaksemme laittomia toimia, kuten luottokorttien väärinkäyttöä, ja käsitelläksemme erimielisyyksiä esimerkiksi silloin, kun teet tuotteitamme tai palveluitamme koskevan valituksen

täyttääksemme lakisääteisiä ja säädännöllisiä velvollisuuksia, jotka liittyvät esim. kirjanpitoon ja verotukseen; toteuttaaksemme oikeutettua etuamme taloudellisten, kaupallisten, sosiaalisten ja rahoituksellisten etujemme suojelemiseen ja edistämiseen liittyen ja viestiäksemme kanssasi

ylläpitääksemme turvallisuutta ja hallinnoidaksemme pääsyä järjestelmiimme, verkkosivustollemme ja sovelluksiimme

täyttääksemme lakisääteisiä vaatimuksia ja toteuttaaksemme verkkosivuston, sovellusten ja verkkojen turvallisuuden ylläpitoon liittyvää oikeutettua etuamme

kerätäksemme tietoa siitä, kuinka olet vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa, jotta voimme yksilöidä viestimme sinulle ja parantaa verkkosivustoamme ja sovelluksiamme

jos olet antanut suostumuksesi; pannaksemme täytäntöön kanssasi solmimamme sopimuksen tai toteuttaaksemme verkkosivustomme ja sovellustemme tehokkaaseen toimittamiseen liittyvää oikeutettua etuamme

Työnhakija

harkitaksemme henkilöitä työsuhde- ja alihankintamahdollisuuksia varten ja hallinnoidaksemme perehdytysmenettelyitä

ryhtyäksemme pyytämiisi toimenpiteisiin ennen sopimuksen solmimista kanssasi, täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme ja/tai toteuttaaksemme sopivien työnhakijoiden harkintaan liittyvää oikeutettua etuamme ja, tarpeen mukaan, sinun suostumuksellasi

Toimipaikalla vierailija

ylläpitääksemme turvallisuutta ja hallitaksemme pääsyä toimipaikoillemme.

toteuttaaksemme tilojemme, järjestelmiemme ja toimitiloissamme olevan omaisuuden turvallisuuden ylläpitoon liittyvää oikeutettua etuamme, kun sovellettava laki sen sallii, tai sinun suostumuksellasi, kun sovellettava laki sitä edellyttää.