Oletko vielä täällä?

JATKA

Nu Skinin vierailevien käyttäjien luoma sisältö - Säännöt ja ehdot

Nu Skinin vierailevien käyttäjien luoma sisältö - Säännöt ja ehdot

Päivitetty viimeksi: 6.5.2020

 

Näitä sääntöjä ja ehtoja (”Säännöt ja ehdot”) sovelletaan, kun Nu Skin International Inc. ja NSE Products Europe BV sekä niiden osakkuusyritykset ja tytäryhtiöt (”Nu Skin” tai ”me”, ”meidät”, ”meidän” jne.) valitsevat sanoja, kuvia, dataa, tietoja tai muuta Nu Skinin tuotemerkkiin ja tuotteisiin liittyvää ”vierailevien käyttäjien luomaa sisältöä” (”Sisältö”), joita lataat, julkaiset tai jaat kolmansien osapuolten sivustojen tai alustojen kautta, mukaan lukien Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube, Snapchat ja Twitter mutta niihin rajoittumatta (”Alustat”), ja käyttävät tätä Sisältöä verkkosivustollamme, markkinointiviesteissä ja muissa markkinointikanavissa tai millä tahansa Nu Skinin omistamilla sosiaalisen median alustoilla (”Nu Skinin mediat”).

 

Sisällön valinta ja rajoitukset

 

1.  Valitsemme ajoittain alustoilta sisältöä, jota haluamme käyttää Nu Skinin medioissa.

 

2.  Me valitsemme täysin oman harkintamme mukaan, mitä sisältöä haluamme käyttää Nu Skinin medioissa. Voimme jakaa tai olla jakamatta ohjeita siitä, minkä tyyppistä sisältöä todennäköisesti valitsemme ja käytämme Nu Skinin medioissa. Jos jaamme sellaisia ohjeita, voimme silti valita sisältöä myös näiden ohjeiden vastaisesti, mikäli sisältö on näiden sääntöjen ja ohjeiden kohdan 3 rajoitusten mukainen. Kyseisten ohjeiden noudattaminen ei myöskään takaa, että valitsemme sisältösi. Meillä ei ole velvollisuutta käyttää mitään sisältöä Nu Skinin medioissa.

 

3.  Jos haluat luoda sisältöä, sinun on varmistettava, että

 • et kyseisessä sisällössä ilmaise tai anna ymmärtää, että tuotteemme olisivat auttaneet osoittamaan, hoitamaan, parantamaan tai ehkäisemään mitään sairautta tai muuta lääketieteellistä tilaa, etkä vihjaa tuloksesta, joka poikkeaa hyväksytyistä markkinointiväittämistämme tai ylittää ne
 • sisältösi ei ole harhaanjohtavaa, herjaavaa, kunniaa loukkaavaa, siveetöntä, pornografista, väkivaltaista, sopimatonta, uhkaavaa, häiritsevää, vihamielistä tai loukkaavaa tai muulla tavoin laitonta
 • jos olet Nu Skinin brändikumppani, noudatat brändikumppanin sopimustasi, Nu Skinin toimintaperiaatteet ja menettelytavat mukaan lukien.

Jos tietoomme tulee, että sisältösi ei noudata näitä rajoituksia, pyydämme sinua poistamaan sisällön välittömästi.

 

4.  Sinun ei tarvitse ostaa mitään Nu Skiniltä, jotta sisältöäsi voitaisiin valita käytettäväksi Nu Skinin medioissa.

 

Suostumuksesi sisältösi käyttöön

 

5.  Jos haluamme käyttää sisältöäsi Nu Skinin medioissa, otamme sinuun yhteyttä asianomaisella alustalla ja pyydämme lupaa sisältösi käyttöön. Pyydämme sinua vastaamaan hashtagilla ”#yesnuskin”, jos suostut siihen, että käytämme sisältöäsi Nu Skinin medioissa. Kun olet näin antanut suostumuksesi, suostut siihen, että nämä säännöt ja ehdot koskevat sinua.

 

6.  Jos haluat antaa suostumuksesi, sinun on vastattava suoraan meille samassa chat-keskustelussa tai viestiketjussa tai yksityisviestillä käyttäen hashtagia ”#yesnuskin”. Jos emme saa vastaustasi 7 vuorokauden kuluessa yhteydenotostamme, otaksumme, että et suostu sisältösi käyttöön, eikä sisältöäsi käytetä missään Nu Skinin mediassa.

 

7.  Suostuessasi sisältösi käyttöön näiden sääntöjen ja ehtojen kohdan 6 mukaisesti

 • vakuutat, että olet yli 16-vuotias
 • vakuutat, että olet sisällön alkuperäinen tekijä ja/tai että olet saanut asianmukaiset oikeudet ja luvat jokaiselta sisältöösi liittyviä oikeuksia omistavalta tai hallinnoivalta kolmannelta osapuolelta
 • annat Nu Skinille ja sen kumppaneille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, siirrettävän, maksuttoman, peruuttamattoman ja ikuisen oikeuden ja luvan sisältösi käyttöön maksutta Nu Skinin medioissa näiden sääntöjen ja ehtojen mukaisesti
 • annat meille luvan suunnitella uudelleen, arkistoida, jäljentää, levittää, näyttää, esittää julkisesti ja/tai toistaa ja toimittaa yleisesti saataville sekä leikata ja muokata, mukauttaa ja muuttaa sisältöäsi tai sen osia
 • vahvistat, että sisältösi käyttö Nu Skinin medioissa ei riko tai muulla tavoin loukkaa minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkiä, yksityisyyttä tai muita immateriaali- tai muita oikeuksia
 • annat Nu Skinille luvan käyttää etunimeä, käyttäjänimeä ja profiilikuvaa, jotka on liitetty tiliin, jolla julkaisit sisällön, maatasi ja kuvaasi sellaisina kuin ne (mahdollisesti) esiintyvät sisällössä näiden sääntöjen ja ehtojen kohdassa 8 kuvattuihin tarkoituksiin.

 

8.  Ellemme ole nimenomaisesti sopineet muuta kanssasi, käytämme luovuttamiasi henkilötietoja, jotka rajoittuvat etunimeesi, käyttäjänimeesi ja profiilikuvaasi, jotka on liitetty tiliin, jolla julkaisit sisällön, maahasi ja kuvaasi sellaisina kuin ne (mahdollisesti) esiintyvät sisällössä, ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

 • sisältösi tai sen osan julkaisemiseen Nu Skinin medioissa näiden sääntöjen ja ehtojen kohdan 7 mukaisesti; ja/tai
 • sinun mainitsemiseesi sisällön tekijänä Nu Skinin medioissa.

Jos olet Nu Skinin brändikumppani, voimme pyytää sinua kertomaan jälleenmyyjän ID-numerosi ainoastaan varmistaaksemme, että olet noudattanut brändikumppanin sopimustasi, Nu Skinin toimintaperiaatteet ja menettelytavat mukaan lukien, näiden sääntöjen ja ehtojen kohdassa 3 kuvatulla tavalla.

 

9.  Suostut siihen, että et saa maksua, palkintoa tai muuta hyvitystä sisältösi käyttämisestä missään Nu Skinin medioissa ja että voimme mainita tai jättää mainitsematta sinut sisällön tekijänä liittämällä siihen käyttäjänimesi tai mainitsemalla henkilötietojasi käyttäessämme sisältöä Nu Skinin medioissa.

 

Sisältösi poistaminen Nu Skinin medioista

 

10.  Ymmärrät, että voimme milloin tahansa poistaa sisältösi Nu Skinin medioista oman harkintamme mukaan.

 

11.  Jos poistat sisältösi alustalta, jolla se alun perin julkaistiin, se poistuu Nu Skinin medioista automaattisesti vain, jos olemme yksinkertaisesti julkaisseet uudelleen sisältösi samalla alustalla. Tässä voi esiintyä kohtuullisia viiveitä teknisistä syistä.

 

12.  Jos sisältösi ei poistu automaattisesti Nu Skinin medioista, kun poistat sen alustalta, etkä halua Nu Skinin käyttävän sisältöä enää, ota yhteyttä osoitteeseen infoeurope@nuskin.com ja pyydä meitä poistamaan sisältösi Nu Skinin medioista. Ilmoituksen saatuamme poistamme sisältösi kohtuullisen ajan kuluessa.

 

13.  Ymmärrät, että sisällön poistaminen kaikista Nu Skinin medioista ei aina ole mahdollista. Sisältösi saattaa esimerkiksi olla käytössä markkinointiviesteissä, jotka on lähetetty, ennen kuin ilmoitit, että haluaisit, että sisältösi poistetaan Nu Skinin medioista. Varmistamme kuitenkin pyyntösi saatuamme, että sisältösi poistetaan kaikista muokattavissa olevista ja tulevista Nu Skinin medioista.

 

Muuta

 

14.  Näihin ehtoihin sovelletaan Belgian lainsäädäntöä, ja niitä koskevat kiistat ratkaistaan yksinomaisesti Belgian tuomioistuimissa.

 

15.  Nu Skin pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ja ehtoja etukäteen ilmoittamatta julkaisemalla muokatut säännöt ja ehdot. Siksi sinun tulee tarkistaa säännöt ja ehdot aina antaessasi meille luvan tai valtuudet sisältösi käyttämiseen.