คุณ อุมาภรณ์ เพชรมาลัยกุล

New customer? Sign up today!
New customer? Sign up today!

คุณ อุมาภรณ์ เพชรมาลัยกุล blue diamond, mar 2012

 

มีฝัน มุ่งมั่นกับเป้าหมาย ลงมือทำอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีข้อแม้ และอย่ายอมแพ้
    ในอดีตเราถูกสอนว่าให้ขยันเรียนหนังสือ เข้ามหาวิทยาลัยดีๆ เพื่อเปิดทางเป็นพนักงานประจำ ของบริษัทชั้นนำ เราก็ได้ทำตามคำสอนและประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงาน และจากการทำงานเกือบ 20 ปี จนขึ้นเป็นผู้บริหารของบริษัทชั้นนำ เราค้นพบว่าการทำงานประจำ ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องเวลาได้ แต่ด้วยการเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่ง ยังคงแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจอยู่ตลอดเวลา มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในอสังหาริมทรัพย์และในตลาดหลักทรัพย์
    จนเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสรับฟังธุรกิจ นู สกิน ซึ่งเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ไม่คุ้นมาก่อน จากการเข้าสัมมนาระดับโลกในต่างประเทศ  และได้เห็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ของ นู สกิน จึงเริ่มต้นธุรกิจแบบพาร์ทไทม์  ได้เรียนรู้ระบบการทำงานจนสามารถขึ้นสู่ตำแหน่ง
บลูไดมอนด์ได้ในเวลาที่รวดเร็ว และช่วยทีมงานให้ประสบความสำเร็จมากมาย อีกทั้งยังขยายทีมงานไปในต่างประเทศอีกด้วย และยังเป็น
ผู้บุกเบิกตลาดของชาวต่างชาติในประเทศไทย

    การได้เป็นบลูไดมอนด์เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ซึ่งสามารถวัดได้จากความสำเร็จของทีมงาน ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์และความสวยงามของธุรกิจนี้ ซึ่งไม่สามารถหา ได้จากธุรกิจอื่น เราพบว่าธุรกิจนี้เป็นยานพาหนะที่นำพาครอบครัวไปสู่อิสรภาพทางการเงินในเวลาที่สั้นลงได้ และในขณะเดียวกันยังสามารถช่วยเหลือคนอีกจำนวนมากให้มีโอกาสได้รับความสำเร็จไปด้วยกัน การได้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการทำธุรกิจเครือข่ายที่สร้างความแตกต่างให้กับสังคมและนั่นคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรา