Pisit Kailassuwan

New customer? Sign up today!
New customer? Sign up today!
pisit-k

 “ความฝันคือความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง และสิ่งเดียวที่ผมไม่เคยเปลี่ยน คือทางเดินไปสู่ความฝัน”
หลังจากที่ผมตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของผมเองโดยไม่ได้ยึดติดกับใบปริญญา...แล้วก้าวเข้าสู่ธุรกิจ นู สกิน จากวันแรกที่ก้าวเข้ามาทำธุรกิจนี้ ผมมีความฝันว่าอยากจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ ครับ หากแต่ความฝันก็จะเป็นเพียงแค่ความฝัน หากเราไม่ได้ลงมือทำ ผมเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความฝัน เป็นเป้าหมาย และลงมือทำอย่างจริงจัง แทบจะเรียกได้ว่า เกิบ2ปีที่ผมทำธุรกิจนี้ ไม่มีวันไหนเลย ที่ผมจะไม่ทำงาน ถือแม้ว่า บางครั้งจะมีอุปสรรคเข้ามาบ้าง แต่ถ้าความฝัน และเป้าหมายของเรายิ่งใหญ่ และหนักแน่นเพียงพอ ผมเชื่อเสมอครับว่าผมจะผ่านมันไปสู่ความสำเร็จได้

และสำหรับนูสกินก็เป็นเหมือนพาหนะที่ผมใช้เดินทางไปสู่จุดหมาย ด้วยกลยุทธ BDM star ที่เรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จได้ ในระยะเวลาอันสั้น กล้าพูดได้เลยว่าผม เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จได้จากการใช้ระบบ BDM เพราะ ระบบนี้เริ่มต้นคือเรา ต้องเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างให้ทีมงานได้เห็นว่า ธุรกิจนี้ ถ้าตั้งมั่นในเป้าหมาย และลงมือทำ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้แน่นอน และธุรกิจนี้ เสน่ห์ของมันคือการที่ผมได้ส่งมอบโอกาสของความสำเร็จนั้นไปยังทีมงานของผม ให้พวกเค้าได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เหมือนดั่งคำพูดนึงในตอนที่ผมขึ้นตำแหน่ง Blue Dimond ได้กล่าวไว้ว่า “ความสำเร็จของตัวเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย...หากเราไม่ได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จ...” และเพราะคำพูดนี้ ทำให้ผมไม่เคยหยุดที่จะทำงาน

ในธุรกิจนี้การ Lead by Example ถือเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันคือการที่เราซึ่งเป็นผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างให้แก่ทีมงาน วันนี้ผมตั้งเป้าหมายจะเป็นTeam elite ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในธุรกิจนี้ เพื่อจะพิสูจน์ให้ทีมงาน และทุกคนเห็นว่า หากเรามีความฝัน และเปลี่ยนมันเป็นเป้าหมาย และพร้อมลงมือทำอย่างไม่มีเงื่อนไข ความสำเร็จในธุรกิจนี้ย่อยจะเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนครับ