คุณสินิทธิ์ คินิมาน

New customer? Sign up today!
New customer? Sign up today!

คุณสินิทธิ์ คินิมาน Blue Diamond, Mar 2003

“ ทำธุรกิจ นู สกิน ต้องใช้ใจนำ แล้วความสำเร็จจะตามมา ”

วันนี้เราสองคนเป็นบลูไดมอนด์ มันเป็นการเปลี่ยนปลงในเส้นทาง นู สกิน ครั้งใหญ่ เพราะแสดงให้เห็นความสำเร็จ ที่เราสองคนทุ่มเทกำลังใจ และเวลาตลอด 5 ปีเต็ม และนับจากวันนี้เราจะต้องทำงานหนักขึ้นเพราะเราต้องการสร้างความสำเร็จให้ลูกทีมมากที่สุด และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคน คุณเป็นบลูไดมอนด์ได้แน่นอน ตรบใดที่คุณไม่หยุดทำ นู สกิน

เชื่อว่าทุกคนที่มาทำ นู สกิน ย่อมมีฝัน อยากที่จะเป็นบลูไดมอนด์ทุกคนเป็นคาวมทรงจำที่ไม่รู้ลืม ถึงจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขอยากบอกกับทุกคนว่าหากคุณก้าวมาบนถนนสายนี้แล้วขอเพียงมีคำว่า “ ไม่แพ้ ” ในหัวใจ ทำงานด้วยใจที่มีความสุข คุณก็จะประสบความสำเร็จ